به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

راهنمای بازرسی و اخذ گواهینامه استاندارد آسانسور - ادواری

یادآوری مهم: این روند فقط برای اخذ گواهینامه استاندارد ادواری می باشد.

ردیف مراحل/ اقدام لازم اقدام کننده
1

درخواست بازرسی آسانسور از طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور و اخذ شناسه ملی آسانسور در صورت نداشتن آن با آپلود گواهینامه اولیه

تذکر 1: در بازرسی ادواری انتخاب شرکت بازرسی به عهده متقاضی می باشد.

تذکر 2: در حال حاضر در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور علاوه بر امکان انتخاب شرکت سرویس و نگهدار آسانسور از لیست عرضه کنندگان آسانسور، امکان ثبت شرکت مرتبط دیگر توسط مالک نیز تعبیه شده است. بدیهی است ارائه پروانه و یا مجوز معتبر از یکی از مراجع ذیصلاح در حین ثبت نام الزامی می باشد.

تذکر 3: در صورت مشاهده تغییرات در ظرفیت، تعداد توقف و سرعت حرکت کابین مندرج در گواهینامه اولیه یا ادواری قبلی پس از بازرسی، امکان ادامه روند بازرسی ادواری ممکن نبوده و به متقاضی اطلاع  داده شده که می بایست برای بازرسی اولیه ثبت نام نماید و روند بازرسی و اخذ گواهینامه اولیه را طی نماید.  

  • متقاضی (مالک / عرضه کننده آسانسور)
2

اختصاص شماره پرونده، ثبت مشخصات بازرسی درخواست شده (کد سامانه ای ارجاع، تاریخ ارجاع، شناسه ملی آسانسور، نام متقاضی، نام شرکت عرضه کننده، استان، شهر، شماره پروانه، شماره پلاک ثبتی، آدرس و سایر اطلاعات لازم) در اتوماسیون داخلی شرکت

3

ارسال پیامک به متقاضی و شرکت عرضه کننده جهت اعلام آمادگی این شرکت برای ادامه روند بازرسی

4

مراجعه متقاضی به شرکت بازرسی جهت ارائه مدارک اولیه تشکیل پرونده (کپی کارت ملی، واریز هزینه بازرسی بر اساس تعرفه مصوب سازمان ملی استاندارد ایران، فرم درخواست بازرسی به همراه کروکی محل ساختمان)

برای بازرسی مجدد (دوم به بعد): تکمیل و ارائه فرم درخواست بازرسی مجدد و فیش واریزی هزینه بازرسی نوبت درخواستی به شرکت بازرسی

  • متقاضی (مالک / عرضه کننده آسانسور)
5 تعیین زمان بازرسی اول حداکثر تا 5 روز از درخواست بازرسی 
6

انجام بازرسی از آسانسور بر اساس چک لیست یکسان بازرسی ادواری و ارائه گزارش بازرسی در محل ساختمان متقاضی (مالک / عرضه کننده آسانسور)

تذکر 1: در صورت مشاهده تغییرات در ظرفیت، تعداد توقف و سرعت حرکت کابین مندرج در گواهینامه اولیه یا ادواری قبلی پس از بازرسی، امکان ادامه روند بازرسی ادواری ممکن نبوده و به متقاضی اطلاع  داده شده که می بایست برای بازرسی اولیه ثبت نام نماید و روند بازرسی و اخذ گواهینامه اولیه را طی نماید.

تذکر 2: قطعات ایمنی آسانسور (ترمز ایمنی / پاراشوت، گاورنر، ضربه گیر، قفل درب طبقات، مدار ایمنی تابلو فرمان، وسیله حفاظتی برای جلوگیری از اضافه سرعت کابین به سمت بالا) باید دارای گواهینامه تایید نوع معتبر در زمان صدور گواهینامه اولیه باشند.

  • بازرس
7 در صورت وجود موارد عدم انطباق تکرار مراحل ردیف های 4 الی 6 (بازرسی مجدد)

--

8

در صورت عدم وجود موارد عدم انطباق اقدام به تکمیل پرونده (اخذ قرارداد سرویس و نگهداری یکساله، بیمه نامه یکساله) می شود.

تذکر 1: در صورتیکه از تاریخ آخرین بازرسی که موارد عدم انطباق در آن مشاهده نشده، سه ماه گذشته باشد، صدور گواهینامه نیازمند انجام یک نوبت بازرسی با هزینه بازرسی نوبت سوم می ­باشد.

تذکر 2: با توجه به محدودیت زمانی 15 روزه برای صدور گواهینامه از تاریخ صدور بیمه نامه و عقد قرارداد سرویس و نگهداری، متقاضی می ­بایست کپی بیمه ­نامه و اصل قرارداد سرویس و نگهداری را در اسرع وقت به شرکت بازرسی تحویل نماید.

تذکر 3: در صورتی که اعتبار پروانه طراحی و مونتاژ شرکت عرضه کننده آسانسور در زمان صدور گواهینامه به اتمام رسیده باشد، شرکت عرضه کننده آسانسور مطابق تصمیم اداره کل استاندارد استان مربوطه می بایست به یکی از روش های زیر اقدام نمود:

الف) با معرفی یک شرکت دارای پروانه طراحی و مونتاژ معتبر به مهر و امضا فرم مربوطه (با امضا شرکت ثبت نام کننده، شرکت جدید معرفی شده، مالک) اقدام نموده و شرکت معرفی شده نیز قرارداد سرویس و نگهداری یکساله به شرکت بازرسی ارائه نماید.

ب) اخذ نامه ای از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه خطاب به اداره کل استاندارد استان مربوطه مبنی بر در جریان بودن تمدید پروانه و اعلام اداره کل استاندارد استان مربوطه به شرکت بازرسی جهت مجوز صدور گواهینامه استاندارد به نام شرکت عرضه کننده آسانسور

  • متقاضی (مالک / عرضه کننده آسانسور)
9

بررسی مدارک اخذ شده و ارجاع به مدیر فنی

10 تایید نهایی مدارک و مستندات پرونده توسط مدیر فنی
11 آپلود بیمه نامه یکساله در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور
12 صدور گواهینامه یکساله حداکثر تا 5 روز کاری پس از تکمیل مدارک
13 ارائه اصل گواهینامه صادره به متقاضی (مالک / عرضه کننده آسانسور)