به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

بازرسی و صدور تاییدیه استاندارد آسانسورهای هیدرولیکی

یادآوری مهم: این روند فقط برای اخذ تاییدیه استاندارد آسانسور هیدرولیکی می باشد.

ردیف مراحل/ اقدام لازم اقدام کننده
1 درخواست بازرسی آسانسور از طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور و اخذ شناسه ملی آسانسور و مشخص شدن شرکت بازرسی مربوطه جهت اخذ تاییدیه استاندارد
  • متقاضی (مالک / عرضه کننده آسانسور)
2

اختصاص شماره پرونده، ثبت مشخصات بازرسی درخواست شده (کد سامانه ای ارجاع، تاریخ ارجاع، شناسه ملی آسانسور، نام متقاضی، نام شرکت عرضه کننده، استان، شهر، شماره پروانه، شماره پلاک ثبتی، آدرس و سایر اطلاعات لازم) در اتوماسیون داخلی شرکت

تذکر 1: بررسی کیفیت تصویر پروانه آپلود شده در زمان ثبت درخواست؛ در صورت واضح نبودن یا کیفیت نامناسب تصویر پروانه می ­بایست شرکت عرضه کننده آسانسور مطابق فرمت ارائه شده، درخواست ویرایش تصویر پروانه را به همراه تصویر واضح پروانه ساختمانی به شرکت بازرسی ارائه دهد و توسط کارشناس ستادی شرکت بازرسی جهت ویرایش به اداره کل استاندارد استان مربوطه ارجاع داده می ­شود.

3

مراجعه متقاضی به شرکت بازرسی جهت ارائه مدارک اولیه تشکیل پرونده (کپی پروانه ساختمان، کپی کارت ملی، واریز هزینه بازرسی بر اساس تعرفه مصوب سازمان ملی استاندارد ایران، فرم درخواست بازرسی به همراه کروکی محل ساختمان)

تذکر 1: در صورت مغایرت مشخصات پروانه ساختمانی ثبت شده در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور و مشخصات قید شده در پروانه ساختمانی (شماره یا تاریخ پروانه) جهت اصلاح به اداره کل استاندارد استان مربوطه ارجاع می­ گردد.

تذکر 2: در صورت مغایرت نام متقاضی با نام مالک مندرج در پروانه ساختمانی، مدارکی دال بر ارتباط قانونی متقاضی با ملک مربوطه باید توسط متقاضی ارائه گردد.

4 تعیین زمان بازرسی اول حداکثر تا 5 روز از درخواست بازرسی 
5

انجام بازرسی

تذکر 1: پس از انجام بازرسی و با تشخیص شرکت بازرسی به لزوم صحه ­گذاری آدرس محل نصب آسانسور و در صورت مغایرت آدرس نسبت به آدرس درج شده در پروانه ساختمانی، مطابق روش ابلاغی اداره کل استاندارد استان مربوطه (استعلام از شهرداری مربوطه، تاییدیه کد پستی یا دریافت قبض انشعاب برق سه فاز یا انشعاب گاز)، نسبت به صحه گذاری آدرس اقدام می­ گردد.

6 بررسی گزارش بازرسی و پاسخ نامه استعلام آدرس مربوطه توسط مدیر فنی
7 صدور نامه مربوط به آسانسورهای هیدرولیکی
8

ارائه اصل نامه صادره به متقاضی (مالک / عرضه کننده آسانسور)