به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

بازرسی

بازرسی

شرکت بازرسی مهندسی آراد با استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/IEC17020 خدمات بازرسی شخص سوم و نوع A بر اساس الزامات قراردادی فی مابین کارفرما و تامین کننده، قوانین و مقررات عمومی و خاص یا استانداردها ارائه می نماید.

خدمات بازرسی ما در تمام عمر کاری محصول (خدمات، نرم افزار، سخت افزار و مواد فرآوری شده) یعنی در تمامی دوره های قبل از تولید / ساخت (طراحی)، حین  تولید / ساخت، نصب و مونتاژ، بهره برداری، بازرسی دوره ای و مراقبتی ارائه می گردد.

ما در تمامی خدمات بازرسی با تاکید بر ایمنی و کیفیت نتایج بسیار مهم و تاثیرگذاری همچون سلامتی، آرامش، اطمینان خاطر و حفظ محیط زیست و منابع را برای عموم جامعه تامین می کنیم.

 

بازرسی های صدور گواهینامه

بازرسی های ارزیابی انطباق و تایید کیفیت

بازرسی در سطوح چهارگانه رایج

بازرسی در تمامی مراحل عمر کاری محصول (طراحی، ساخت، نصب، بهره برداری، دوره ای، مراقبتی)

بازرسی موردی بر اساس درخواست کارفرما

بازرسی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی

بازرسی بر اساس ریسک

رعایت کامل الزامات بدون هیچگونه مصالحه، پذیرش توصیه و تاثیر ناشی از فشار 

توجه عمیق به منافع عمومی در تمامی قضاوت های حرفه ای

تاکید بر ایمنی برای حفظ سلامت عمومی جامعه و اطمینان خاطر در مصرف

تاکید بر کیفیت برای افزایش راندمان کارکردی محصولات و کاهش هزینه های مرتبط

رعایت حقوق کلیه ذینفعان (سازندگان، مالکان، بهره برداران، استفاده کنندگان، دستگاه های نظارتی، منافع عمومی)

ارائه خدمات بازرسی در سریعترین زمان

ارائه گزارشات بازرسی کیفی و کاربردی