به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

تعرفه بازرسی آسانسورهای برقی

 • برای جستجو می توانید از کلیدهای Ctrl + F استفاده نمایید.
 • تعرفه های بازرسی آسانسور مصوب سازمان ملی استاندارد ایران بوده و می توانید از طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور اطمینان حاصل نمایید.
 • نرخ تعرفه های بازرسی شخصی عینا بازرسی اولیه / پایان کار محاسبه می گردد.
 • یادآوری 1: پرداخت هرگونه مبلغ دیگر شامل ایاب و ذهاب، اسکان و ... تحت هر عنوانی ممنوع می باشد.
 • یادآوری 2: پرداخت مالیات ارزش افزوده طبق قانون مجاز می باشد.
 • یادآوری 3: حق الزحمه بازرسی برای آسانسورهای مازاد بر 5 توقف، در بازرسی اولیه / پایان کار فقط برای حق الزحمه تشکیل پرونده و بازرسی اول و به میزان ... ریال (... ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) به ازاء هر توقف مازاد بر 5 توقف افزایش می یابد.
 • یادآوری 4: حق الزحمه بازرسی برای آسانسورهای مازاد بر 5 توقف، در بازرسی ادواری فقط برای حق الزحمه تشکیل پرونده و بازرسی اول و به میزان ... ریال (... ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) به ازاء هر توقف مازاد بر 5 توقف افزایش می یابد.
 • یادآوری 5: شرکتهای بازرسی موظف به صدور صورتحساب با ذکر جزئیات برای هر درخواست بازرسی و ارائه به متقاضی و ثبت یک نسخه از آن در پرونده بازرسی می باشند.
 • حق الزحمه بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی برابر است با هزینه بازرسی سوم آسانسورهای کششی یعنی معادل ... ریال می باشد.
 • شماره کارت جهت واریز حق الزحمه بازرسی 6958 - 9907 - 9975 - 6037
 • حساب شرکت به شماره 0225833274002 نزد بانک ملی شعبه ستارخان با کد 0127 به نام شرکت آراد پایا کیفیت
 • شماره شبا IR68 0170 0000 0022 5833 2740 02
تعرفه بازرسی و صدور گواهینامه اولیه آسانسور (ریال)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعرفه بازرسی و صدور گواهینامه ادواری آسانسور (ریال)
تعداد توقف بازرسی اول بازرسی دوم بازرسی سوم و به بعد تعداد توقف بازرسی اول بازرسی دوم بازرسی سوم و به بعد
5 و کمتر 21،287،700 12،772،620 8،515،080 5 و کمتر 12،772،620 8،515،080 6،386،310
6 22،352،085 6 13،296،452
7 23،416،470 7 13،820،284
8 24،480،855 8 14،344،117
9 25،545،240 9 14،867،949
10 26،609،625 10 15،391،781
11 27،674،010 11 15،915،613
12 28،738،395 12 16،439،445
13 29،802،780 13 16،963،278
14 30،867،165 14 17،487،110
15 31،931،550 15 18،010،942
16 32،995،935 16 18،534،774
17 34،060،320 17 19،058،606
18 35،124،705 18 19،582،439
19 36،189،090 19 20،106،271
20 37،253،475 20 20،630،103
21 38،317،860 21 21،153،935
22 39،382،245 22 21،677،767
23 40،446،630 23 22،201،600
24 41،511،015 24 22،725،432
25 42،575،400 25 23،249،264
26 43،639،785 26 23،773،096
27 44،704،170 27 24،296،928
28 45،768،555 28 24،820،761
29 46،832،940 29 25،344،593
30 47،897،325 30 25،868،425