به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

ارتباط با بخش بازرسی آسانسور

مسئولین مربوطه جهت پاسخگویی:

 

پیگیری امور پرونده های استان تهران: خانم شیخ اسمعیلی 021-40663362 داخلی 103 تهران، میدان توحید، خیابان توحید، کوچه فرهادیه، پلاک 3، طبقه 3، واحد 10 - کد پستی: 1457896181
پیگیری امور پرونده های استان آ.ش: خانم عطایی

021-40663362 داخلی 206

041-35219180

تبریز، خیابان منصور، مجتمع عتیق 2، طبقه 3، واحد 336 - کد پستی: 5136944378
پیگیری امور پرونده های استان آ.غ: خانم خداپناهنده

021-40663362 داخلی 401

044-32248261

ارومیه، خیابان خیام جنوبی، روبروی کوی 17، مجتمع آذربایجان، ورودی سوم، پلاک 312، طبقه 1، واحد 3 - کد پستی: 5714634534
پیگیری امور پرونده های استان اصقهان: خانم قاسمی

021-40663362 داخلی 301

031-37776586

اصفهان، بلوار کشاورز، مجتمع آسمان، طبقه 4، واحد 2، کد پستی: 8176915879
امور مالی:  خانم معصومی 021-40663362 داخلی 200  
مدیر فنی:  آقای مهندس سلیمان نژاد 021-40663362 داخلی 102  
جانشین مدیر فنی: آقای مهندس قانعی 021-40663362 داخلی 106  
رسیدگی به شکایات: خانم زینی 021-40663362 داخلی 101  

 

کانال ارتباطی با شرکت جهت تبادل اطلاعات و مدارک:

 

Email: info@aradco.ir Telegram:  09120750109 WhatsApp:  09120750109  
آدرس پستی دفتر مرکزی: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، کوچه فرهادیه، پلاک 3، طبقه 3، واحد 10 - کد پستی: 1457896181