به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

آزمون دوره ای نازل دیسپنسر جایگاه CNG

آزمون دوره ای نازل دیسپنسر جایگاه CNG

در راستای حفظ حقوق مصرف کننده سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به اجرای آزمون پخش کننده های جایگاه های CNG نموده است.

این امر مهم جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالک جایگاه و مالکان خودروهای دوگانه سوز صورت می گیرد.

آزمون پخش کننده های جایگاه های CNG توسط شرکت های بازرسی دارای تاییدیه از مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها صورت گرفته و شرکت های بازرسی با دارا بودن تجهیزات لازم و بهره مندی از نیروی متخصص اقدام به ارائه خدمات مربوطه می نمایند.

شرکت ما با تامین تجهیزات لازم و با توجه به سوابق درخشان چندین ساله در زمینه بازرسی جایگاه های CNG در این زمینه ارائه خدمات می نماید.

انجام خدمات آزمون نازل های CNG

انجام خدمات کالیبراسیون نازل های CNG

اطمینان مالک جایگاه از انطباق فروش واقعی با فروش قرائت شده

اطمینان مالک / بهره بردار جایگاه از فروش دقیق و پیشگیری از ضرر و زیان های احتمالی

اطمینان خاطر مالک خودرو از مقدار سوختگیری صورت گرفته در جایگاه

درخواست کتبی مالک / بهره بردار جایگاه CNG