به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

خدمات آزمایش و تست

خدمات آزمایش و تست

شرکت بازرسی مهندسی آراد با توجه به تجارب ارزنده در زمینه های متنوع بازرسی و آزمون و کسب دانش و تجارب کافی در خصوص آزمون های فنی، خدمات آزمایشگاهی متنوع از جمله آزمون های غیرمخرب، نظارت بر آزمون های مخرب، آزمون دوره ای پخش کننده های نازل دیسپنسرهای جایگاه CNG و ... ارائه می نماید.

اهمیت خدمات آزمون در پروژه های ساخت و نصب بیشتر می باشد و معمولا خطاهای عمده در محصولات ساخته شده ناشی از سهل انگاری و عدم توجه کافی به بازرسی و آزمون های مورد نیاز در زمان ساخت می باشد.

شرکت آراد در سوابق فعالیت خود با حضور در پروژه های بزرگ از قبیل خطوط انتقال آب، پروژه های ساخت تجهیزات و تاسیسات صنعتی، با تسلط به استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط به آزمون ها می تواند نقش تعیین کننده ای در کیفیت خروجی پروژه های ساخت داشته باشد.

آزمون های غیرمخرب (آزمون های غیرمخرب به روش VT, PT, MT, UT, RTI, MFL/MRT, PHASED ARRAY)

نظارت شخص سوم بر آزمون های مخرب

آزمون دوره ای پخش کننده های نازل دیسپنسر جایگاه های CNG

رعایت کامل الزامات بدون هیچگونه مصالحه، پذیرش توصیه و تاثیر ناشی از فشار 

توجه عمیق به منافع عمومی در تمامی قضاوت های حرفه ای

تاکید بر ایمنی برای حفظ سلامت عمومی جامعه و اطمینان خاطر

تاکید بر کیفیت برای افزایش راندمان کارکردی محصولات و کاهش هزینه های مرتبط

رعایت حقوق کلیه ذینفعان (سازندگان، مالکان، بهره برداران، استفاده کنندگان، دستگاه های نظارتی، منافع عمومی)

نهایت دقت در ارائه خدمات

نهایت سرعت در خدمات بازرسی

ارائه گزارشات بازرسی کیفی و کاربردی (ارائه گزارشات مصور، ارائه گزارشات مستند بر اساس الزامات)