به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

معیار مصرف انرژی

معیار مصرف انرژی

محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه انرژی در ایران، عدم کارائی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدر رفتن انرژی در فرآیندهای مصرف و مشکلات فزاینده زیست محیطی ناشی از آن، ضرورت مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بازده و بهره وری را بیش از پیش آشکار ساخته است.

در این راستا طبق قانون 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست نسبت به تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سیستم های مصرف کننده انرژی و ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی اقدام نماید.

لذا استانداردهای ملی به شماره 14253 برای ساختمان های مسکونی، 14254 برای ساختمان های غیرمسکونی و 14300 برای گلخانه های تجاری تدوین شده است.

شرکت ما با اخذ مجوز از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (سازمان ملی استاندارد ایران) در سه زمینه بازرسی معیار مصرف انرژی ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیرمسکونی و گلخانه های تجاری ارائه خدمات می نماید.

بازرسی معیار مصرف انرژی ساختمان های مسکونی براساس استاندارد ملی 14253

بازرسی معیار مصرف انرژی ساختمان های غیرمسکونی براساس استاندارد ملی 14254

بازرسی معیار مصرف انرژی گلخانه های تجاری بر اساس استاندارد ملی 14300

تسلط به استانداردهای مربوطه در سطح بین المللی و ملی به دلیل استفاده و بکارگیری چندین ساله

حفظ و ترجیح منافع عمومی به منافع گروهی و مصالح غیرحرفه ای

رعایت کامل استانداردهای کاری بدون مصالحه، بدون توصیه پذیری و بدون تاثیرپذیری از هرگونه فشار 

اطمینان صد درصدی به نتیجه بازرسی

ارائه کار بازرسی با کیفیت عالی

اطمینان خاطر در خصوص مصرف انرژی

کاهش هزینه های مربوط به انرژی

افزایش راندمان سیستم های مرتبط به انرژی ساختمان و واحد تجاری

ارائه توضیحات مبسوط در گزارشات برای تسهیل و تسریع در روند اقدامات اصلاحی برای مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

ارائه گزارشات کاربردی و مصور

ارائه گزارشات آماری و تحلیلی در صورت نیاز و در صورت مقتضی

درخواست کتبی

قبوض سالانه مرتبط با مصرف انرژی