به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

تعرفه بازرسی جایگاه های CNG

  • برای جستجو می توانید از Ctrl + F استفاده نمایید.
  • هزینه های اعلامی به ریال می باشند.
  • کلیه هزینه های بازرسی و آزمون مصوب سازمان ملی استاندارد ایران می باشند.
  • هزینه های اعلام شده بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
  • هزینه های اعلامی بدون احتساب هزینه های ایاب و ذهاب می باشند.
  • هزینه های ایاب و ذهاب طبق اعلام سازمان ملی استاندارد ایران به ازای هر 100 کیلومتر از مبدا تا مقصد 1,953،000 ریال می باشد.
  • هزینه های بازرسی فقط برای یکبار تا زمان تایید دریافت می گردد.
  • برای بازرسی مجدد فقط هزینه های ایاب و ذهاب دریافت می گردد.
  • هزینه کل بازرسی بر اساس ظرفیت جایگاه و افزودن مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های ایاب و ذهاب اعلام می گردد.
ردیف شرح خدمات ظرفیت جایگاه (مترمکعب) استانداردهای ملی

هزینه کل بدون احتساب هزینه های

ایاب و ذهاب و مالیات بر ارزش افزوده 

1 بازرسی ادواری تجهیزات جایگاه های CNG  500 7829-2,12054,6792 54،684،000
2 بازرسی ادواری تجهیزات جایگاه های CNG 750 7829-2,12054,6792 70،308،000
3 بازرسی ادواری تجهیزات جایگاه های CNG 1000 و 1080 7829-2,12054,6792 91،791،000
4 بازرسی ادواری تجهیزات جایگاه های CNG 1200 و 1500 7829-2,12054,6792 113،274،000
5 بازرسی ادواری تجهیزات جایگاه های CNG 2000 و 2450 7829-2,12054,6792 134،757،000