به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

بازرسی های ادواری یا سالیانه آسانسور

کلیه آسانسورهای دارای گواهینامه استاندارد می بایست به صورت سالیانه مورد بازرسی قرار گرفته و گواهینامه ایمنی و استاندارد ادواری اخذ گردد. همچنین در صورت تغییر در چهار قطعه ایمنی آسانسور (ترمز ایمنی، قفل، گاورنر، ضربه گیر) یا هرگونه حادثه در آسانسور نیز می بایست بازرسی ادواری صورت گیرد. این امر مهم بنا به دلایل زیر اهمیت و ضرورت دارند:

  • اطمینان از برخورداری از یک آسانسور ایمن و مطمئن
  • شناسنامه دار کردن سالانه آسانسور و قطعات آن در طول تعمیرات و تغییرات سالیانه
  • بازبینی و صحه گذاری ایمنی آسانسور و عملکرد صحیح و ایمن قطعات آن
  • بررسی سالیانه برای تطبیق مشخصات آسانسور با شرایط استاندارد
  • اطمینان از عدم تغییرات و تعمیرات غیراستاندارد در طول مدت یک ساله
  • پیشگیری از عواقب و حوادث ناشی از خرابی و استهلاک قطعات آسانسور در طول مدت استفاده و بهره برداری

لذا بر اساس موارد فوق الذکر بازرسی ادواری و تمدید گواهینامه استاندارد آسانسور به صورت سالیانه امری حیاتی و ضروری در بهره برداری آسانسور می باشد و هزینه بسیار ناچیز و سهولت اخذ گواهینامه ادواری آسانسور ما را بیش از پیش برای اقدام به این امر مهم و اطمینان بخش وا می دارد تا ضمن تامین و تضمین سلامتی و ایمنی استفاده کنندگان آسانسور، مسئولیت حقوقی و قانونی خود را به عنوان ساکن، بهره بردار، مدیر ساختمان، نماینده ساختمان یا مالک ساختمان ایفا نماییم.

در بازرسی های ادواری تاکید اصلی و اساسی بر ایمنی آسانسور بوده و وضعیت عملکرد قطعات موثر و دخیل در ایمنی آسانسور مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین کلیه اطلاعات آسانسور ثبت و تغییرات آن نسبت به سال های قبل و گواهینامه قبل مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد و تغییرات به وجود آمده صحه گذاری شده و در صورت عدم رعایت الزامات استانداردهای مربوطه، موارد مشاهده شده به عنوان عدم انطباق گزارش شده و پس از رفع موارد اعلامی و تکمیل مدارک مربوطه از جمله قرارداد سرویس و نگهداری یکساله و بیمه نامه یکساله آسانسور، گواهینامه ایمنی و استاندارد یکساله صادر می گردد.

درخواست بازرسی ادواری با مراجعه به سامانه مدیریت بازرسی آسانسور و ثبت درخواست بازرسی ادواری با انتخاب یکی از شرکت های بازرسی شروع شده و با تخصیص یک شناسه ملی برای آسانسور (کد 10 رقمی برای آسانسور جهت پیگیری امور مربوط به استاندارد آسانسور از طریق شماره 10001517 که در یک پلاک فلزی حک شده و در کابین نصب می گردد) با ارائه اصل یا تصویر گواهینامه اولیه به شرکت بازرسی، فرآیند بازرسی عملیاتی شده و پس از مراحل رفع موارد عدم انطباق (مغایرت با چک لیست بازرسی ادواری) و تکمیل مدارک مربوطه گواهینامه یک ساله صادر می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک راهنمای بازرسی و اخذ گواهینامه استاندارد ادواری آسانسور مراجعه نمایید.

نکات ضروری در خصوص بازرسی ادواری: