به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

تجهیزات مکانیکی دوار

تجهیزات مکانیکی دوار

تسلط و استفاده چندین ساله از استانداردهای صنعتی از جمله استانداردهای تجهیزات مکانیکی ما را برای ارائه خدمات بازرسی تجهیزات مکانیکی دوار توانمند ساخته است.

ما با ارائه بازرسی های مطابق استانداردهای بین المللی ضمن بهبود و ارتقا کیفیت کالاها و خدمات، حفظ سرمایه های عمومی و خصوصی، عملیات نگهداری و تعمیرات را تسهیل نموده و با کاهش هزینه های مربوطه و افزایش راندمان کارکردی، قابلیت اطمینان در نگهداری و تعمیرات تجهیزات را به همراه می آوریم.

در بازرسی های ما اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای رفع موارد عدم انطباق می بایست با ریشه یابی منشا موارد عدم انطباق صورت گیرد و این امر یعنی رفع عدم انطباق مربوطه به صورت ریشه ای و بدون امکان تکرار و در نتیجه جلوگیری از هدر رفت هزینه های صورت گرفته.

ما خدمات بازرسی بر مبنای استانداردهای بین المللی و ملی برای تجهیزات دوار زیر را ارائه می دهیم.

پمپ ها، کمپرسورها، توربین های بخار، توربین های گازی، فن ها و بلورها، میکسرها، گیربکس ها

بازرسی در مراحل طراحی، ساخت، نصب و مونتاژ، بهره برداری، دوره ای، سرویس و تعمیرات اساسی برای تجهیزات مکانیکی دوار:

  • پمپ ها
  • کمپرسورها
  • توربین های بخار
  • توربین های گازی
  • فن ها و بلورها
  • میکسرها
  • گیربکس ها

تسلط به استانداردهای مربوطه در سطح بین المللی و ملی به دلیل استفاده و بکارگیری چندین ساله

حفظ و ترجیح منافع عمومی به منافع گروهی و مصالح غیرحرفه ای

رعایت کامل استانداردهای کاری بدون مصالحه، بدون توصیه پذیری و بدون تاثیرپذیری از هرگونه فشار 

اطمینان صد درصدی به نتیجه بازرسی

ارائه کار بازرسی با کیفیت عالی

ارائه گزارشات کاربردی و مصور

ارائه توضیحات مبسوط در گزارشات برای تسهیل و تسریع در روند رفع موارد عدم انطباق

ارائه گزارشات آماری و تحلیلی در صورت نیاز و در صورت مقتضی