به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

نیروگاه و سد

نیروگاه و سد

تسلط به استانداردهای بین المللی و توان اجرای این استانداردها فقط با تجربه و مهارت بیشتر و دانش فنی بالاتر امکان پذیر است. تنوع پروژه ها و بهره مندی از متخصصان مجرب شرکت ما را در ارائه خدمات بازرسی در هر سطحی و هر نوعی توانمند و اثرگذار نموده است.

ما در خدمات بازرسی و آزمون های غیرمخرب تاسیسات نیروگاهی و سدها فعالیت گسترده ای داشته ایم و توانسته ایم اعتماد کارفرمایان را جلب و با ارائه خدماتی با کیفیت عالی، اطمینان خاطر برای متولیان، کیفیت عالی برای تجهیزات و کاهش هزینه ها با افزایش سوددهی برای صنایع را به همراه آوریم.

 

تست MT فلورسنتی دیسک مرحله اول توربین گازی

تست MT فلورسنتی دیسک توربین 

تست MT فلورسنتی پره کمپرسور

بازرسی حین خرید اقلام

بازرسی حین ساخت

بازرسی و آزمون های حین بهره برداری

بازرسی و آزمون های دوره ای

تسلط به استانداردهای مربوطه در سطح بین المللی و ملی به دلیل استفاده و بکارگیری چندین ساله

حفظ و ترجیح منافع عمومی به منافع گروهی و مصالح غیرحرفه ای

رعایت کامل استانداردهای کاری بدون مصالحه، بدون توصیه پذیری و بدون تاثیرپذیری از هرگونه فشار 

اطمینان صد درصدی به نتیجه بازرسی

ارائه کار بازرسی با کیفیت عالی

ارائه گزارشات کاربردی و مصور

ارائه توضیحات مبسوط در گزارشات برای تسهیل و تسریع در روند رفع موارد عدم انطباق

ارائه گزارشات آماری و تحلیلی در صورت نیاز و در صورت مقتضی