به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

مدارک لازم برای تاییدیه استاندارد تجهیزات تفریحی آبی (سرسره های آبی)

1) ارائه کلیه تاییدیه های مواد و مستندات طراحی و دستور العمل های مورد نیاز مطابق با سری الزامات استاندارد ملی 14238

2) فرم اظهارنامه قبول مسئولیت توسط سازنده، طراح و مالک مجموعه تفریحی

3) ارائه نقشه چیدمان سرسره های مستقر در مجموعه تفریحی که حداقل شامل ابعاد کلی سرسره ها تفریحی، فاصله آنها با سایر سرسره ها و همچنین محل استقرار چاه / چاه های ارت مشخص باشد.

4) ارائه تاییدیه آزمون های غیر مخرب سازه فلزی هر سرسره مطابق با نظر طراح محترم توسط شرکت بازرسی مربوطه باشد.

5) فرم معرفی نامه ناظر فنی (لازم است توسط مالک / بهره بردار و ناظرفنی معرفی شده تکمیل گردد)

6) دارا بودن ناظر فنی و اپراتورها با رعایت شرایط احراز و تعداد مسئولین فنی مرکز تفریحی آبی و ارائه گواهینامه آموزشی لازم:

  • آشنایی با الزامات استاندارد 14238
  • آشنایی با اپراتوری سازه های آبی
  • آشنایی با مبانی برق عمومی برای سازه های آبی
  • آشنایی با آزمون های غیرمخرب و جوش برای سازه های آبی

7) ارائه گواهینامه بازرسی ساخت و ادواری دیگ های بخار و آب گرم مجموعه براساس استاندارد ملی ایران به شماره 7911 و 4231

8) نامه فدارسیون / هیات نجات غریق و غواصی در خصوص تعداد ناجیان مورد نیاز مجموعه تفریحی (ترجیحا با ذکر محل استقرار ناجی) در صورتیکه سرسره ها در انتها به استخر آب ورود پیدا کنند.

9) ارائه گواهی صلاحیت و گواهی آمادگی معتبر نجات غریق های مجموعه تفریحی (به تعداد تعیین شده توسط فدراسیون / هیات نجات غریق و غواصی)

10) ارائه تاییدیه استحکام ساختاری بنا مبنی بر رعایت الزامات آیین نامه ساختمان سازی ایران و تحمل بارهای وارده اعلام شده از سوی طراح سرسره های آبی جهت نصب آنها در مجموعه مورد نظر با ذکر نام هر یک از سرسره ها از شخص / شرکت مشاور عمرانی مورد تایید سازمان نظام مهندسی باز پروانه معتبر

11) ارائه تاییدیه آتش نشانی در خصوص ایمنی مجموعه تفریحی

12) ارائه تاییدیه محافظ جان و سیستم ارت معتبر مجموعه تفریحیو اتصال آن به نرده ها، میله ها، کلیه تابلوهای برق و فرمان و وسایل تفریحی مستقر در مجموعه بر اساس فرمت مصوب سازمان ملی استاندارد ایران و ارائه تائید صلاحیت مرجع صادر کننده (وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و سازمان ملی استاندارد ایران)

13) ارائه تاییدیه ضدلغزش بودن سطوح (سکوها و محل های دسترسی) از مراجع ذیصلاح

14) ارائه تاییدیه کیفیت آب مصرفی از وزارت بهداشت و یا شرکت های تایید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد