به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

آموزش

آموزش

ما با توجه به سوابق علمی و عملی خود دوره های آموزشی کاربردی، دانش محور و مهارت محور برگزار می کنیم. دوره های آموزشی ما مطابق طرح درس های مدون بر مبنای نیازهای آموزشی، نیازهای شغلی، شرکت کنندگان، اهداف آموزشی برگزار می شوند. 

شرکت بازرسی مهندسی آراد با اخذ تاییدیه آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران در سطح ملی دوره های تخصصی در زمینه های مکانیک و فلزشناسی، برق و الکترونیک، مهندسی پزشکی و سیستم های مدیریت کیفیت برگزار می نماید.

ما در تعیین مدرس نهایت دقت را در سنجش توانایی علمی، تجربی و فنون تدریس به عمل می آوریم و برگزاری یک دوره اثربخش را نتیجه کار خود می دانیم.

دوره های آموزشی خود را می توانید از طریق آدرس ایمیل info@aradco.ir از ما درخواست نمایید.

دوره های آموزشی اختصاصی مدیران کنترل کیفیت

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه استانداردهای مکانیک و فلز شناسی

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه استانداردهای برق و الکترونیک

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مهندسی پزشکی

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت

برگزاری دوره های آموزشی HSE

برگزاری دوره های تخصصی مورد نیاز ارگان ها و سازمان ها

برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی پیمانکاران

دوره های آموزشی ما هدف دار می باشند

دوره های آموزشی ما کاربردی می باشند

دوره های آموزشی ما سمبلیک نمی باشند و باید خروجی مطلوب عاید شود

دوره های آموزشی ما اثربخش می باشند

دوره های آموزشی ما مطابق برنامه ای مدون و دقیق برگزار می شود

دوره های آموزشی ما صرفا تئوری نمی باشند