به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

تجهیزات تفریحی

تجهیزات تفریحی

 توجه: در صورت نیاز برای پیگیری پرونده های بازرسی تجهیزات تفریحی به لینک امور متقاضیان بازرسی تجهیزات تفریحی مراجعه نمایید.

رعایت مسائل ایمنی و توجه به استاندارد تجهیزات تفریحی به دلیل استفاده گسترده عمومی از این وسایل و ضرورت تامین ایمنی در زمان بهره برداری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. چراکه مراکز تفریحی شاید تنها مکانی باشد که کسی انتظار خطر و حادثه را ندارد.

در کشور ما اخذ گواهینامه استاندارد برای تجهیزات تفریحی اجباری بوده و کلیه تجهیزات در تمامی مراحل از طراحی تا بهره برداری می بایست توسط شرکت های بازرسی مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (سازمان ملی استاندارد ایران) بازرسی شده و پس از مطابقت کامل با استانداردهای مربوطه گواهینامه یک ساله صادر گردد.

شرکت بازرسی مهندسی آراد بعنوان شرکت بازرسی تائید صلاحیت شده از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران در زمینه بازرسی طراحی و ساخت، نصب و راه اندازی، حین بهره برداری و بازرسی های ادواری (مراقبتی) با تاکید بر ایمنی و کیفیت و با اتکا به دانش و تجارب غنی و ارزشمند پرسنل شاغل در زمینه بازرسی تجهیزات تفریحی و با تسلط به استانداردهای ملی و بین المللی، ضمن عهده دار شدن این مسئولیت خطیر، در راستای مساعدت فنی و حرفه ای برای تولید کنندگان و بهره برداران تجهیزات تفریحی با بازرسی ها و ارزیابی های جامع برای کمک به آنها در دستیابی به حداکثر ایمنی و رعایت مقررات گام برداشته است و تا کنون توانسته است عملکرد بی نقص و اثربخشی در این حوزه داشته باشد.

دست اندرکاران مسئول در حوزه تجهیزات تفریحی عبارتند از:

شهرداری ها: به عنوان متولین خدمات عمومی و شهری باید از وضعیت اعتبار گواهینامه استاندارد تجهیزات تفریحی اطلاع دقیق و کافی و اطمینان داشته و همواره مالکان و بهره برداران مراکز تفریحی را مجاب به اخذ گواهینامه استاندارد نموده و از بهره برداری تجهیزات فاقد گواهینامه معتبر ممانعت نمایند.

مالکان / خریداران / بهره برداران تجهیزات تفریحی: به عنوان صاحبان تجهیزات تفریحی مسئولیت سنگین و مستقیم ایمنی بهره برداران بر عهده این افراد می باشد. مالکان و بهره برداران تجهیزات تفریحی باید در زمان های مقرر و مشخص اقدام به اخذ گواهینامه استاندارد نموده و حتی برای یک روز از بهره برداری تجهیزات تفریحی فاقد گواهینامه استاندارد معتبر اجتناب نمایند. مالکان و بهره برداران باید با بهره مندی از مدیران فنی و اپراتورهای آموزش دیده مرکز تفریحی را اداره نمایند و از رعایت الزامات مندرج در گواهینامه استاندارد اطمینان داشته باشند. مسئولیت مستقیم رعایت محدودیت های بهره برداری از قبیل محدودیت های سنی، قدی، وزنی، شرایط فیزیکی، بررسی و تکمیل چک لیست های بازرسی روتین (روزانه، هفتگی، ماهانه)، درخواست های بازرسی مراقبتی و سالانه، رعایت الزامات فنی و مقررات در صورت تعمیرات اساسی و حوادث و سایر موارد مشابه بر عهده مالک و بهره بردار مجموعه تفریحی می باشد. همچنین مسئولیت ثبت و نگهداری مدارک و  مستندات و آموزش مدیر / مدیران فنی و اپراتورهای  تجهیزات تفریحی بر عهده مالک و بهره بردار می باشد.

