به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

راهنمای اخذ گواهینامه استاندارد تجهیزات تفریحی (حین بهره برداری)

ردیف فرآیند / اقدام لازم اقدام کننده
1 درخواست بازرسی از طریق سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی (ISAD) و مشخص شدن شرکت بازرسی برای اخذ تاییدیه استاندارد
  • مالک / بهره بردار
2 تشکیل پرونده بازرسی و ثبت مشخصات درخواست (شماره درخواست، تاریخ درخواست، نوع درخواست، نام مالک / بهره بردار، استان، شهر، نام مرکز تفریحی، نام تجهیزات، بارکد تجهیزات) در اتوماسیون داخلی شرکت
3

تهیه و ارسال نامه اعلام  هزینه بازرسی با جزئیات (مصوب سازمان ملی استاندارد)، هزینه ایاب ذهاب، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مدارک و مستندات لازم جهت شروع فرآیند بازرسی و صدور مجوز بهره برداری / گواهینامه به مالک / بهره بردار از طریق کانال ارتباطی مشخص شده از سوی مالک / بهره بردار از قبیل ایمیل، شبکه های مجازی، فکس و یا هر روش دیگر)

4 ارسال فیش واریزی هزینه بازرسی و اعلام آمادگی از سوی مالک / بهره بردار جهت انجام بازرسی
  • مالک / بهره بردار
5 ارسال مدارک و مستندات درخواستی بند 3 به شرکت بازرسی توسط مالک / بهره بردار
  • مالک / بهره بردار
6 انجام هماهنگی های لازم جهت بازرسی (تعیین روز بازرسی) با مالک / بهره بردار
7 اعزام بازرس و انجام بازرسی در روز تعیین شده و تکمیل فرم ابلاغ بازرسی
  • بازرس
8 بررسی مدارک و مستندات و ارسال نامه نواقصات (در صورت وجود) به مالک / بهره بردار جهت تکمیل مدارک و مستندات و رونوشت به اداره کل استاندارد استان مربوطه
9

آزمون های غیرمخرب (برای تجهیزاتی که نیاز به آزمون های غیرمخرب NDT دارند):

  • اعلام هزینه انجام تست های غیرمخرب و انجام امور مالی و اداری مربوطه
  • اعلام شرایط آزمون و مواضع مورد نیاز برای دمونتاژ و دسترسی صد درصدی
  • تعیین زمان انجام تست های غیرمخرب
  • تهیه گزارش آزمون غیرمخرب (NDT) و اعلام نتیجه آزمون ها در قالب گزارش بازرسی مصور
10 تهیه گزارش مصور بازرسی و اعلام نتیجه بازرسی و آزمون های غیرمخرب
11 بررسی و تائید گزارش مصور بازرسی
12 ارسال گزارش بازرسی مصور به مالک / بهره بردار و آپلود گزارش بازرسی در سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی (ISAD)
13

در صورت وجود موارد عدم انطباق فنی و تخصصی: تکرار مراحل ردیف های 3 الی 12 (بازرسی مجدد)

--
14

اخذ مدارک و مستندات لازم جهت تکمیل پرونده و بررسی آنها که در صورت وجود موارد عدم انطباق در مدارک و مستندات ارائه شده، مراتب طی نامه ای به مالک / بهره بردار جهت تکمیل و اداره کل استاندارد استان مربوطه جهت اطلاع ارسال می گردد.

15

در صورت عدم وجود موارد عدم انطباق فنی - تخصصی و مستنداتی: صدور مجوز بهره برداری / گواهینامه و تهیه نامه پوششی

16 ثبت مجوز بهره برداری / گواهینامه صادره در سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی (ISAD)
17 ارسال اصل مجوز بهره برداری / گواهینامه به اداره کل استاندارد استان مربوطه
18 انجام بازرسی های مراقبتی هر سه ماه یکبار در فصل کاری مجموعه تفریحی و یا بر اساس تعیین فصل کاری اداره کل استاندارد استان مربوطه --