به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

صدور گواهینامه

صدور گواهینامه

شرکت بازرسی مهندسی آراد با تامین منابع مورد نیاز از جمله سرمایه های انسانی متخصص و تجهیزات بازرسی، در زمینه های متعددی موفق به اخذ تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) شده است.

شرکت ما در چندین سال سابقه فعالیت در زمینه های بازرسی فنی در سایه تخصص و تعهد توانسته است نقش موثر، سازنده و بی نقصی در راستای ماموریت خود به جا گذارد.

رعایت کامل الزامات بدون هیچگونه مصالحه، پذیرش توصیه و تاثیر ناشی از فشار 

توجه عمیق به منافع عمومی در تمامی قضاوت های حرفه ای

تاکید بر ایمنی برای حفظ سلامت عمومی جامعه و اطمینان خاطر

تاکید بر کیفیت برای افزایش راندمان کارکردی محصولات و کاهش هزینه های مرتبط

رعایت حقوق کلیه ذینفعان (سازندگان، مالکان، بهره برداران، استفاده کنندگان، دستگاه های نظارتی، منافع عمومی)

نهایت دقت در ارائه خدمات

نهایت سرعت در خدمات بازرسی

ارائه گزارشات بازرسی کیفی و کاربردی (ارائه گزارشات مصور، ارائه گزارشات مستند بر اساس الزامات)