به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

سوالات متداول

1- چگونه می توانیم وارد سامانه استانداردسازی کابل راه (ISAD) شد؟

پاسخ: از طریق پورتابل سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس http://isiri.gov.ir و انتخاب سامانه نظارت بروسایل تفریحی از قسمت سامانه ها و همچنین با وارد نمودن آدرس http://isad.isiri.gov.ir مستقیماً می توان وارد صفحه اول سامانه استانداردسازی مراکز تفریحی شد.

2- چگونه می توان مشخصات خود را بعنوان مالک/بهره بردار در سامانه استانداردسازی وسائل تفریحی (ISAD) ثبت نموده و درخواست بازرسی بهره برداری یا نصب ارسال نمود؟

پاسخ: فایل راهنمای کامل کاربران و چگونگی استفاده از سامانه استانداردسازی وسائل تفریحی (ISAD) به پیوست می باشد.

3- آیا متقاضی بازرسی قادر به انتخاب شرکت بازرسی جهت ارجاع درخواست بازرسی می باشد؟

پاسخ: درخواست های بازرسی از طریق سامانه استانداردسازی وسائل تفریحی (ISAD) انجام پذیرفته و با توجه به میزان سهمیه شرکت های بازرسی در استان مربوطه، بصورت رندوم به یکی از شرکت های بازرسی فعال در استان ارجاع می گردد و امکان انتخاب شرکت بازرسی توسط متقاضی بازرسی وجود ندارد.

4- آیا می توان کابل راه دست دوم درکشور وارد و نصب شود؟

پاسخ: با استناد نامه مدیر کل محترم دفتر ارزیابی کالا و خدمات، صدور گواهی نصب و بهره برداری بر اساس کلیه استاندارد 23 گانه کابل راه بدون حذف یا اغماض حتی یک بند صورت پذیرد.

5- آیا تله اسکی شامل استاندارد اجباری می باشد؟

پاسخ: نه خیر. به استناد نامه سازمان ملی استاندارد تله اسکی شامل استاندارد تشویقی می باشد.

6- زمان بازرسی مراقبتی چند ماه یکبار می باشد؟

پاسخ: طبق مصوبه کارگروه یازده کابل راه زمان مراقبتی هر سه ماه یکبار در زمان بهره برداری می یاشد.

7- انجام آزمون تست کابل (MFL) در چه بازه زمانی انجام می شود؟

پاسخ: طبق جلسه فنی در کمیته و چک لیست مصوب سازمان ملی استاندارد زمان انجام تست کاب برای مجموعه هایی که 12 ماه از سال را بهره برداری انجام می دهند هر سال و برای مجموعه های که که 6 ماه بهره برداری انجام می دهند دو سال یکبار انجام می گردد.

8- چه تعداد قفل هر سال باید مورد انجام آزمون غیر مخرب قرار می گیرد؟

پاسخ: طبق مصوبه کارگروه فنی و استاندارد 9420 هر سال 25 درصد از قفل ها باید مورد انجام آزمون غیر مخرب قرار گیرند.

9- چه تعداد از قفل ها باید مورد انجام تست لغزش قرار می گیرند؟

پاسخ: برای کابل راه هایی که قفل آنها بازشونده و مجهز به سنسور گریپ فورس هستند سالانه 25 درصد مورد تست لغزش و برای قفل های باز شونده که در ایستگاه فاقد سنسور گریپ فورس هستند هر سال باید تمام قفل ها انجام آزمون تست لغزش قرار گیرند. برای قفل های ثابت نیز سالانه باید 25 درصد قفل ها تست لغزش انجام گردد.

10- مراجع ذیصلاح جهت اخذ تائیدیه چاه ارت برای مجموعه های کابل راه کدام سازمان ها و ارگان ها می باشد؟

پاسخ: وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و سازمان ملی استاندارد ایران

11- چه مدارکی جهت صدور مجوز بهره برداری/گواهینامه ایمنی مجموعه های کابل راه لازم است ارائه گردد؟

پاسخ:

 • نتایج و تفسیر تست شار مغناطیسی
 • نتایج تست های لغزش قفل به میزان 25 درصد قفل ها در هر سال
 • اخذ تائیدیه لازم درمورد سقوط تخته سنگ و بهمن ازمراجع ذیعصلاح
 • مجوزها و تاییدیه های ارتینگ
 • مجوزها و تاییدیه های صاعقه گیر
 • تست عایقی کابل ها) تست میگر(
 • ارائه تاییدیه از اداره برق در خصوص مجموعه هایی که حریم خطوط انتقال را رعایت نکرده اند.
 • انجام تست و نتایج مربوط به تست ارتعاش سنجی سامانه نیروی محرکه (گیربکس)
 • انجام تست و نتایج مربوط بارگزاری و عملکرد صحیح گیربکس
 • در صورتیکه گیربکس تعمیر شده باشد ارائه نتایج و گزارش تعمیرات به شرکت بازرسی ارائه گردد.
 • تاییدیه مهندس عمران
 • نقشه های قطعات قفل بامشخص شدن قطعات حساس
 • نقشه های برقی سیستم
 • پروفیل طولی مسیر و نتایج نقشه برداری
 • مستندات امداد و نجات
 • گواهینامه های آموزشی
 • تاییدیه سازمان آتشنشانی
 • دفاتر ثبت وقوع حوادث و تعمیر و نگهداری
 • تکمیل چک لیست های روتین بهره برداری
 • دستورالعمل بهره برداری و کتابچه های تعمیراتی دستگاه
12- چه مواضعی از کابل راه (تله کابین / تله سیژ) باید مورد آزمون های غیرمخرب قرار گیرد؟

پاسخ: با توجه به استانداردهای 23 گانه کابل راه، باید طبق دستورالعمل سازنده نسبت به انجام آزمون های غیرمخرب اقدام گردد و تمامی تعمیرات و تعویض های انجام یافته تحت نظارت شرکت بازرسی و شرکت سازنده باشد.

13- در صورت عدم وجود شرکت سازنده یا عدم فعالیت شرکت سازنده یا ادغام این شرکت با شرکتی دیگر یا نهایتاً در صورت عدم همکاری و ارائه خدمات توسط شرکت سازنده، برای انجام آزمون¬های غیرمخرب باید چه اقدامی گردد؟

پاسخ: باید با همکاری با شرکت بازرسی جهت انجام آزمون های غیرمخرب همکاری به عمل آید تا از سلامت قطعات و ایمنی استفاده کنندگان اطمینان حاصل گردد.

14- آیا دستورالعمل آزمون های غیرمخرب صادر شده از یک شرکت سازنده مشخص برای تمامی کابل راه ها نیز قابل استفاده است؟

پاسخ: خیر، باید برای هر مجموعه معین منصوب در محل مشخص، دستورالعمل معتبری ارائه گردد که طبق استانداردهای 23 گانه حاکم در این زمینه، قابل رهگیری و استعلام توسط شرکت بازرسی باشد.

15- آیا برای انجام بازرسی از شفت های قرقره دکل، باید این قطعات دمونتاژ گردد؟

پاسخ: بله، تمامی شفت های دکل به منظور انجام آزمون های غیرمخرب باید از موقعیت دمونتاژ گردد. نظر به اینکه، با انجام آزمون UT از سطح پیشانی امکان شناسایی عیوب سطحی وجود ندارد مگر در شرایط خاص، ازجمله اینکه عیب در جهت مرکز شفت و به اندازه ای رشد نموده باشد تا امکان شناسایی آن از سطح پیشانی امکان پذیر باشد، باید نسبت به دمونتاژ قطعه از موقعیت خود اقدام گردد تا امکان دسترسی به سطح شفت میسر گردد. پذیرش این ریسک (انتظار تا رشد ترک به اندازه و جهتی که قابل شناسایی با اسکن از پیشانی) زمانی میسر است که تئوری مکانیک شکست برای این قطعات توسط سازنده به عمل آید و دستورالعمل ویژه برای انجام آزمون های غیرمخرب از سوی سازنده ارائه گردد. ضمنا انجام آزمون UT از سطح پیشانی شفت ها، تنها زمانی میسر خواهد بود که هیچ گونه عوارض هندسی از جمله سوراخ مرغک، سوراخ عرضی، جای خار، پله و غیره بر روی شفت وجود نداشته باشد که در این صورت نیز 100 درصد شفت مورد اسکن قرار نخواهد گرفت و نمی توان اطمینان بالایی از سلامت شفت حاصل نمود.

16- برای انجام آزمون های غیرمخرب بر روی دکل چه اقداماتی ضروری است؟

پاسخ: انجام اقدامات ذیل ضروری است: 1- باید نسبت به تأمین برق شهری برای هر دکل اقدامات لازم صورت پذیرد. 2- تمامی پرسنل مجموعه کابل راه که به عنوان نیروی حاضر در روند انجام آزمون های غیرمخرب همراه بازرس شرکت بازرسی خواهند بود، باید از تجهیزات ایمنی کامل از جمله هارنس، کلاه ایمنی، کفش ایمنی، دستکش و در صورت نیاز از لباس گرم مناسب برای فصول سرد و عینک و ماسک (در صورت در معرض قرار گرفتن مواد آزمون) استفاده نمایند. حفظ ایمنی افراد جامعه هدف اصلی شرکت بازرسی است. 3- نسبت به انجام تمیزکاری قبل از انجام آزمون های غیرمخرب باید اقدام گردد. در صورت وجود پوشش گالوانیزه یا رنگ حتماً با شرکت بازرسی مشاوره به عمل آید و بدون هماهنگی نسبت به از بین بردن این پوشش اقدام نگردد، چرا که عواقب جبران ناپذیری ممکن است به همراه داشته باشد. 4- حضور نماینده فنی کارفرما در زمان تست جهت تحویل گیری عیوب مشخص گردیده توسط بازرس این شرکت ضروری است.

