به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

بلاگ

مسئولیت مالکان و مدیران ساختمان در قبال آسانسور


مالکان ساختمان ها باید پس از ساخت و تکمیل احداث ساختمان و اتمام نصب آسانسور اقدام به اخذ گواهینامه ایمنی و استاندارد اولیه نمایند و همچنین به صورت سالیانه ملزم به انجام اقداماتی جهت ایمن بودن و اطمینان از ایمن بودن آسانسور نصب شده در ساختمان می باشند.

 1. انتخاب یک شرکت آسانسوری دارای شرایط لازم و عقد قرارداد سرویس و نگهداری و تمدید سالانه آن.
 2. پیگیری های لازم برای انجام عملیات سرویس و نگهداری ماهیانه و اخذ و بایگانی رسیدهای لازم در این خصوص
 3. درخواست بازرسی ادواری آسانسور هر سال یکبار و تمدید گواهینامه استاندارد آسانسور.
 4. به اطلاع رساندن مفاد گواهینامه استاندارد آسانسور به کلیه مالکان و ساکنین ساختمان
 5. تهیه بیمه مسئولیت آسانسور در برابر بروز حوادث احتمالی و تمدید سالیانه آن.
 6. اطلاع رسانی به شرکت بازرسی و صادر کننده گواهینامه ایمنی و استاندارد در صورت هرگونه تغییر در قطعات و یا تعمیرات اساسی
 7. توجه به وضعیت تهویه و روشنایی موتورخانه، روشنایی مسیر دسترسی به موتورخانه و روشنایی کابین و روشنایی جلوی درب طبقات
 8. توجه به وضعیت قفل درب موتورخانه و حراست از کلید آن (عدم دسترسی کودکان و دسترسی سریـع افراد ذیصلاح)
 9. اطمینان از وجود پلاک مشخصات آسانسور در کابین (نام و اطلاعات تماس شرکت سرویس و نگهـداری، ظرفیت مجاز آسانسور، نکات ضروری استفاده از آسانسور)
 10. اطمینان از نصب پلاک شناسه ملی آسانسور در کابین و پیگیری آخرین وضعیت گواهینامه استاندارد آن
 11. اطمینان از وجود یک عدد کلید سه گوش مخصـوص آسانسـور و دسـتورالعـمل نجـات اضـطراری در موتورخانه آسانسور به صورت کاملا خوانا
 12. اطمینان از آموزش های لازم برای یکی از افراد حاضر در ساختمان جهت اقدامات لازم در مواقع اضطراری 
 13. اطلاع سریع و به موقع به شرکت سرویس و نگهداری آسانسور در صورت مشاهده موارد زیر:
 • کم شدن نور داخل کابین یا خراب شدن روشنایی های داخل کابین
 • شکسته شدن شیشه های درب طبقات یا آینه داخل کابین
 • شنیدن هرگونه صدای ناهنجار در هنگام حرکت آسانسور
 • عدم کارکرد نمایشگرها و دکمه های داخل کابین و طبقات
 • عدم کارکرد تهویه داخل کابین و سخنگوی داخل کابین (در صورت وجود)
 • عدم کارکرد وسایل هشدار دهنده کابین از قبیل: زنگ خطر داخل کابین و تلفن داخل کابین (در صورت وجود)
 • مخدوش شدن پلاک مشخصات آسانسور نصب شده در داخل کابین
 • مخدوش شدن یا عدم نصب شناسه ملی آسانسور جهت پیگیری آخرین وضعیت گواهینامه استاندارد آن

identify

مهدی سلیمان نژاد

مدیر فنی بازرسی آسانسور و پله برقی