به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

بلاگ

اهمیت و لزوم برنامه های آموزشی ریسک برای کودکان


آموزش های لازم در خصوص ریسک برای کودکان 5 سال به بالا یک الزام برای حفظ سلامتی و ایمنی کودکان می باشد. این آموزش باید بر اساس یک برنامه راهبردی و مدون صورت گیرد تا به اهداف مورد نظر دست یابیم. این آموزش ها کمک می کند تا کودکان موفق به دستیابی به اغلب مهارت ها و ارزش هایی باشند که برای زندگی و کار روزمره اهمیت دارند و باعث ارتقا توسعه معنوی، اخلاقی، فرهنگی، فکری و فیزیکی کودکان می شود. 

دلایل و اهمیت آموزش ریسک به کودکان عبارتند از:

  1. کودکان به دلیل فرصت محدود برای کسب دانش عملی، توان تصمیم گیری درباره مدیریت ریسک نسبتا پایینی دارند.
  2. کودکان به عنوان بیگناهان آسیب پذیر شناخته می شوند.
  3. به کودکان باید حق آگاهی در مورد سلامتی و ریسک داده شود.
  4. منافع دانش حاصل از آموزش مستقیما در ارتباط با کاهش میزان صدمات و از دست دادن سلامتی در حوادث است.
  5. یادگیری در خصوص مدیریت ریسک در سنین پایین، شکل گیری عادت های بد و تمایل به ریسک های آسیب زا و صدمه رساننده را به طور چشمگیری کاهش می دهد.
  6. با ارائه آموزش های مرتبط با ریسک در مدارس که در دسترس ترین و مناسب ترین مکان برای رسیدگی به امور کودکان می باشد، نتایج مطلوبی حاصل می شود.

اهداف آموزش ریسک به کودکان در مدارس عبارتند از:

  1. افزایش آگاهی، رویکرد گسترش دانش مربوطه و شناخت منشا آسیب
  2. کسب مهارت های قابل انتقال، رویکردهای پیشرفته برای توسعه مهارت های قابل انتقال زندگی که مرتبط با ارزیابی ریسک و کنترل ریسک می باشند.
  3. اصلاح الگوهای رفتاری، رویکردهایی که هدف آن کاهش رفتارهای خطرآفرین و ریسک زا می باشد.

دپارتمان HSE