به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

درباره ما

بیانیه بی طرفی و استقلال

 ما تعهد می نماییم مسئول بی طرفی فعالیت های بازرسی بوده و با جلوگیری از فشارهای تجاری، مالی و سایر فشارها از مصالحه بی طرفی ممانعت نماییم و از هرگونه رابطه ای که بی طرفی این شرکت را در فعالیت های بازرسی تهدید کند از قبیل: مالکیت، حاکمیت، مدیریت، تامین مالی، بازاریابی، نشان تجاری سازی یا سایر محرک ها برای ارجاع کارفرمایان جدید اجتناب کنیم و از ایجاد هرگونه ارتباط خارج از حیطه کاری با سازندگان و کسانی که دارای منافعی در رابطه با اقلام مورد بازرسی می باشند، خودداری نماییم و با شناسایی و حذف مخاطرات مرتبط با بی طرفی انجام وظیفه نماییم.

ما به عنوان شرکت بازرسی شخص سوم و بنابر اصل بی طرفی و استقلال متعهد هستیم از هرگونه فعالیتی در تعارض و تضاد منافع از قبیل مالکیت، شراکت، مدیریت، تامین کنندگی، مشاوره، خرید و فروش، طراحی، نظارت، تولید، اجرا و سایر موارد مشابه برحذر بوده و در کمال بی طرفی، بدون گرایش، بدون جانبداری، بدون پیش داوری و با رعایت انصاف به قضاوت حرفه ای بپردازیم.