به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

مصوبات کارگروه های فنی تجهیزات تفریحی - شهربازی

ردیف شرح مصوبه مربوط به شماره کارگروه
1 در خصوص حفاظ سکوها، در مجموعه های تفریحی آبی مقرر گردید الزام بند 7-5-4 و 7-5-5 از استاندارد ملی به شماره 14238-1 تنها در خصوص سکوهای منتهی به بخش شروع سرسره های آبی لحاظ گردد و حفاظ سایر سکوها مطابق با الزمات آیین نامه های قانونی کشور بررسی شود. سازه های آبی 43
2 در خصوص تجهیز صخره نوردی مقرر گردید با توجه به کاربری ورزشی تجهیز مذکور لازم است تاییدیه آن توسط فدراسیون های ذیصلاح مربوطه دریافت گردد و در دامنه وسایل تفریحی قرار نمی گیرد. همچنین چنانچه تجهیز مذکور در محوطه وسایل تفریحی نصب شده باشد لازم است نسبت به تفکیک آن و نصب تابلویی مبنی بر اینکه این وسیله صرفا ورزشی می باشد، اقدام شود. تجهیزات خاص 43
3 مقرر گردید تعهد نامه های طراحی صادر شده توسط کلیه شرکت های طراحی خطاب به هریک از شرکت های بازرسی، مورد قبول شرکت های بازرسی دیگر باشد. مدارک و مستندات 43
4 در خصوص تایید ناظران فنی مجموعه های تفریحی مقرر گردید در صورت شرکت نمودن ناظر فنی در دوره های آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ملی مربوطه و آشنایی با الزامات اپراتوری و ارائه نامه ثبت نام در آزمون های مربوطه، تاییدیه توسط شرکت بازرسی با اعلام مهلت 3 ماهه جهت ارائه قبولی در آزمون صادر گردد. آموزش 43
5 در خصوص آزمون های غیر مخرب مقرر گردید موارد تنها توسط شرکت های بازرسی مربوطه و یا شرکت های مورد تایید شرکت های بازرسی مربوطه صورت پذیرد و در غیر اینصورت شخص LEVEL3 شرکت انجام دهنده آزمون های غیر مخرب باید در زیر تاییدیه شرکت بازرسی را در خصوص آزمونهای غیر مخرب و جوش تایید نماید. NDT 44
6 درخصوص آزمون اشتعال پذیری منسوجات تجهیزات بادی مقرر گردید تا زمان تهیه تدوین و ابتلاغ استاندارد هایی که شاخص مورد نظر را به صورت کمی مشخص می نمایند، مبحث دیر گداز بودن منسوجات به عنوان یک شاخص کیفی مد نظر شرکت های بازرسی به منظور تایید قرار گیرد. سازه های بادی 44
7 در خصوص وسیله تفریحی واتر بال مقرر گردید تا زمان بررسی استاندارد مربوطه و تعیین نتیجه، وسیله تفریحی مذکور در حوزه وسایل تفریحی مورد بازرسی قرار نگیرد. تجهیزات خاص 44
8 در خصوص ارسال مستندات مقرر گردید ارائه مستندات تنها توسط خود شخص بهره بردار صورت پذیرفته و در این خصوص شرکت های بازرسی مربوطه قبلی همکاری لازم را جهت ارائه مستندات به بهره بردار انجام نمایند مدارک و مستندات 44
9 در خصوص وسیله تفریحی چاله فضایی مقرر گردید تا اطلاع ثانوی تنها در خصوص بند 8-2-3-2 در صورت عدم همخوانی عمق آب با ارتفاع سقوط آب، چنانچه طراح سرسره آبی ارزیابی ریسک مناسب مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 14238 را انجام و نتایج نهایی عدم خطر را ارائه نماید. با ذکر محدودیت قدی و وزنی و شرایط ارزیابی ریسک در دفترچه طراحی، موارد با تعهد شرکت طراحی مربوطه برای شرکت بازرسی به منظور ارزیابی و تایید قابل قبول باشد مگر در آزمون شرکت بازرسی مواردی بر خلاف آن مشاهده گردد. سازه های آبی 45
10 در خصوص سازندگانی که دارای گواهینامه پروانه کاربرد علامت استاندارد برای وسیله تفریحی خاص می باشند درصورت عدم هیچ تغییری در طراحی و مواد مصرفی وسیله تفریحی، نیازی به ارائه تعهد نامه طراحی برای هر یک از تولیدات آن وسیله تفریحی نمی باشد، بدیهی است کلیه مسئولیت های طراحی و عواقب ناشی از عدم طراحی مناسب برای هر تولید بر عهده طراح و کلیه مسئولیت های ناشی از رعایت استفاده از مواد مصرفی تعیین شده و نقطه نظرات و مستندات طراحی و عواقب ناشی از عدم رعایت آن به عهده سازنده می باشد. مدارک و مستندات 45
11 در خصوص استعلام و پیشنهاد شرکت بازرسی بهینه سازان اعتماد صنعت مبنی بر محصور نمودن زیر وسیله تفریحی ترامپولین با توری فلزی مقرر گردید با توجه عدم الزامی در این خصوص در استاندارد تخصصی جاری برای وسیله تفریحی مذکور (AS 4989) ،مطابق با اقتضای محل نصب و شرایط آن بند عدم دسترسی به زیر وسیله تفریحی اجرا گردد. ترامپولین 46
12