برای مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برخی از وظایف مالکان تجهیزات تفریحی به این لینک مراجعه نمایید.

طراحان تجهیزات تفریحی: مسئولیت فنی و طراحی تجهیزات بر عهده طراحان تجهیزات تفریحی می باشد و این افراد باید با تسلط به استانداردهای مربوطه و بحث های علمی طراحی اقدام به طراحی تجهیزات تفریحی و تهیه دفترچه های طراحی نمایند. خروجی فعالیت های طراحان تجهیزات تفریحی بر ایمنی تجهیزات، کارکرد موثر و عمر مفید تجهیزات اثر مستقیم و بسیار مهمی دارد. طراحان تجهیزات تفریحی باید از دانش و تجربه کافی برخوردار بانشد و از هرگونه برخورد غیرعلمی و غیراستانداردی در مواجهه با مسائل مربوطه اجتناب نمایند. متاسفانه در حال حاضر هیچ سازوکار مناسبی برای احراز شایستگی طراحان تجهیزات تفریحی وجود ندارد و صرفا فارغ التحصیلی در رشته مهندسی مکانیک نمی تواند ضامن طراحی صحیح (علمی و استاندارد) تجهیزات تفریحی باشد.

عملکرد و نقش طراحان تجهیزات تفریحی به اندازه ای از اهمیت برخودار است که در استانداردهای مربوط به تجهیزات تفریحی (سری استانداردهای 8987، 11389، 14238) عنوان "طراح" در بیش از 49 بند استاندارد و به تعداد 102 بار تکرار شده است.

سازندگان تجهیزات تفریحی: مسئولیت ساخت تجهیزات تفریحی بر عهده سازندگان مجاز می باشد. این مجموعه ها باید با بهره مندی از  دانش و تجربه کافی و بر اساس دفترچه طراحی اقدام به ساخت تجهیزات تفریحی نمایند. هرگونه اقدام غیرفنی  و غیرعلمی و خارج از الزامات استاندارد می تواند باعث حوادث جبران ناپذیر باشد. بسیاری از حوادث رخ داده در حوزه تجهیزات تفریحی ناشی از طرح نامناسب یا ساخت نامناسب می باشد.

نقش سازنده تجهیزات تفریحی از تعداد تکرار عنوان "سازنده" در استاندارهای مربوط به تجهیزات تفریحی معلوم و آشکار است و این عنوان به تعداد 113 بار در 69 بند استانداردهای تجهیزات تفریحی (8987، 11389، 14238) تکرار شده است.

ناظر فنی مجموعه های تفریحی: بر اساس مصوبات سازمان ملی استاندارد ایران مسئولیت انجام و تایید بازرسی روتین (روزانه، هفتگی و ماهانه)، نظارت و ثبت امور تعمیرات بر روی تجهیزات، نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهره برداری تجهیزات، آموزش مستمر اپراتورها، ثبت وقایع و حوادث مرکز تفریحی بر عهده ناظر فنی تجهیزات و مراکز تفریحی می باشد. ناظر فنی می بایست با ارزیابی های روزانه و مستمر از صحت عمکلرد ایمن تجهیزات تفریحی اطمینان داشته و در صورت مشاهده هرگونه نقص و یا تشخیص احتمال بروز نقص در اسرع وقت بهره برداری از تجهیز تفریحی را متوقف نماید و اقدامات لازم برای تعمیر و اصلاح را به عمل آورد. همچنین با نظارت بر عملکرد اپراتورها از هرگونه اقدام ناایمن  اپراتورها پیشگیری نموده و از رعایت وظایف محوله و رعایت محدودیت های بهره برداری توسط اپراتورها اطمینان حاصل نماید.

بر اساس بند 5-1 از استاندارد ملی 8987-2 راه اندازی یک وسیله تفریحی با حضور یک ناظر فنی ممکن می باشد و تنها با اتکا به این بند استاندارد اهمیت نقش ناظر فنی کاملا مشخص و واضح می باشد.

