به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

پله برقی و پیاده روهای متحرک

پله برقی و پیاده روهای متحرک

پله برقی و پیاده روهای متحرک از جمله تسهیلات موجود و مورد استفاده عمومی می باشند که در عین فراهم نمودن امکانات راحتی، می تواند مخاطرات جبران ناپذیری را باعث شود.

لذا رعایت الزامات استانداردهای مربوطه و اطمینان از ایمنی و کیفیت تجهیزات منصوب می تواند ضمن پیش گیری از خطرات و آسیب های احتمالی، بهره وری و راندمان بالا، کاهش هزینه های سرویس و نگهداری، افزایش عمر کاری و اطمینان خاطر مصرف کننده را به همراه داشته باشد.

شرکت ما با اخذ تایید صلاحیت از مرکز ملی استاندارد ایران (سازمان ملی استاندارد ایران) در زمینه بازرسی پله برقی و پیاده روهای متحرک بر اساس استاندارد ملی 1-13836 خدمات بازرسی ارائه می نماید.

تجربه چندین ساله کارشناسان ما در زمینه های متعدد بازرسی، دانش فنی، مهارت عملی ما و همچنین بازرسی بر مبنای ریسک می تواند ایمنی را تضمین، کیفیت را بهبود و اطمینان خاطر را حتمی نماید.

 • بازرسی پله برقی و پیاده روهای متحرک در زمان طراحی
 • بازرسی پله برقی و پیاده روهای متحرک در زمان ساخت
 • بازرسی پله برقی و پیاده روهای متحرک در زمان نصب و مونتاژ
 • بازرسی پله برقی و پیاده روهای متحرک در زمان بهره برداری
 • بازرسی پله برقی و پیاده روهای متحرک به صورت دوره ای
 • تسلط به استانداردهای مربوطه در سطح بین المللی و ملی به دلیل استفاده و بکارگیری چندین ساله
 • حفظ و ترجیح منافع عمومی به منافع گروهی و مصالح غیرحرفه ای
 • رعایت کامل استانداردهای کاری بدون مصالحه، بدون توصیه پذیری و بدون تاثیرپذیری از هرگونه فشار 
 • اطمینان صد درصدی به نتیجه بازرسی
 • ارائه کار بازرسی با کیفیت عالی
 • ارائه گزارشات کاربردی و مصور
 • ارائه توضیحات مبسوط در گزارشات برای تسهیل و تسریع در روند رفع موارد عدم انطباق
 • ارائه گزارشات آماری و تحلیلی در صورت نیاز و در صورت مقتضی