به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

مدارک مورد نیاز برای صدور تائیدیه تجهیزات زمین بازی

  1. مشخصات سازنده یا تامین کننده کفپوش جذب ضربه و میزان کارایی آن و همچنین مستندات مربوط به میزان جذب ضربه کفپوش (تائیدیه آزمون HIC متناسب با حداکثر ارتفاع سقوط بحرانی از آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد اخذ و ارائه گردد)
  2. اسناد و مدارک فنی تجهیزات اعم از نقشه های کلی و تکی اجزای ساختاری کلیه وسایل بازی و روش نصب آنها (این اسناد مشتمل بر مستندات مربوط به اطلاعات کلی محصول و اطلاعات اولیه وسایل، مستندات مربوط به تعمیر و نگهداری، بازرسی های روزانه، ماهیانه و سالیانه و اطلاعات مربوط به دوره تعویض قطعات مصرفی (مخصوصا قطعات تردد و شکننده، بلبرینگ ها و ...)، اطلاعات مربوط به دستورالعمل های نصب، مونتاژ، روش بهره برداری و در صورت نیاز آزمون های غیرمخرب برای نقاط جوشکاری شده و تعویض قطعات توسط تولید کننده می باشند)
  3. پلاک حاوی اطلاعات مربوط به سازنده، تامین کننده یا نمایندگی معتبر آن: آدرس، شماره تلفن، سال ساخت، نام وسیله و شماره استاندارد بکار رفته در ساخت وسایل گردند. پلاک مشخصات وسایل باید روی وسایل و در معرض دید عموم نصب گردد.
  4. تائیدیه آزمون جذب ضربه نشیمنگاه تجهیزات تاب، کابل نقاله، چرخ و فلک نوع A و C
  5. تائیدیه آزمون بار دینامیکی برای سیستم تعلیق تجهیز تاب مطابق با الزامات پیوست پ استاندارد ملی به شماره 2-6436
  6. طناب های الیافی باید مطابق با استاندارد EN ISO 9554 و یا مطابق با استاندارد EN ISO 2307 باشد و یا تولید کننده باید تائیدیه ای که در آن نوع مواد بکار رفته و حداکثر بار ایمن آن مشخص شده است ارائه نماید.