اپراتورهای تجهیزات تفریحی: ارتباط مستقیم استفاده کنندگان با تجهیزات تفریحی از طریق اپراتورها می باشد. لذا نقش اپراتورها می تواند بسیار تاثیرگذار بر ایمنی تجهیز و بهره برداری ایمن از تجهیز باشد. اپراتورها باید محدودیت های بهره برداری را مطابق مندرجات تابلو محدودیت ها به مسافران و استفاده کنندگان متذکر شده و آموزش های لازم برای سوار و استفاده از تجهیز تفریحی را به استفاده کننده ارائه نمایند. اپراتور باید با  رصد عملکرد تجهیز تفریحی با مشاهده هرگونه عملکرد غیرعادی و نقص، بهره برداری از تجهیز تفریحی را متوقف نموده و به ناظر فنی اطلاع دهد. همچنین در طول مدت زمان سوار بودن استفاده کنندگان وضعیت مسافرین را رصد نماید و در صورت مشاهده و درخواست کمک  یا موارد مشابه، سریعا مطابق دستورالعمل های بهره برداری تجهیز اقدام مقتضی را به عمل آورد.

برای مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برخی از وظایف اپراتور تجهیزات تفریحی به این لینک مراجعه نمایید.

سازمان ملی استاندارد ایران: تنها مرجع تدوین استاندارد و ناظر بر اجرای استانداردها سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. همچنین صدور گواهینامه ساخت برای سازندگان تجهیزات تفریحی، صدور گواهینامه / مجوز برای تجهیزات تفریحی صرفا از طریق سازمان ملی استاندارد ایران به وسیله شرکت های بازرسی صورت می گیرد. همچنین تایید صلاحیت شرکت های بازرسی تجهیزات تفریحی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران صورت می گیرد.

شرکت های بازرسی: سازمان ملی استاندارد ایران از طریق مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اقدام به تایید صلاحیت شرکت های بازرسی می نماید. شرکت های بازرسی پس از اخذ تایید صلاحیت اقدام به بازرسی مراکز تفریحی و تجهیزات تفریحی ارجاع شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران می نمایند و پس از طی یک فرآیند مدون و مشخص و اطمینان از ایمنی تجهیز و پوشش کلیه الزامات استاندارد مربوطه اقدام به صدور گواهینامه / مجوز برای تجهیزات تفریحی می نمایند. ما به عنوان شرکت بازرسی باید بدانیم که بازرسی ما مستقیما بر ایمنی و کیفیت تجهیزات تفریحی اثرگذار است و هرگونه خطا در عمکلرد ما می تواند منجر به یک حادثه تاسف بار و جبران ناپذیر گردد.

عموم مردم (استفاده کنندگان) تجهیزات تفریحی: مردم به عنوان استفاده کنندگان تجهیزات تفریحی باید مطالبه گر ایمن بودن و استاندارد بودن تجهیزات تفریحی باشند و از ایمن و استاندارد بودن تجهیزات تفریحی مورد استفاده اطمینان داشته باشند و در صورت عدم ایمن بودن یا عدم اخذ مجوز / گواهینامه برای تجهیزات تفریحی ضمن سوار نشدن و عدم استفاده از آن تجهیز، مراتب را به دست اندرکاران مربوطه به ویژه اداره کل استاندارد استان مربوطه اطلاع رسانی نمایند. استفاده کنندگان تجهیزات تفریحی باید به الزامات و محدودیت های بهره برداری مشخص شده در پیرامون تجهیز تفریحی توجه کامل نموده و تمامی موارد مندرج را رعایت نمایند و همچنین کلیه توضیحات و آموزش های اپراتور تجهیز را با دقت رعایت نمایند و از هرگونه عمل هیجانی و خارج از موارد توضیح داده شده اجتناب نمایند و باعث آسیب به خود و سایرین نشوند.

جهت مطالعه و کسب اطلاعات کاربردی و مفید برای استفاده کنندگان تجهیزات تفریحی به این لینک مراجعه نمایید.

