به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

بلاگ

بازرسی تجهیزات تفریحی شرکت آراد در یک نگاه


ما براساس تسلط به دانش فنی، برخورداری از مهارت کافی، اشراف به استانداردهای مربوطه و کسب تجارب ارزنده خدمات بازرسی تجهیزات تفریحی ارائه می هیم. ما بازرسی های خود را با دقت و کیفیت عالی انجام داده و با توجه به اهمیت موضوع هیچگونه تساهل و تسامحی در اجرای قانون نداریم. بخشی از ماموریت ما مساعدت فنی و مهندسی در تامین ایمنی عمومی می باشد و بنابراین ایمنی و سلامت عمومی را تحت هیچ شرایطی مورد مصالحه قرار نمی دهیم.

داود قهرمانی

مدیر فنی بازرسی تجهیزات تفریحی

با همکاری

واحد IT