به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

ساختمان، راه و پل

ساختمان، راه و پل

ما در چندین سال فعالیت خود تجارب کافی برای پیاده سازی الزامات استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با ساختمان، راه و پل کسب نموده ایم و می توانیم خدمات بازرسی شخص سوم در این خصوص ارائه داده و در راستای ارتقا سطح کیفی پروژه ها نقش موثری ایفا کنیم.

ما در بخش های مختلف ساختمان، راه و پل تا کنون خدمات محصول محوری ارائه داده ایم. از جمله در ساختمان ها خدمات بازرسی آسانسور، بازرسی پله برقی، بازرسی معیار مصرف انرژی ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی ارائه نمودیم.

در راه و پل ها خدمات بازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب و بازرسی های حین ساخت و خرید ارائه نمودیم.

اما علاوه بر این موارد بازرسی شخص سوم به عنوان یکی از بازوهای اصلی پروژه های اجرایی می تواند در تمامی بخش های اجرایی مورد همکاری قرار گرفته و در حصول نتیجه عالی پروژه ها موثر واقع شود.

حتی برای پروژه های کوچک و در حد بخش خصوصی نیز یک شرکت بازرسی شخص سوم و غیرذینفع می تواند کیفیت کالاها و خدمات خریداری و تامین شده را تضمین نماید و اطمینان خاطر خریدار را به دنبال داشته باشد. 

بازرسی های حین تامین اقلام در تمامی مراحل و تمامی سطوح با درخواست کارفرما

بازرسی و آزمون های غیرمخرب تمامی سازه های فلزی

بازرسی های حین اجرای پروژه ها

بازرسی و آزمون های طناب های فولادی خریداری شده برای پل ها

تشریح و پیاده سازی الزامالت استانداردهای مرتبط با پروژه ها

تسلط به استانداردهای مربوطه در سطح بین المللی و ملی به دلیل استفاده و بکارگیری چندین ساله

حفظ و ترجیح منافع عمومی به منافع گروهی و مصالح غیرحرفه ای

رعایت کامل استانداردهای کاری بدون مصالحه، بدون توصیه پذیری و بدون تاثیرپذیری از هرگونه فشار 

اطمینان صد درصدی به نتیجه بازرسی

ارائه کار بازرسی با کیفیت عالی

ارائه گزارشات کاربردی و مصور

ارائه توضیحات مبسوط در گزارشات برای تسهیل و تسریع در روند رفع موارد عدم انطباق

ارائه گزارشات آماری و تحلیلی در صورت نیاز و در صورت مقتضی