تنوع تجهیزات تفریحی و پیچیدگی انواع مکانیزم های مکانیکی و الکتریکی مورد استفاده در این تجهیزات، تخصص (دانش و مهارت) و تجربه کافی را مورد نیاز دارد و شرکت ما بر اساس توانمندی های علمی و عملی می تواند عملکرد ماندگاری در این صنعت داشته باشد.

انسجام و کامل بودن تیم بازرسی، نوآوری در ارائه خدمات بازرسی و گزارشات بازرسی، تسریع در امور مشتریان، تسهیل فرآیند بازرسی و صدور مجوز / گواهینامه (حقوق مشتری)، تسلط ما به دانش و مهارت لازم و استانداردهای مربوطه (تخصص)، سوابق موفق و موثر لازم در زمینه بازرسی و صدور گواهینامه تجهیزات تفریحی در سراسر کشور (تجربه) و از همه مهمتر اراده و عهد ما به ارائه یک کار بی نقص و عالی جهت حفظ منافع کلیه ذی نفعان از قبیل حفظ ایمنی و سلامتی استفاده کنندگان، اطمینان خاطر برای استفاده کنندگان، آرامش برای جامعه تفریح، ایفای مسئولیت محوله و ماموریت تببین شده با رعایت کامل قوانین و مقررات به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملی استاندارد و اطمینان خاطر برای جامعه استاندارد در انجام وظایف و مسئولیت ها در بهترین حالت ممکن و سریع ترین زمان، حفظ سرمایه و منابع بهره برداران و مالکان به عنوان یک سرمایه گذار تجهیزات تفریحی (تعهد) از عمده تمایزات و برتری های شرکت ما می باشد.

بر اساس تجربه 12 ساله به عنوان یکی از باسابقه ترین بدنه کارشناسی و تیم تخصصی در زمینه بازرسی تجهیزات تفریحی به همراه نوآوری در خدمات بازرسی و باور به اصل حق داشتن یک زندگی ایمن برای عموم مردم، چشم انداز ما در این زمینه بازرسی آن است که اخذ گواهینامه استاندارد از شرکت ما یک قوت قلب و اطمینان خاطر برای کلیه ذینفعان از قبیل ادارات استاندارد استانی، کلیه صاحبان صنعت (شرکت های سازنده، مالکان و بهره برداران، ناظران فنی، اپراتورها و ...) و نهایتا عموم مردم باشد.

ما با بهره مندی از تیم های تخصصی متشکل از سه تیم الف- بازرسی فنی (مکانیکال، الکتریکال، سیویل)، ب- آزمون های غیرمخرب (NDT) و ج- مباحث طراحی و محاسبات، خدمات بازرسی تجهیزات تفریحی زیر را ارائه می دهیم.

 • بازرسی و صدور گواهینامه در تمامی مراحل طراحی، ساخت، نصب، بهره برداری و ادواری
 • بازرسی و صدور گواهینامه تمامی رده های سبک، نیمه سنگین و سنگین تجهیزات تفریحی
 • بازرسی ساخت، نصب، بهره برداری و ادواری تجهیزات شهربازی
 • بازرسی ساخت، نصب، بهره برداری و ادواری سرسره های آبی
 • بازرسی ساخت، نصب، بهره برداری و ادواری تجهیزات زمین بازی و پارک ها
 • بازرسی ساخت، نصب، بهره برداری و ادواری تجهیز ترامپولین
 • بازرسی ساخت، نصب، بهره برداری و ادواری تجهیزات بازی بادی
 • بازرسی ساخت، نصب، بهره برداری و ادواری تجهیزات بدنسازی برای فضاهای باز
 • آزمون های غیرمخرب تجهیزات تفریحی
 • بازرسی مهد کودک ها و تجهیزات تفریحی مستقر در آنها
 • آموزش های تخصصی برای ناظران فنی، مسئولین کنترل کیفی و اپراتورها
 • آموزش های عمومی و همگانی برای افزایش اطلاعات و آگاهی بخشی لازم
 • تولید محتوی کاربردی با مخاطب متنوع از قبیل متخصصان، مالکان و بهره برداران، اپراتورها و عموم مردم

برای انجام کلیه امور مربوط به استانداردسازی، اخذ مجوز / گواهینامه استاندارد تجهیزات تفریحی، آموزش و کسب اطلاعات لازم به لینک های زیر مراجعه نمایید.