17- به منظور انجام آزمون MRT/MFL از کابل چه اقداماتی ضروری است؟

پاسخ: به منظور انجام این آزمون بر روی تمامی کابل باید تمامی کابین ها (در تله کابین)/صندلی ها (در تله سیژ) از روی خط دمونتاژ گردیده و امکان تغییر سرعت خط در زمان بازرسی مهیا شده باشد. حضور نماینده فنی جهت انجام Start و Stop خط تله کابین/ تله سیژ در زمان بازرسی و تا پایان بازرسی ضروری است.

18- در صورت مشاهده عیوب ترک آیا امکان انجام تعمیرات بر روی قفل تله کابین/ تله سیژ وجود دارد؟

پاسخ: خیر، با توجه به حساسیت بالای قطعات قفل، انجام تعمیر بر روی قفل مجاز نیست.

Aroyzn A body of weight W raised to a height H with respect to a surface has a potential energy PE PE WH A. https://oscialipop.com - cheap cialis generic online Doses may be increased mg every hours until the desired effect occurs. Ibybgf Cialis Ulnarj https://oscialipop.com - generic 5 mg cialis
https://oscialipop.com - Cialis Study using CT scan or MRI to map treatment before radiation therapy Effet Du Cialis 10mg buy cialis cheap Axcstv https://oscialipop.com - 36 hour cialis online Xlhgnq cialis en farmacia sin receta
canadian pharmacies best online pharmacies
online pharmacy reviews online pharmacy india
oxycodone online pharmacy zanax online pharmacy
online pharmacy ratings suboxone online pharmacy
pet pharmacy online walgreens pharmacy online
canadian online pharmacy viagra cvs pharmacy - online pharmacy - shop for wellness and ...
order propecia buy propecia pills
buy propecia pills online order finasteride
propecia buy propecia online
buy propecia usa buy propecia uk
buy generic priligy purchase priligy
I enjoy the colours. zaym-na-kartu-pro.ru Great depth :-) https://dengi-v-dolg-bistro.ru Thank you for featuring the attractive pictures-- so open to a feeling of contemplation. dengi-pod-raspisku-pro.com
purchase priligy online no prescription buy priligy with no prescription
priligy cheap generic priligy
buy priligy usa buy priligy with no prescription
buy priligy dapoxetine
زویل 5.0 به طور خودکار حل ترین نوع از کد امنیتی, از جمله چنین نوع کپچاها: ReCaptcha-2, ReCaptcha v.3, Hotmail, Google captcha, SolveMedia, BitcoinFaucet, Steam, +12000 + hCaptcha پشتیبانی در جدید زویل 6.0! فقط برای زویل 6.0 در یوتیوب جستجو کنید علاقه مند? فقط گوگل زویل 5.0.14 P.S. رایگان نسخه ی نمایشی زویل در دسترس است ! همچنین تا 10 خرداد (روز گذشته) تخفیف عظیمی برای خرید در دسترس است!!!): -30%! XEvil.Net
prescription drugs from canada reddit online pharmacy
russian pharmacy online cvs pharmacy online application
buy ed drugs no prescription buy ed drugs drugs
buy ed drugs uk buy ed drugs medication
Some remarkable pictures. Fantastic colors. tadalafilo comprar cialis en farmacia cialis para que sirve cialis efectos secundarios comprar cialis contrareembolso en espana Loved the photos, i actually like the one of %image_title%, perfect.
ed meds buy ed meds no prescription
زویل 5.0 به طور خودکار حل ترین نوع از کد امنیتی, از جمله چنین نوع کپچاها: ReCaptcha v.2, ReCaptcha v.3, Hotmail, Google, Solve Media, BitcoinFaucet, Steam, +12k + hCaptcha پشتیبانی در جدید زویل 6.0! فقط برای زویل 6.0 در یوتیوب جستجو کنید علاقه مند? فقط گوگل زویل 5.0.14 P.S. رایگان نسخه ی نمایشی زویل در دسترس است !! همچنین تخفیف عظیمی برای خرید تا 20 خرداد در دسترس است: -30%! XEvil.Net بررسی ویدیو جدید در یوتیوب: "XEvil 6.0 1] + XRumer multhithreading hCaptcha test"
buy generic ed drugs where buy ed drugs
buy ed meds buy ed drugs
international online pharmacy online pharmacy phentermine
united healthcare online pharmacy cheap cialis online canadian pharmacy
ambien online pharmacy online pharmacies canada
ed pills online buy ed pills usa
buy valtrex pills buy generic valtrex
buy generic valtrex valtrex 500mg