مدارک مورد نیاز حین بهره برداری مجموعه های آبی به شرح ذیل مصوب گردید:

 1. نامه فدارسیون / هیات نجات غریق و غواصی در خصوص تعداد ناجیان مورد نیاز مجموعه تفریحی (ترجیحا با ذکر محل استقرار ناجی) در صورتیکه سرسره ها در انتها به استخر آب ورود پیدا کنند.
 2. ارائه گواهی صلاحیت و گواهی آمادگی معتبر نجات غریق های مجموعه (به تعداد تعیین شده توسط فدراسیون / هیات نجات غریق و غواصی)
 3. ارائه تاییدیه استحکام ساختاری بنا مبنی بر رعایت الزامات آیین نامه ساختمان سازی ایران و تحمل بارهای وارده اعلام شده از سوی طراح سرسره های آبی جهت نصب آنها در مجموعه مورد نظر با ذکر نام هر یک از سرسره ها از شخص / شرکت مشاور عمرانی مورد تایید سازمان نظام مهندسی باز پروانه معتبر
 4. ارائه تاییدیه آتش نشانی در خصوص ایمنی مجموعه تفریحی
 5. ارائه تاییدیه سیستم ارت و محافظ جان مجموعه تفریحی از شخص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت (وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و سازمان ملی استاندارد) مطابق با فرم مصوب که در سربرگ تایید کننده به مهر و امضا رسیده باشد.
 6. ارائه نقشه چیدمان سرسره های مستقر در مجموعه تفریحی که حداقل شامل ابعاد کلی سرسره ها تفریحی، فاطه آنها تا سایر سرسره ها و همچنین محل استقرار چاه / چاه های ارت مشخص باشد.)
 7. ارائه تاییدیه ضدلغزش بودن سطوح از مراجع ذیصلاح
 8. ارائه گواهینامه آشنایی با الزامات اپراتوری، آشنایی با الزامات استاندارد 14238 و نمره قبولی در آزمون ناظر فنی و دوره های تکمیلی مورد نیاز مربوطه
 9. ارائه کلیه تاییدیه های مواد و مستندات طراحی و دستور العمل ها مورد نیاز مطابق با سری الزامات استاندارد ملی به شماره 14238
 10. ارائه گواهینامه بازرسی ساخت و ادواری دیگ های بخار و آبگرم مجموعه تفریحی
 11. ارائه تاییدیه کیفیت آب از مراجع ذیصلاح
 12. ارائه تاییدیه آزمون های غیر مخرب سازه فلزی هر سرسره مطابق با نظر طراح محترم توسط شخص/ شرکت مورد تایید شرکت بازرسی
سازه های آبی 47
13

مقرر گردید صدور تاییدیه توسط شرکت­های بازرسی برای وسایل تفریحی که فقط قبل از سال 95 توسط سازنده نسبت به درخواست بازرسی ساخت آنها در سامانه استانداردسازی مراکز تفریحی اقدام شده است و نحت نظارت شرکت­های بازرسی ذیصلاح مورد بازرسی ساخت قرار گرفته اند، بدون نیاز به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربوطه سازنده برای آن وسیله تفریحی با رعایت سایر الزامات مورد نیاز صدرو تاییدیه صورت پذیرد.

ساخت و نصب - وارداتی 47
14

کلیه وسایل تفریحی رده های نیمه سنگین و سنگین علاوه بر دریافت گواهینامه پروانه کاربرد علامت استاندارد اجبار مربوط توسط سازنده، لازم است تولید هر تجهیز صد در صد مورد بازرس حین ساخت و نصب نیز قرار گیرند و در خصوص وسایل تفریحی سبک باید حداقل 4 بار در سال از هر یک انواع آنها نمونه برداری شده و مورد بازرسی حین ساخت قرار گیرند.

ساخت و نصب - وارداتی 47
15

بازرسی وسیله تفریحی قایق بادی شارژی تا اطلاع ثانوی بر اساس استاندارد 8987 صورت پذیرد.

تجهیزات خاص 47
16

در خصوص عمر مفید وسایل تفریحی که قبل از سه ماهه چهارم سال 91 ساخته و نصب شده اند، مقرر گردید با توجه به آنکه امکان دسترسی به مواد مصرفی، سابقه بهره برداری و صحه گذار بندهایی از استاندارد توسط طراح وجود ندارد و متعاقب آن تخمین عمر مفید صورت گرفته برای وسایل تفریحی توسط شرکت های طراحی دارای معیار دقیق و صحیحی نمی باشد. لذا این مورد مد نظر شرکت های بازرسی قرار نگیرد.

بهره برداری 48
17

در خصوص وسایل تفریحی شهربازی که تنها کودک از آن استفاده می نماید می توان از مشخصات و ابعاد زیر برای پلکان و حفاظهای مربوطه جهت دسترسی به وسیله تفریحی استفاده نمود مگر الزامات تخصصی آن وسیله تفریحی عدد دیگری را تعیین نموده باشد:

- ارتفاع نرده ها نباید کمتر از 600 میلیمتر و بیشتر از 850 میلیمتر بالای سطح ایستادن باشد و به منظور مقررات در دست گرفتن باید دارای پهنای کمتر از 60 میلیمتر باشد.

- به منظور تامین فضای کافی برای ایستادن، فاصله ابتدای یک پله تا ابتدای پله دیگر باید دارای حداقل عمق 140 میلیمتر و حداقل عمق کف پله 110 میلیمتر باشد.

بهره برداری 48
18

مقرر گردید در خصوص ترامپولین های گرد، با توجه به اینکه به عنوان اسباب بازی بوده و برای مصارف خانگی طراحی و ساخته شده است و دامنه کابرد استاندارد آن شامل ترامپولین های مربوطه به تجهیزات ژیمناستیک، ترامپولین های بادی، ترامپولین های زمین های بازی عمومی، ترامپولین های با تشک شیبدار، ترامپولین هایی که مصارف ورزشی و پزشکی دارند، ترامپولین هایی که شامل تجهیزات اضافه مانند بسکتبال می باشد و ترامپولین هایی که همسطح زمین هستند، نمی شود، لذا بررسی آن در حوزه وسایل تفریحی شهربازی صورت نپذیرد.

ترامپولین 49
19

مقرر گردید رده وسایل تفریحی به شرح توضیحات و جدول ذیل در سامانه استاندارد سازی مراکز تفریحی اصلاح شود:

 • تغییر تاب (تا 12 نفر) به تاب (تا 14 نفر) و تاب (تا 20نفر) به تاب (تا 24 نفر)
 • تغییر رده تاب (تا 14 نفر) از رده سبک B به رده نیمه سنگین A
 • تغییر رده تاب (تا 24 نفر) از رده سنگین A به رده نیمه سنگین B
 • تغییر تاب (تا 48 نفر) به تاب (بالای 24 نفر)
 • تغییر رده تاب (بالای 24 نفر) از رده نیمه سنگین B به رده سنگین A
 • تغییر رده کشتی (تا 12 نفر) از رده سبک B به رده نیمه سنگین A
 • تغییر کشتی (تا 12 نفر) به کشتی (تا 14 نفر) وکشتی (تا 20 نفر) به کشتی (تا 24 نفر)
 • تغییر رده کشتی (تا 24 نفر) از رده نیمه سنگین A به رده نیمه سنگین B
 • تغییر رده کشتی (تا 40 نفر) به کشتی (بالای 24 نفر)
 • تغییر رده کشتی (بالای 24 نفر) از رده نیمه سنگین B به رده سنگین A
 • حذف رده کشتی (بالای 50 نفر)
 • تغییر مریگوراند (تا 36 نفر) به مریگوراند (تا 24 نفر)
 • ایجاد مریگوراند (بالای 24 نفر) با رده سنگین A
 • ایجاد فریزبی (تا 14 نفر) با رده نیمه سنگین A
 • ایجاد یوفو (تا 14 نفر) با رده نیمه سنگین A
 • تغییر نام یوفو به یوفو (بالای 14 نفر)
 • تاب (14 نفره) با رده A  نیمه سنگین
 • تاب (24 نفره) با رده B نیمه سنگین
 • تاب (بالای 24 نفر) با رده A سنگین
 • کشتی (14 نفر) با رده A  نیمه سنگین
 • کشتی (تا 24 نفر) با رده B نیمه سنگین
 • کشتی (بالای 24 نفر) با رده A سنگین
 • کشتی دوبل با رده B سنگین
 • مری گوراند (تا 3 نفر) با رده A سبک
 • مری گوراند (تا 6 نفر) با رده B سبک
 • مری گوراند (تا 12 نفر) با رده A  نیمه سنگین
 • مری گوراند (تا 24 نفر) با رده B نیمه سنگین
 • مری گوراند (بالای 24 نفر) با رده A سنگین
 • فریزبی (تا 14 نفر) با رده A  نیمه سنگین
 • فریزبی (تا 32 نفر) با رده B سنگین
 • فریزبی (بالای 32 نفر) با رده A سنگین
 • یوفو (تا 14 نفر) با رده A  نیمه سنگین
 • یوفو (بالای 14 نفر) با رده B سنگین
سامانه 49
20

در خصوص بازرسی های مراقبتی نیز مقرر گردید شرکت های بازرسی در زمان انجام بازرسی چک لیست های بازدیدی که باید توسط ناظر فنی تکمیل شود به عنوان یک بند مهم بررسی کرده و مد نظر قرار دهند و وضعیت انجام آن را به صورت کتبی به ادارات کل استانی گزارش نمایند.

آموزش 50
21

درخصوص وسیله تفریحی بانجی جامپینگ، با توجه به وضعیت لازم جسمانی استفاده کنندگان و نحوه کاربری از آن، این وسیله به عنوان یک وسیله ورزشی می باشد و با توجه به بند دامنه کاربرد استاندارد ملی تجهیزات تفریحی به شماره 1-8987، مشمول استاندارد وسایل تفریحی نمیگردد. لازم به ذکر است این مهم باید توسط بهره بردار با نصب یک تابلو که صراحتاً کاربرد ورزشی وسیله را اطلاع رسانی می نماید، تاکید گردد.

تجهیزات خاص 50
22

مقرر گردید چنانچه در فاصله 1.8 متری از دیواره های بسته سازه های بادی مانعی وجود داشته باشد، در صورتیکه بر روی مانع ضربه گیر مناسب نصب شود و فاصله این مانع از سازه بادی خطر گیر کردن را ایجاد ننماید، ممانعتی بر وجود این مانع وجود ندارد.

(این موضوع مشمول طرفین باز وسیله تفریحی نمی گردد)

سازه های بادی 50
23

در خصوص بازرسی های مراقبتی نیز مقرر گردید شرکت های بازرسی درزمان انجام بازرسی چک لیست های بازدیدی که باید توسط ناظر فنی تکمیل شود به عنوان یک بند مهم بررسی کرده و مد نظر قرار دهند و وضعیت انجام آن را به صورت کتبی به ادارات کل استانی گزارش نمایند.

بهره برداری 50
24

مقرر گردید در خصوص وسایل تفریحی سنگین و نیمه سنگین که دارای فرآیند مونتاژ می باشند در صورت داشتن قرارداد شرکت بازرسی با سازنده و انجام بازرسی ساخت توسط آن شرکت، ارجاع بازرسی نصب نیز توسط ادارات کل استانی به همان شرکت اراجاع داده شود.

ساخت و نصب - وارداتی 50
25

تجهیز ماساژور مشمول دامنه تجهیزات تفریحی نمی باشد.

تجهیزات خاص 51
26

در خصوص ماشین کارتینگ مقرر گردید چنانچه پیست مورد نظر در شهرهای بازی مستقر باشد باید الزامات استاندارد تجهیزات تفریحی به شماره 8987 نیز هم علاوه بر تایید فدراسیون مربوطه رعایت گردد و اگر پیست کارتینگ به صورت تخصصی و خارج از شهربازی استفاده می شود، مشمول استاندارد ملی به شماره 8987 نمی باشد.

تجهیزات خاص 51
27

در خصوص وسیله تفریحی موتورهای چهارچرخ با توجه به اینکه این تجهیز به عنوان یک وسیله تفریحی در بخش الزامات ویژه استاندارد 8987 اشاره شده است، مقرر گردید این وسیله بر اساس الزامات استاندارد مذکور مورد بازرسی قرار گیرد.

تجهیزات خاص 51
28

مقرر گردید در خصوص وسایل تفریحی ساخت داخل کشور:

6-1- شرکت های بازرسی برای وسایل تفریحی نیمه سنگین و سنگینی نسبت به صدور تاییدیه اقدام نمایند که وسیله تفریحی مورد بازرسی ساخت قرار گرفته و سازنده دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربوطه باشد.

6-2- شرکت های بازرسی برای وسایل تفریحی سبکی نسبت به صدور تاییدیه اقدام مینمایند که سازنده درای پروانه کاربردعلامت استاندارد اجباری مربوطه باشد.

ساخت و نصب - وارداتی 51
29

مقرر گردید به سازندگان دارای پروانه ابلاغ گردد به همراه دستگاه نسبت به ارائه دفترچه دستوالعمل ها و چک لیست های بازدید و تاییدیه ساخت / ساخت و نصب وسیله تفریحی مطابق با الزامات استاندارد مربوطه که به مهر و امضای سازنده و مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی رسیده باشد، اقدام شود.

ساخت و نصب - وارداتی 51
30

در خصوص وسیله تفریحی صندلی پرتاپ شونده مقرر گردید موضوع پس از اخذ تایید طرح اولیه از یکی شرکت های بازرسی ذیصلاح در کارگروه طرح و بررسی گردد.

تجهیزات خاص 52
31

انجام آزمون های غیر مخرب در فرایند بازرسی حین ساخت می بایست توسط شرکت های مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) و بر اساس دستورالعمل های (Procedures) مکتوب مورد تایید بازرس سطح 3 ذیربط انجام شود و شرکت های بازرسی ملزم به نظارت دقیق بر این امر می باشن. ذکر شماره دستورالعمل آزمون در گزارشات آزمونهای غیر مخرب الزامیست و گزارشات آزمون فاقد دستور العمل فوق الذکر، قابل استناد نمی باشند. سازمان از ابتدای آبان ماه بر رعایت دقیق این الزامات توسط شرکت های بازرسی، نظارت خواهد نمود.

NDT 52
32

مجددا تاکید می گردد انجام آزمون های غیر مخرب مورد نیاز در کلیه فرایند های بازرسی وسایل تفریحی صرفا توسط شرکت های مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) و با استفاده از افراد واجد صلاحیت دارای گواهینامه معتبر مجاز می باشد.

NDT 52
33

مقرر گردید در حوزه بازرسی ساخت و نصب موارد ذیل صورت پذیرد:

1- از ابتدای آبان ماه سال 97 به بعد پس از انجام کلیه مراحل بازرسی حین ساخت و نصب تجهیزات نیمه سنگین و سنگین و دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربوطه توسط سازنده، شرکت بازرسی واجد صلاحیت مربوطه ملزم به صدور گواهینامه بازرسی حین ساخت و نصب مطابق با فرمت مصوب (به پیوست) و تحویل آن به سازنده می باشد.

2- مجددا تاکید می گردد سازندگان داخلی ملزم به رعایت موارد ذیل و شرکت های بازرسی ملزم به کنترل اجرای دقیق آن می باشند:

2-1- نصب پلاک مشخصات بر روی دستگاه مطابق الزامات استاندارد و ذکر شماره سریال دستگاه و تاریخ ساخت

2-2- ارائه دفترچه راهنما (شامال شناسنامه وسیله تفریحی، دستورالعمل های نصب، نصب بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و ... به همراه چک لیست های کنترل روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه، تعیین اجزای واقع در معرض خستگی، سایش و خرابی و بازه زمانی لازم جهت تعویض آنها، تعیین مواضع مورد نیاز جهت انجام آزمون های غیر مخرب با ذکر نوع آزمون، در صد انجام آزمون و بازه زمانی انجام آزمون و...) به بهره بردر

2-3- صدور گواهینامه خوداظهاری سازنده مطابق با فرمت مصوب (به پیوست) ممهور به مهر و امضای مدیر عامل و مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شد سازنده و تحویل آن به بهره بردار لازم به ذکر است، فرمت های پیوست با توجه به شماره ملی استاندارد (سازه بادی، آبی و...) و نوع وسیله قابل تغییر جزئی می باشد.

ساخت و نصب - وارداتی 52
34

مقرر گردید در خصوص وسیله تفریحی ماشین برق تفکیکی درسامانه صورت نپذیرفته و تنها در صورت ساخت یا واردات پیست، نسبت به ثبت نام وسیله تفریحی در سامانه اقدام شود.

سامانه 52
35

مقرر گردید درخصوص تجهیزات تفریح وارداتی با نام های تکان دهنده، تجهیزات گیم، موتور شارژی، قایق دستی، ماشین شارژی و عینک مجازی نیازی به اخذ تعهد نامه طراحی نباشد. لازم به ذکر است این موضوع رافع دریافت دفترچه راهنما شامل شناسنامه فنی، دستورالعمل ها و چک لیست های مربوطه نمی شود.

مدارک و مستندات 54
36

در خصوص وسیله تاب آونگی بنا به نظر کارگروه این وسیله در دامنه تجهیزات تفریحی شهربازی قرار نگرفت.

تجهیزات خاص 54
37

در خصوص انواع وسایل کابلی مانند تله فریک، اسکای بایک و ... کلیه شرایط و مستندات به تفکیک جهت تصمیم­ گیری به دبیر کارگروه ارائه شود.

تجهیزات خاص 54
38

در خصوص فضای آزاد پیرامونی تجهیزات بادی مقرر گردید با توجه به استعلام صورت گرفته از یکی از اعضای کمیته فنی استاندارد 14960 EN آقای جان سیمونز و نظر اعضا کارگروه فنی، چنانچه در فاصله 1.8 متری از دیواره های بسته تجهیزات بادی (در فضای داخل سالن) مانعی وجود داشته باشید، در صورتیکه بر روی مانع ضربه گیر مناسب نصب شود و فاصله این مانع از تجهیز بادی خطر گیر کردن را ایجاد ننماید، ممانعتی بر وجود این مانع وجود ندارد (این موضوع مشمول طرفین باز وسیله تفریحی نمی گردد.)

سازه های بادی 54
39

مقرر گردید تجهیزات بادی قدیمی نیز مانند سایر تجهیزات تفریحی قدیمی (ساخته شده قبل از سه ماهه چهارم سال 91) که امکان دسترسی به مواد مصرفی، سابقه بهره برداری و صحه گذاری بند هایی از استاندارد توسط طراح وجود ندارد و متعاقب آن تخمین عمر مفید صورت گرفته توسط شرکت های طراحی دارای معیار دقیق و صحیحی نمی باشد، این مورد مد نظر شرکت های بازرسی قرار نگیرد. لازم به ذکر است این مصوبه ارجح بر مصوبه قبلی مبنی بر الزام گرفتن تنها 3 مجوز برای تجهیزات بادی می باشد.

سازه های بادی 54
40

مقرر گردید به منظور قبول تاییدیه آزمون های غیر مخرب در حوزه وسایل تفریحی از شرکت هایی که تنها در خصصوص آزمون های غیر مخرب ساختمانی تایید صلاحیت شده اند، این مورد از مرکز ملی تایید صلاحینت ایران استعلام شود و در جلسه آتی کارگروه به بحث گذاشته شود.

NDT 54
41

در خصوص وسایل تفریحی که دارای سیستم تعلیق تک نقطه ای می باشند، بر اساس بند 5-12 از استاندارد 1-8987 وجود سیستم پشتیبان لازم اجرا بوده و برای تجهیزاتی که ندارند لازم است تعبیه گردد.

بهره برداری 54
42

درخصوص فضای آزاد پیرامونی ترامپولین مقرر گردید، چنانچه در فاصله 1.5 متری مانعی وجود داشته باشد، در صورتیکه بر روی مانع ضربه گیر مناسب نصب شود و فاصله این مانع از ترامپولین خطر گیر کردن را ایجاد ننماید، ممانعتی بر وجود این مانع وجود ندارد.

ترامپولین 54
43

تشک سقوط آزاد مشمول استاندارد تفریحی نمی باشد.

تجهیزات خاص 55
44

وسیله اسکای بایک مشمول استاندارد تفریحی بوده و مقرر گردید بر اساس سری استاندارد ۸۹۸۷ بازرسی به عمل آید و در سامانه استاندارد سازی مراکز تفریحی با شرایط روباه پرنده اضافه و ثبت گردد.

تجهیزات خاص 55
45

رباط و کرین مشمول استاندارد تفریحی نمی باشد.

تجهیزات خاص 55
46

وسیله تشک هیجان (ملت دون) مشمول استاندارد تفریحی بوده و مقرر گردید بر اساس سری استاندارد ملی به شماره ۸۹۸۷ و ۱۱۳۸۹ بازرسی به عمل آید.

سازه های بادی 55
47

وسیله صخره نوردی بادی و دیواری کشدار مشمول استاندارد تفریحی بوده و مقرر گردید بر اساس سری استاندارد ملی به شماره ۸۹۸۷ و ۱۱۳۸۹ بازرسی به عمل آید.

سازه های بادی 55
48

کشتی تا 6 نفر با رده بندی سبک نوع B در سامانه اضافه گردد.

سامانه 55
49

غول تاب نیز مقرر گردید با رده بندی سنگین نوع B در سامانه اضافه گردد.

سامانه 55
50

مقرر گردید کلیه مدرسین محترم گزارش برگزاری دوره های آموزشی خود را در آخرین جلسه گروه هر سال ارائه نمایند.

توانمندسازی و ارتقا کیفیت  
51

مقرر گردید به منظور تشکیل بانک سوالات تا جلسه بعدی کارگروه مدرسان 3 نمونه سوال از هر یک از حوزه های تدریس خود برای دبیر کارگروه ارسال نمایند.

توانمندسازی و ارتقا کیفیت  
52

در خصوص برگزاری دوره ای آموزشی مصوب کارگروه تعهد مدرسین در خصوص رعایت سر فصل ها و مدت زمان دوره های آموزشی و همچنین برگزاری آزمون در پایان هر دوره و رعایت کلیه مصوبات کمیته استاندارد سازی مراکز تفریحی مورد تاکید قرار گرفت.

توانمندسازی و ارتقا کیفیت  
53

باتوجه به پیشنهاد و ارائه دوره آموزشی ویژه ناظران فنی کابل راهها توسط آقایان مهرداد ملازاده و علی کیانفر در جلسه کارگروه و مباحث صورت گرفته در خصوص سرفصل های دوره و مدت زمان پیشنهادی برای برگزاری آن مقرر گردید دوره های آموزشی ویژه ناظران فنی کابلره در اولین کارگروه فنی کابل راه ها نیازسنجی شده و به منظور بررسی نهایی و تصویب سرفصل ها و مدت زمان دوره ها به کارگروه توانمندسازی و ارتقا کیفیت ارائه گردد.

توانمندسازی و ارتقا کیفیت  
54

به منظور ارتقا کیفیت طراحی دفترچه های طراحی وسایل تفریحی، برگزاری دوره های آموزشی مدون ویژه طراحان حوزه وسایل تفریحی توسط طراحان ذیصلاح مورد تاکید مجدد قرار گرفت

توانمندسازی و ارتقا کیفیت  
55

به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای بازرسی و همچنین ارتقا کیفیت بازرسی ها طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مدون ویژه بازرسان حوزه وسایل تفریحی توسط مدرسان منتخب مورد تاکید مجدد قرار گرفت

توانمندسازی و ارتقا کیفیت