 • بررسی اولیه طرح
 • بررسی و ارزیابی کلی مستندات طراحی، نقشه ها و مشخصات کلی وسیله تفریحی
 • بررسی کتابچه راهنمای نصب، نگهداری و بهره برداری
 • بازرسی از فرآیند ساخت و تولید
 • بازرسی سیستم های ساختاری، مکانیکی، هیدرولیکی و پنوماتیک
 • بازرسی اجزای الکتریکی و الکترونیکی
 • بازرسی جوش و مواد
 • بازرسی از فرآیند نصب و مونتاژ وسیله تفریحی
 • آزمون عملکردی وسیله تفریحی
 • بازرسي در مبدا، خرید، قبل حمل و مقصد
 • بازرسی قبل از شروع بهره برداری و در حین بهره برداری
 • بازرسی بر مبنای ریسک
 • ما در بازرسی های خود منافع عمومی و طولانی مدت را در نظر می گیریم و ایمنی و کیفیت را فدای منافع آنی و کوتاه مدت نمی کنیم.
 • بازرسی ما منجر به ساخت یک محصول کاملا مطابق با استانداردهای مربوطه و در سطح جهانی می باشد.
 • بازرسی ما منتج به حفظ اعتبار و برند سازندگان می شود.
 • بازرسی ما حفظ سرمایه مالکان تجهیرات را به دنبال دارد.
 • نتیجه بازرسی های ما عمر طولانی و موثر در زمان بهره برداری می شود.
 • نتیجه بازرسی ما کارکرد تجهیزات با کمترین هزینه های تعمیر و نگهداری می باشد.
 • با بازرسی ما ایمنی استفاده کنندگان به صورت صد درصدی تامین شده و اطمینان خاطر برای بهره برداران و استفاده کنندگان را به همراه دارد.

پس از ثبت درخواست بازرسی از طریق سامانه استانداردسازی مراکز تفریحی در سایت سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی مدارک و مستندات مورد نیاز برای اخذ مجوز بهره برداری / گواهینامه به شرح ذیل می باشند:

ردیف موضوع شرح مرجع صادر کننده شماره نامه تاریخ ارسال تاریخ الزام حوزه جغرافیایی
شرایط بازگشایی مراکز تفریحی استان آذربایجان شرقی بعد از تعطیلات ناشی از بیماری کرونا
 1. لازم است تمامی تجهیزات فعال شهربازی دارای مجوز معتبر بوده و بهره برداری از تجهیزات ش...
اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی 255/768 1399/02/04 1399/02/04 استان آذربایجان شرقی
لزوم بررسی سوابق ساخت قبل از صدور تائیدیه

پیرو نامه شماره 9197 مورخ 98/04/23 لازم است در کلیه ارجاعات بازرسی (صدور، تمدید و بهره بردا...

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی 255/25186 1398/10/26 1398/10/26 استان آذربایجان شرقی
لزوم حضور و نظارت مداوم ناظر فنی شهربازی

نظر به الزام حضور و نظارت مداوم ناظر فنی شهربازی در زمان بهره برداری از تجهیزات بازی مستقر...

اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی 255/17106 1397/06/20 1397/06/20 استان آذربایجان شرقی
لزوم حضور والدین کودکان کم توان ذهنی و زیر سه سال در زمین بازی

به استحضار می رساند به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از عدم آگاهی در هنگام استفاده از وس...

سازمان ملی استاندارد ایران 62669 1397/03/21 1397/03/21 سراسری
درج نام ناظر فنی در تائیدیه ها

احتراما پیرو نامه شماره 274090 مورخ 98/10/28 به استحضار می رساند با توجه به بررسی های به عم...

اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی 294343 1398/11/19 1398/11/19 استان آذربایجان غربی
شرایط بازرسی از مراکز تفریحی استان

مقتضی است موارد ذیل به جد پیگیری و رعایت گردند:

اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی 331229 1397/12/28 1397/12/28 استان آذربایجان غربی
معتبر بودن گواهینامه دوره های آموزشی ناظران فنی تا اطلاع ثانوی

بدینوسیله اعلام می دارد تا زمان اطلاع رسانی بعدی، تمام گواهینامه های آموزشی که در سنوات گذش...

اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی 274080 1398/10/28 1398/10/28 استان آذربایجان غربی
لزوم نصب تصویر مجوز بهره برداری

پیرو نامه های ارسالی این اداره کل به شماره های 239520 مورخ 1397/09/19 و 308596 مورخ 1396/12...

اداره کل استاندارد استان البرز 164340 1398/07/03 1398/07/03 استان البرز
الزام ثبت نتایج بازرسی های مراقبتی در سامانه ایساد

احتراما نظر به لزوم ثبت کلیه بازرسی های تجهیزات شهربازی، زمین بازی و کابل راه در سامانه نظا...

اداره کل استاندارد استان تهران 9816416 1398/05/07 1398/05/07 استان تهران
تعیین نوع تائیدیه در مجوز / گواهینامه های صادره

شرکت های بازرسی مکلف اند در فرم تاییدیه (گواهینامه / مجوز) صادر شده، نوع درخواست ارجاعی (سا...

سازمان ملی استاندارد ایران 208474 1398/08/25 1398/08/25 سراسری
لزوم انجام بازرسی های مراقبتی
 1. شرکت های بازرسی پس از اتمام مراحل بازرسی و قبل از صدور تاییدیه، می بایست قرارداد باز...
سازمان ملی استاندارد ایران 221024 1396/09/29 1396/09/29 سراسری
نحوه ثبت تجهیزات قدیمی

کلیه وسایل تفریحی مشمول استاندارد اجباری جهت ثبت در سامانه استانداردسازی وسایل تفریحی با تو...

سازمان ملی استاندارد ایران 270193 1398/10/23 1398/10/23 سراسری
ممنوعیت استفاده از ترامپولین های گرد در پارک ها و شهربازی ها

ترامپولین های گرد تک نفره مظابق بند 2 از مصوبات چهل و نهمین جلسه از کارگروه فنی تجهیزات تفر...

سازمان ملی استاندارد ایران 104380 1397/05/06 1397/05/06 سراسری
رعایت الزامات اساسی در بازرسی مراکز تفریحی

موارد ذیل جهت توجه ویژه و اعمال در بازرسی ها ابلاغ می گردد.

 • ثبت و گزارش اساس...
اداره کل استاندارد استان تهران 20/5104 1396/03/27 1396/03/27 استان تهران
بازرسی های دورهای مراکز تفریحی در زمان بازگشایی

با توجه به تعطیلی مراکز تفریحی و شهربازی های استان تهران بر اساس تصمیم ستاد ملی مباره با وی...

اداره کل استاندارد استان تهران 994615 1399/02/31 1399/02/31 استان تهران
رعایت موارد درخواستی در انجام بازرسی از تجهیزات تفریحی

احتراماً به استحضار می رساند با توجه به آغاز مجدد فعالیت تجهیزات تفریحی مشمول مقررات استاند...

اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی 46455 1399/03/13 1399/03/13 استان آذربایجان غربی
بازرسی خانه های بازی

برای انجام فرآیند بازرسی و صدور مجوز بهره برداری سالیانه استاندارد برای خانه های بازی لازم...

اداره کل استاندارد استان البرز 123559 1399/06/10 1399/07/08 استان البرز
موضوع شرح مرجع صادر کننده شماره نامه تاریخ ارسال تاریخ الزام حوزه جغرافیایی