به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

بلاگ

آداب و حقوق شهروندی استفاده از آسانسور


استفاده از آسانسور آدابی داشته و رعایت این آداب ضمن حفظ و رعایت حقوق شهروندی و پرهیز از تضییع حقوق دیگران، باعث پیشگیری از برخی مشکلات احتمالی در استفاده از این وسیله رفاهی می باشد.

  • به مشخصات مندرج در پلاک داخل کابین توجه نموده و بیش از ظرفیت مشخص و تعیین شده سوار نشوید.
  • رعایت حـال معـلولان، جانـبازان، سالمـندان، خانـم ها و کودکان بسیار ضروری است.
  • حق تقدم با افرادی است که به مقصد رسیده و پیاده می شوند. لذا در هر توقف پس از پیاده شدن افراد، سوار شوید.
  • اگر درب ها در حال بسته شدن می باشند، با دست یا پا مانع بسته شدن درب ها نشوید.
  • اگر وسایل زیادی به همراه دارید، با وارد شدن به کابینی که مسافر دارد، دیگران را آزار ندهید و از آسانسور خالی استفاده کنید.
  • هـرگز نبـاید کابین را برای رسـیدن همراهـانمان متـوقف نگاه داریم. آسانسور، یک وسـیله عمـومی است.
  • در آسانسور ساختمانهای پر‌تردد مثل بیمارستانها، که معمولاً مملو از مسافر هستند، بهتر است که مسافران رو به در بایستند.
  • مسافران دکمه طبقه مورد نظر را خودشان بفشارند. کسی که کنار دکمه ها ایستاده، مسئول این کار نیست.
  • صحبت با تلفن همـراه در تمام وسایـل نقلیـه عمـومی حتی آسانسور صحیح نیست.
  • استفاده از آسانسور ایمن (استاندارد و دارای گواهینامه) را مطالبه نموده و به دیگران آگاه سازی و توصیه کنید.

مهدی سلیمان نژاد

مدیر فنی بازرسی آسانسور و پله برقی