به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور گواهینامه حین ساخت تجهیزات تفریحی

 • قبل از شروع فرآیند ساخت
 1. کتابچه طراحی و محاسبات وسیله شامل مشخصات فنی، شناسنامه فنی و محدودیت های بهره برداری، تحلیل تنش و خیز، پایداری و واژگونی
 2. نامه پذیرش مسئولیت های طراحی توسط طراح مطابق مصوبات کمیته استانداردسازی
 3. نقشه مونتاژی(عمومی) وسیله با ذکر، وزن، ابعاد کلی و استاندارد طراحی
 4. نقشه های سازه ای وسیله تفریحی با ذکر مشخصات و تلرانسهای ابعادی، جنس، درجه استحکام و نوع اجزاء و قطعات
 5. نقشه اتصالات جوشی با ذکر مشخصات و تلرانسهای ابعادی جوش، نوع و درصد آزمونهای غیرمخرب مورد نیاز
 6. دستورالعملهای جوشکاری (WPS) اسناد تایید صلاحیت دستورالعملهای جوشکاری (PQR) در صورت نیاز
 7. گواهینامه تایید صلاحیت جوشکاران (WPQ)
 •   قبل از شروع فرآیند مونتاژ و نصب
 1. نقشه های فونداسیون و دستورالعمل نصب (آزمایشات مکانیک خاک، گلباد منطقه، تاریخچه لرزه نگاری، وضعیت استحکام لایه های زمین و نقشه توپوگرافی زمین محل نصب در صورت نیاز)
 2. دستورالعمل مونتاژ، دمونتاژ و نصب وسیله (فواصل مورد نیاز برای نصب وسایل تفریحی و فواصل اضطراری، نصب و راه اندازی وسیله تفریحی در مجاورت خطوط انتقال برق)
 3. دستورالعمل آزمون عملکردی وسایل تفریحی (آزمون بار، خروج از تعادل، سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی و الکتریکی)
 •   صدور گواهینامه بازرسی
 1. عمر مفید وسیله تفریحی، لیست قطعات و اتصالات واقع در معرض تنشهای خستگی، عمر و آزمونهای دوره ای غیرمخرب موردنیاز با ذکر فواصل زمانی مناسب مورد نظر طراح
 2. لیست قطعات مصرفی با ذکر عمر مفید آنها
 3. دستورالعمل تنظیمات و بهره برداری روزانه وسیله
 4. دستورالعمل نگهداری و تعمیرات وسیله
 5. دستورالعمل ایمنی و اقدامات اضطراری وسیله
 6. دستورالعمل بازرسی های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و ثبت حوادث وسیله
 7. ارائه تاییدیه محافظ جان و سیستم ارت معتبر مجموعه تفریحی و اتصال آن به نرده ها، میله ها، کلیه تابلوهای برق و فرمان و وسایل تفریحی مستقر در مجموعه بر اساس فرمت مصوب سازمان ملی استاندارد ایران و ارائه تائید صلاحیت مرجع صادر کننده (وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و سازمان ملی استاندارد ایران)
 8. فرم معرفی نامه ناظر فنی (لازم است توسط مالک/بهره بردار و ناظرفنی معرفی شده تکمیل گردد)
 9. ارائه گواهینامه دوره های آموزشی زیر بر اساس دستورالعمل های سازمان ملی استاندارد ایران و نامه شماره 65447 سازمان ملی استاندارد ایران و لازم است شرایط احراز و تعداد مسئولین فنی شهربازی مدنظر قرار گیرد

 در صورت نصب تجهیز در مجموعه سرپوشیده، مدارک زیر نیز لازم است از سوی مالک/بهره بردار ارائه گردد:

 • ارائه تائیدیه آتش نشانی در خصوص ایمنی مجموعه تفریحی مبنی بر برقراری الزامات اعلان حریق، اطفاء حریق و خروجی اضطراری از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (بند 4-12-2 از 1-8987 و 4-1-7 و 8-3 و 8-4 از 2-8987)
 • ارائه تائیدیه استحکام ساختاری بنا مبنی بر رعایت الزامات آیین نامه ساختمان سازی ایران و تحمل بارهای زنده، مرده و کاری اعلام شده از سوی طراح وسایل تفریحی جهت نصب آن ها در مجموعه مورد نظر با ذکر نام هر یک از وسایل تفریحی مطابق با فرمت مصوب از شخص/ شرکت مشاوره عمرانی مورد تائید سازمان نظام مهندسی با پروانه معتبر (بند 4-3-1 از استاندارد 1-8987)