به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

راهنمای بازرسی و اخذ تاییدیه استاندارد جایگاه CNG

ردیف مراحل/ اقدام لازم اقدام کننده
1 درخواست بازرسی از طریق سامانه نظارت بر استاندارد جايگاه های CNG و مشخص شدن شرکت بازرسی برای اخذ تاییدیه استاندارد
 • مالک / بهره بردار
2 تشکیل پرونده بازرسی و ثبت مشخصات درخواست (تاریخ درخواست، نوع درخواست، نام مالک / بهره بردار، استان، شهر، آدرس، نام جایگاه، ظرفیت و سایر اطلاعات مورد نیاز) در اتوماسیون داخلی شرکت
3

تهیه و ارسال نامه اعلام هزینه بازرسی (مصوب سازمان ملی استاندارد) با جزئیات هزینه ایاب ذهاب، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اعلام فرآیند بازرسی و صدور تاییدیه استاندارد به مالک / بهره بردار از طریق کانال ارتباطی مشخص شده از سوی مالک / بهره بردار از قبیل ایمیل، شبکه های مجازی، فکس و یا هر روش دیگر)

4 ارسال فیش واریزی هزینه بازرسی و اعلام آمادگی از سوی مالک / بهره بردار جهت انجام بازرسی
 • مالک / بهره بردار
5 انجام هماهنگی های لازم جهت بازرسی (تعیین روز بازرسی) با مالک / بهره بردار و ارسال نامه زمان مقرر بازرسی و اعلام مدارک و مستندات مورد نیاز برای انجام بازرسی و صدور تاییدیه به مالک / بهره بردار، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه مربوطه و اداره کل استاندارد استان مربوطه
6

اعزام بازرس و انجام بازرسی بر اساس استانداردهای مربوطه و چک لیست مصوب سازمان ملی استاندارد ایران در روز تعیین شده و تکمیل فرم ابلاغ بازرسی

 • حضور نماینده شرکت تعمیر و نگهداشت در روز بازرسی الزامی است
 • حضور مسئول فنی جایگاه در روز بازرسی الزامی است
 • حضور کلیه اپراتورها به همراه مدارک آموزشی مربوطه در روز بازرسی الزامی است
 • آماده نمودن کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی و صحه گذاری
 • فراهم نمودن امکان بازرسی مخازن و ثبت اطلاعات (تمیزکاری، دسترسی و ...)
 •  وصل بودن انشعاب گاز و شرایط لازم جهت انجام آزمون­ های عملکردی
 • بازرس جایگاه CNG
7 تهیه گزارش بازرسی و ارسال آن از طریق سامانه نظارت بر استاندارد جايگاه های CNG
8

در صورت لزوم برای انجام آزمون های تکمیلی برای مخازن جایگاه، می بایست اقدامات لازم به شرح ذیل صورت گیرد.

 • باز کردن مخازن توسط شرکت تعمیر و نگهداشت مجاز جایگاه
 • باز شدن شیر مخازن توسط یک مرجع ذی صلاح
 • ارسال مخازن به آزمایشگاه مجاز و مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران (این آزمون باید در آزمایشگاهی صورت پذیرد که توانایی انجام آزمون بر مخازن جایگاهی و تا فشار 600 بار را داشته باشد و توسط سازمان ملی استاندارد ایران معرفی شده باشد.)
 • انجام آزمون هیدرواستاتیک تحت نظارت شرکت بازرسی
 • ارائه گزارشات آزمون به شرکت بازرسی
 • بستن شیر مخازن و مونتاژ مجدد مخازن توسط شرکت تعمیر و نگهداشت در جایگاه تحت نظارت شرکت بازرسی
9 بررسی مدارک و مستندات مورد نیاز برای انجام بازرسی و صدور تاییدیه و ارسال نامه نواقصات (در صورت وجود) به مالک / بهره بردار جهت تکمیل
10 در صورت وجود موارد عدم انطباق مراحل ردیف های 3 الی 8 تکرار می شود (بازرسی مجدد)

--

11 در صورت عدم وجود موارد عدم انطباق، نامه تاییدیه جایگاه به مالک / بهره بردار و اداره کل استاندارد استان مربوطه ارسال می گردد.