به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

عدم انطباق های پرتکرار در بازرسی آسانسورهای برقی

عدم انطباق های پرتکرار مشاهده شده در بازرسی آسانسورهای برقی
ردیف شرح مصوبه شماره در چک لیست یکسان شماره بند استاندارد
1

وسیله هاي متوقف کننده اي که از بازشوي درب هاي چاهک و همچنین از کف چاهک در دسترس باشند مطابق شرایط نصب نمی شوند (وسیله های متوقف کننده ای که از بازشو درهای چاهک و همچنین از کف چاهک در دسترس باشد)

6 4-3-7-5 الف
2 روشنایی ۵۰ لوکس چاه تامین باشد (شدت روشنایی الکتریکی حداقل معادل 50 لوکس در فاصله یک متری بالای سقف کابین و کف چاهک حتی زمانی که تمامی درب ها بسته اند) 9 9-5
3 حفاظ جلوی قاب وزنه مطابق استاندارد نصب گردد (این صفحه صلب باید در ارتفاع حداکثر 0.3 از کف چاهک تا ارتفاع حداقل 2.5 متری از کف چاهک نصب شود- پهنای این ناحیه باید معادل پهنای وزنه تعادل به اضافه ی 0.1 متری از هر طرف باشد- چنانچه این صفحه محافظت کننده منفذ دار باشد باید استاندارد 11800 رعایت شود-این صفحه باید قابلیت باز بسته شدن برای بازدید و سرویس احتمالی را داشته باشد) 10 1-6-5
 4 ورق زیر درب طبقات مطابق با استاندارد نصب شود- ورق زیر درب طبقات به صورت یکپارچه و عمود باشد- برآمدگی های بیش از 5 میلی متر حذف شوند و برآمدگی های بیش از 2 میلی متر با شیب 75 درجه نسبت به افق پخ شوند- ابعاد ورق زیر درب طبقات طبق استاندارد باشد (مستقیما به آستانه درب بعدی متصل شودو یا بااستفاده از یک پخ هموار و سخت با شیب 60 درجه نسبت به افق به سمت پایین امتداد یابد و تصویر این پخ روی سطح افقی نباید کمتر از 20 میلی متر باشد)-ورق زیر درب طبقات باید مقاومت مکانیکی و محکم باشند 12 3-4-5
5

وجود حفره در دیوار چاه

13 1-1-2-5و 2-4-5
 6 ضد زنگ سازهای فلزی به طور کامل انجام شود (سازه های فلزی و اتصالات ان ترجیحا باید با توجه به شرایط محیطی در برابر خوردگی محافظت شوند) 15 3-1-3-5
 7

ریزشی بودن دیواره چاهک

17 1-1-3-5

عدم نصب و یا در مدار نبودن وسیله ارتباطی نصب شده در داخل کابین، چاهک و زیر سقف چاه

28 10-5
 9

فاصله لته های درب اتوماتیک داخل کابین و درب اتوماتیک طبقات از چهارچوب درب ها و یکدیگر بیشتر نباشد

45 1-7 & 8-6-3
 10

 شستی باز کننده مجدد درب ها (DO) دارای نشانه مخصوص باشد

50 (ویرایش آذر 81) 8-8
 11 عملکرد دوشاخ درب و قفل درب طبقات اصلاح شود (وسایلی مانند کنتاکت ایمنی که برای اثبات موقعیت یک جزء قفل کننده مانند زبانه یا اهرم قفل به کار می روند باید دارای عملکرد صحیح باشند) 57 2-5-7-7
12

تهویه کابین در مدار باشد و روزنه های تهویه کابین تعبیه گردد

67 16-8
13

 پلاک ظرفیت در داخل کابین نصب شود (پلاک ظرفیت داخل کابین با دوام باشد- پلاک ظرفیت داخل کابین در محل قابل روئیت قرار گیرد- بار نامی بر حسب کیلو گرم و همچنین تعداد مسافرین استفاده کننده مجاز مشخص باشد)

83 1-15 & 2-15
14

عدم دقت هم ترازی کابین در توقف عادی کابین در طبقه به میزان مثبت و یا منفی 10 میلیمتر

98 12-12
 15 اورلود (over load) نصب و در مدار باشد (آسانسور باید به وسیله ای مجهز باشد که در صورت اضافه وزن داخل کابین بیش از 10٪ ظرفیت نامی آسانسور از شروع حرکت عادی کابین و همچنین هم سطح سازی مجدد جلوگیری کند) 99 5-2-14
16 

زنگ داخل کابین در مدار باشد- شستی زنگ داخل کابین به رنگ زرد باشد-علامت زنگ داخل کابین مشخص باشد (شستی زنگ در صورت وجود باید به رنگ زرد باشد و با شکل زنگ مشخص گردد- رنگ های قرمز و زرد نباید برای سایر شستی ها به کار رود با این وجود از این رنگ ها برای علائم نوری نشان دهنده ی ثبت فرمان می توان استفاده نمود)

102 1-3-2-15
17 نرده روی کابین مطابق با الزامات مربوطه نصب گردد (در صورتی که فاصله آزاد افقی از لبه خارجی کابین و عمود بر آن (تا دیواره چاه) از 0.3 متر بیشتر شود باید سقف کابین نرده گذاری گردد-باید دارای دستگیره و سینی محافظ پنجه پا به ارتفاع 0.1 متر و حداقل میله میانی در نصف ارتفاع نرده ها باشند- ارتفاع نرده روی کابین باتوجه به فاصله ی لبه کابین تا دیواره ی پشتی تعیین می شود((1- 0.7 متر در صورتی که فاصله آزاد 0.85 متر یا کمتر باشد 2- 1.1 متر در صورتی فاصله بیش از 0.85 متر باشد))- فاصله افقی بین لبه خارجی دستگیره و هر قسمت از چاه ((شامل وزنه تعادل،سوئیچ ها،ریل ها، براکت ها وغیره)) باید حداقل 0.1 باشد-نرده ها باید دسترسی آسان و ایمن را به سقف کابین از سمت های ورودی را فراهم نمایند-حداکثر فاصه افقی نرده از لبه سقف کابین باید 0.75 متر باشد- در صورت وجود نرده، علامت یا نوشته هشدار دهنده ای، برای آگاهی از خطر آفرین بودن تکیه بر آن ها در جایی مناسب بر روی نرده نصب شود) 108 3-13-8: ( 2-3-13-8 & 1-3-13-8 & 3-3-13-8 & 4-3-13-8 & 5-3-13-8) - 4-13-8
18 حفاظ فلکه های روی کابین و قاب وزنه طبق الزامات مربوطه نصب گردد (برای فلکه های هرزگرد و چرخ زنجیرها با در نظر گرفتن موارد زیر تمهیداتی باید پیش بینی گردد: ۱- جراحت بدنی ۲- خارج شدن طناب ها از درون شیارها در اثر شل شدن آن ها ۳-ورود اشیاء بین طناب های فولادی) 109 6-13-8 & 7-9
19 نحوه نصب براکت ها (هر روشی که از چرخش لقمه ها در براکت ها جلوگیری می کند-اتصال ریل ها به براک ها و به ساختمان باید به نحوی باشد که اثرات ناشی از نشست طبیعی ساختمان یا انقباض بتن را بتوان به صورت خودکار یا با تنظیم ساده جبران نمود)-براکت پایین و بالای ریل ها نصب شود (با احتساب فشردگی ضربه گیرها کفشک براکت ها رد نکند) 136 3-1-10
20 علائم هشدار به طور کامل انجام شود که شامل: علائم هشدار مربوط به استپ های قارچی، جهت کلید های جعبه روزیون و پنل نجات اضطراری برقی، فارسی نویسی و هشدار مربوط به جعبه سه فاز موتورخانه، هشدار مربوط به نرده روی کابین، پلاک قلاب سقف، شاخص طبقات روی سیم بکسل ها (که می تواند به صورت نشانه گذاری روی طناب فولادی و شاسی موتور باشد و یا به صورت نشانگر الکتریکی مجهز به باتری پشتیبان)، دستورالعمل نجات مخصوص سیستم محرکه، هشدار درب موتورخانه و دریچه ها، هشدار مربوط به کلید سه گوش و... 7 & 105 & 188 15-3 & 15-4 & 15-5 & 2-1-5-12
21

اندازه حفره های سقف چاه و کف سکو متناسب باشد- یقه 5 سانتی ها به طور کامل انجام شود- لبه یقه ها حداقل ۵ سانتی متر باشد (ابعاد سوراخ های سقف چاه و کف اتاق باید تا حد امکان کاهش یابد- به منظور برطرف کردن خطر سقوط اشیاء از محل های باز بالای چاه آسانسور و همچنین سوراخ های کابل برق، باید از غلاف ها یا لبه هایی استفاده نمود که برآمدگی آن ها از کف تمام شده یا بالای چاه حداقل 50 میلی متر باشد

189 5-3-6
22 کلیه سیم ها و کابل های افشان به جز کابل سه فاز در چاهک، طول چاه و روی سقف کابین در داخل کانال یا خرطوم قرار گیرند (فقط عبور سیم ها از کانال یا لوله خرطومی فلزی مجاز است و تنها سیم های عبوری از دیواره چاه و دیواره موتورخانه می توانند از کانال یا لوله خرطومی پلاستیکی عبور داده شوند 197 3-1-5-13
23

کلید عملکرد اضطراری برقی مطابق شرایط نیست (چنانچه نیروی لازم به تشخیص بازرس برای چرخاندن فلکه فلاویل بیش از 400 نیوتن باشد باید وسیله عملکرد اضطراری برقی در داخل تابلو فرمان تعبیه گردد)

219 2-5-12 & 4-1-2-14
24

با قطع کلید اصلی جعبه سه فاز کلیه فرمان ها قطع شوند (هنگامی که کلید اصلی تغذیه (برق) آسانسور را قطع کرد، از هر نوع حرکت و عملکرد خودکار آسانسور از جمله عملکرد خودکار با باتری باید جلوگیری شود)

239 5-4-13
25 

عدم نصب دستورالعمل نجات اضطراری متناسب با نوع موتور در موتورهای گیرلس

253 1-15
26

شناسه ملی به صورت 4 پیچ و مهره در مجاورت پلاک ظرفیت نصب گردد

N/A طبق نامه سازمان
 27  عدم انطباق در تکمیل فرم های مشخصات فنی 266 N/A
28  بی اطلاعی شرکت های آسانسوری و کارفرمایان در روال تکمیل مدارک در صورت وجود اختلاف طبقه با پروانه ساختمانی مطابق بخش نامه سازمان ملی استاندارد و شرایط بیمه نامه آسانسور. 271 طبق نامه سازمان