به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

لیست مدارک الزامی اخذ گواهینامه استاندارد آسانسور

مدارک مورد نیاز برای بازرسی و صدور گواهینامه اولیه

 1. کپی پروانه ساختمان و در صورت عدم داشتن پروانه ارائه مدارک لازم برای ساختمان های فاقد پروانه
 2. کپی کارت ملی متقاضی یا مدارک مثبته برای متقاضی بر اساس نام مندرج در پروانه ساختمانی
 3. تکمیل فرم درخواست بازرسی اولیه با ارائه کروکی محل بازرسی و بازرسی های مجدد در صورت نیاز
 4. واریز هزینه های بازرسی بر اساس تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد ایران مطابق لینک تعرفه های مصوب بازرسی آسانسور
 5. ارائه مشخصات فنی آسانسور و گواهی خود اظهاری تاییدیه اجزا
 6. فایل محاسبات آسانسورهای برقی (1- ویرایش جدید برای درخواست های بازرسی بعد از تاریخ 1398/10/01. 2- برای بازرسی ادواری ارائه نقشه و محاسبات الزامی نمی باشد.)
 7. استعلام آدرس برای صحه گذاری آدرس محل بازرسی شده از طریق نامه شهرداری یا کد پستی مندرج در قبض انشعابات و تاییدیه پستی یا تعهد عدم مغایرت آدرس (استان اصفهان)
 8. مدارک مثبته برای تعداد طبقات بازرسی شده در صورت مغایرت تعداد طبقات بازرسی شده با تعداد طبقات مندرج در پروانه ساختمانی
 9. قرارداد سرویس و نگهداری یکساله
 10. بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان
 11. شناسه ملی با فرمت جدید مطابق بخشنامه سازمان ملی استاندارد ایران

مدارک مورد نیاز برای بازرسی و صدور گواهینامه ادواری

 1. کپی گواهینامه استاندارد اولیه
 2. کپی کارت ملی
 3. تکمیل فرم درخواست بازرسی با ارائه کروکی محل بازرسی و بازرسی های مجدد در صورت نیاز
 4. واریز هزینه های بازرسی بر اساس تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد ایران مطابق لینک تعرفه های مصوب بازرسی آسانسور
 5. قرارداد سرویس و نگهداری یکساله
 6. بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان