به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

مصوبات کمیته فنی تجهیزات تفریحی - حین ساخت و نصب - وارداتی

 مصوبات کمیته های فنی تجهیزات تفریحی - بازرسی حین ساخت و نصب - وارداتی
ردیف شرح مصوبه شماره کمیته
1 شرکت های بازرسی کننده فنی مورد تایید سازمان استاندارد برای کالاهای وارداتی فقط استانداردهای مورد قبول سازمان را که همان استاندارد های ملی و یا مراجع مورد استفاده در تدوین استاندادهای ملی هستند را ملاک عمل قرار دهد و اکیدا از پذیرش مراجع با الزامات فنی پایین تر از استاندارد ملی از جمله استانداردهای کشور چین پرهیز نمایند. 5
2

مقرر شد در مورد تجهیزات وارداتی تاییدیه های مبدا صادر شده بر اساس استاندارد GB فقط برای وسایل سبک نوع A قابل قبول بوده و برای سایر موارد قابل قبول نباشد بنابراین در مورد تجهیزات وارداتی:

برای آن دسته از تجهیزاتی که طبق ردیف 14 فقط نیاز به بازرسی حین نصب دارد باید تجهیز دارای گواهی معتبر بر اساس استانداردهای مورد قبول سازمان (AS 3533 یا EN 13814) بوده و در مرحله نصب توسط یکی از شرکتهای بازرسی فنی مورد تایید سازمان ملی استاندارد با دامنه شمول بازرسی از تجهیزات شهربازی انجام شده و گواهی حین نصب دریافت نماید.
8
3 در صورت مجوز بهره برداری برای تجیزات شهربازی که پیشینه بازرسی ساخت و نصب ندارند شرکت بازرسی موظف است بند یا بندهاییی از استاندارد که قابل اجرا نبوده است را در ذیل مجوز بهره برداری ذکر نماید 12
4 در روند ساخت وسایل تفریحی زمین بازی، سازه های بادی، ترامپولین، وسایل بدنسازی و بانجی جامپینگ، چنانچه سازنده وسایل تفریحی مذکور دارای تیم فنی باشد که بتوانند مستندات مورد نیاز طراحی را مطابق با الزامات استاندارد ملی مربوط در چارچوب و دستوالعمل های سازمان ملی استاندارد ایران تهیه نماید، مستندات تهیه شده با مهر و امضای سازنده برای شرکت های بازرسی قابل قبول خواهد بود. 14
5 به استناد بند 4-4 از استاندارد ملی 1-8987 که طراح موظف است در جریان تمامی مراحل ساخت ونصب و آزمون اولیه قرار داشته باشد مقرر شد به این منظور طراح صورت جلسه مراحل ساخت ونصب را که به مهر و امضای خود و سازنده رسیده است را ارائه و در نهایت در ازمون عملکردی حضور بهم رساند و صورت جلسه تاییدنهایی را تایید، مهر و امضا نماید. لازم به ذکر است این موضوع رافع مسئولیت های شرکت بازرسی کننده به عنوان بازرس شخص ثالث نمی باشد. 14
6

در مورد استخرتوپ غیربادی مقرر شد با توجه به اینکه ساخت استخر توپ غیر بادی در واحد تولیدی انجام نمی شود انجام بازرسی حین نصب و صدور گواهی نامه حین نصب کفایت کند.

14
7

مقرر شد پروژه بررسی نهایی مستندات توسط تیم تخصصی با حضور نماینگان ذی صلاح معرفی شده از سوی شرکتهای بازرسی کننده و تایید و یا رد آن و اظهار نظر مکتوب به طراح، اجرایی شود و با توجه به اینکه انجمن صنفی متولی صنف شهربازی داران است مدیریت پروژه و تشکیل جلسات لازم به عهده آن انجمن می باشد. در صورت اقدام اثر بخش در این خصوص باید ظرف مدت حداکثر دو سال تمام تجهیزات شهربازی که ساخت آن مربوط به قبل از سال 1387 (سال اجباری استاندارد شهربازی) است تعیین تکلیف شود یعنی یا با دارا بودن مستندات مورد تایید و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات در مرکز تفریحی و زیر نظر ناظر فنی تایید صلاحیت شده بهره برداری شده و یا باید جمع آوری شده و از چرخه ارائه خدمات تفریحی خارج شود. در صورت عدم اقدام اثربخش توسط انجمن صنفی شهربازی داران در این خصوص و یا عدم همکاری بهره برداران در اجرایی شدن این پروژه، پس از انقضای مهلت مقرر در نامه فوق الذکر، اجازه بهره برداری از تجهیزات فاقد مستندات مورد تایید داده نخواهد شد

15
8

در خصوص کاربرد لوله های اسپیرال در وسایل تفریحی شهر بازی مقرر شد سازنده تاییدیه ساخت لوله مذکور را به همراه مشخصات فنی بر اساس استانداردهای مربوطه ارائه نماید تا طراح محترم پس از تحلیل های مهندسی بتواند در خصوص امکان استفاده از آن اظهار نظر نماید

15
9

در خصوص وسایل تفریحی وارداتی مقرر شد در صورت بروز هر گونه ابهام در امر بازرسی، مستندات مورد نظر از سازنده وسیله تفریحی استعلام و دریافت گردد

15
10

مقرر گرديد براي تجهیزات تفريحي که سازنده آن داراي پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباري مربوطه بوده و يا آن تجهیز از شرکت بازرسي ديگر قبل از سال 95 موفق به اخذ گواهینامه شده است، در صورت تايید، توسط شرکت بازرسي گواهینامه صادر شود و صدور مجوز تنها براي تجهیزاتي که پیش از سه ماهه اول 91 ساخته و نصب شده اند و يا به صورت کشف شده در سامانه ثبت شده اند، ممکن مي باشد