به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

مصوبات کارگروه های فنی تجهیزات تفریحی - زمین بازی

ردیف شرح مصوبه شماره کارگروه
1 در  خصوص وسایل دسترسی (مانند صخره نوردی)، مقرر گردید براساس بندهای استاندارد ملی 1-6436، وجود حفاظ جانبی الزامی نبوده و تنها کفپوش اطراف می بایست متناسب با ارتفاع سقوط آزاد باشد (براساس تست HIC) 1 سال 1398
2 در خصوص الزامات میله افقی محافظ سرسره های متصل، مقرر گردید براساس الزامات استاندارد ملی 1-6436، نیازی به الزام داخل دست گرفتن این میله وجود ندارد. 1 سال 1398
3 در خصوص نحوه اندازه گیری فضای آزاد (فضای استوانه ای) در سرسره های مارپیچی، مقرر گردید بر اساس بندهای استانداردهای ملی   6436-1 و 3-6436، اندازه گیری مذکور می بایست از مرکز سرسره انجام گیرد. 1 سال 1398
4 در خصوص پله اول در پلکان به عنوان وسیله دسترسی، مقرر گردید در صورتی که این پله ارتفاعی بیش از 60 سانتیمتر داشته باشد، دسترسی به آن وسیله بازی سخت محسوب شده و مشمول بندهای لازم در استاندارد ملی 1-6436 گردد. 1 سال 1398
5 در خصوص پلکان های منتهی به سکوهای تا یک متر، مقرر گردید براساس بندهای مربوط به حفاظ نرده ای در استانداردهای 1-6436 این پلکان ها می توانند مجهز به حفاظ نرده ای باشند. 1 سال 1398