به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

انرژی

انرژی

انرژی شاید مغفول ترین مورد در فرهنگ ما باشد اما در عین حال مهمترین نقش را در زندگی ما به ویژه زندگی امروزی دارد. لذا مدیریت انرژی و مدیریت مصرف آن از الزامات اساسی و عمومی می باشد.

محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه انرژی در ایران، عدم کارائی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدر رفتن انرژی در فرآیندهای مصرف و مشکلات فزاینده زیست محیطی ناشی از آن، ضرورت مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بازده و بهره وری را بیش از پیش آشکار ساخته است.

در سال های اخیر سازمان ملی استاندارد ایران با تدوین و الزام معیار مصرف انرژی واحدهای تولیدی، صنایع گوناگون، واحدهای تجاری و ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی گام مهمی برداشته است.

شرکت ما با بهره مندی از متخصصین و کارشناسان مجرب و اخذ مجوز از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (سازمان ملی استاندارد ایران) در زمینه بازرسی معیار مصرف انرژی ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیرمسکونی و گلخانه های تجاری فعالیت می نماید.

همچنین ما در سایر زمینه های مرتبط با انرژی از جمله جایگاه های سوختگیری، انجام آزمون های دوره ای نازل دیسپنسرهای جایگاه های CNG فعالیت می نماییم.

تسلط ما به استانداردهای بین المللی و ملی مربوطه، توانایی ما به بهره مندی از این استانداردها و تخصص در پیاده سازی و بررسی انطباق الزامات مربوطه با شرایط کالا یا خدمات، ایمنی، کیفیت، مدیریت هزینه و درآمد، قابلیت اطمینان به نتیجه و بازده بهینه بازرسی را برای ما به همراه خواهد داشت.

بازرسی معیار مصرف انرژی ساختمان های مسکونی

بازرسی معیار مصرف انرژی ساختمان های غیرمسکونی

بازرسی معیار مصرف انرژی گلخانه های تجاری

بازرسی جایگاه های سوختگیری CNG

آزمون دوره ای نازل دیسپنسرهای جایگاه های CNG

تسلط به استانداردهای مربوطه در سطح بین المللی و ملی به دلیل استفاده و بکارگیری چندین ساله

حفظ و ترجیح منافع عمومی به منافع گروهی و مصالح غیرحرفه ای

رعایت کامل استانداردهای کاری بدون مصالحه، بدون توصیه پذیری و بدون تاثیرپذیری از هرگونه فشار 

اطمینان صد درصدی به نتیجه بازرسی

ارائه کار بازرسی با کیفیت عالی

اطمینان از میزان مصرف انرژی و مقایسه با مقادیر استاندارد

ارائه گزارشات کاربردی 

ارائه توضیحات مبسوط در گزارشات برای تسهیل و تسریع در روند اقدامات اصلاحی برای مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

ارائه گزارشات آماری و تحلیلی در صورت نیاز و در صورت مقتضی