به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

تدوین

تدوین

شرکت ما از تالیف و تدوین کتب، مقالات و جزوات آموزشی تخصصی حمایت نموده و ترویج فرهنگ استانداردسازی، مطالبه عمومی ایمنی و کیفیت را از مسئولیت های قانونی و اجتماعی خود می داند.

لذا در چند سال اخیر اقدام به حمایت از تالیف کتب، مقالات و جزوات آموزشی متعددی در زمینه های مختلف از قبیل جایگاه های CNG، تجهیزات تفریحی، آسانسور، آزمون های غیرمخرب، کابل راه ها و ... نموده است.

همچنین شرکت ما در چند سال اخیر در زمینه تهیه گزارشات تکمیلی و تفسیری علاوه بر گزارشات بازرسی اقدام نموده و این گزارشات کاربرد موثری داشته است.  

حامی تالیف کتاب در زمینه جایگاه های CNG

حامی تالیف جزوات آموزشی در زمینه جایگاه های CNG

حامی تالیف جزوات آموزشی در زمینه استاندارد 8987 برای تجهیزات تفریحی

حامی تالیف جزوات آموزشی در زمینه کابل راه ها برمبنای استانداردهای 23 گانه

حامی تالیف جزوات آموزشی در زمینه بازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب تجهیزات تفریحی

حامی تالیف جزوات آموزشی مبانی برق برای تجهیزات تفریحی

حامی تالیف جزوات آموزشی هیدرولیک و پنوماتیک برای تجهیزات تفریحی

حامی تالیف جزوات آموزشی اپراتوری تجهیزات تفریحی

ترویج فرهنگ استانداردسازی

ترویج علوم کاربردی

ترویج مطالبه ایمنی عمومی

مساعدت در ارتقا و بهبود کیفیت کالا و خدمات

درخواست همکاری در خصوص تالیف کتب

تشریح عنوان و سرفصل های کتاب