به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

راهنمای بازرسی و اخذ گواهینامه استاندارد آسانسور - اولیه / پایانکار

یادآوری مهم: این روند فقط برای اخذ گواهینامه استاندارد اولیه یا پایانکار می باشد.

ردیف مراحل/ اقدام لازم اقدام کننده
1 درخواست بازرسی آسانسور بر اساس پروانه ساختمان یا مدارک الزامی برای ساختمان های بدون پروانه از طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور و اخذ شناسه ملی آسانسور و مشخص شدن شرکت بازرسی مربوطه جهت اخذ گواهینامه استاندارد
  • متقاضی (مالک / عرضه کننده آسانسور)
2

اختصاص شماره پرونده، ثبت مشخصات بازرسی درخواست شده (کد سامانه ای ارجاع، تاریخ ارجاع، شناسه ملی آسانسور، نام متقاضی، نام شرکت عرضه کننده، استان، شهر، شماره پروانه، شماره پلاک ثبتی، آدرس و سایر اطلاعات لازم) در اتوماسیون داخلی شرکت

تذکر 1: بررسی کیفیت تصویر پروانه آپلود شده در زمان ثبت درخواست؛ در صورت واضح نبودن یا کیفیت نامناسب تصویر پروانه یا بارگذاری مدرکی غیر از پروانه ساختمانی، می ­بایست شرکت عرضه کننده آسانسور  درخواست ویرایش تصویر پروانه را به همراه تصویر واضح پروانه ساختمانی به شرکت بازرسی ارائه دهد و توسط کارشناس ستادی شرکت بازرسی جهت ویرایش به اداره کل استاندارد استان مربوطه ارجاع داده می ­شود.

3

ارسال پیامک به متقاضی و شرکت عرضه کننده جهت اعلام آمادگی این شرکت برای ادامه روند بازرسی

4

مراجعه متقاضی به شرکت بازرسی جهت ارائه مدارک اولیه تشکیل پرونده (کپی پروانه ساختمان یا مدارک الزامی برای ساختمان های بدون پروانه، کپی کارت ملی، واریز هزینه بازرسی بر اساس تعرفه مصوب سازمان ملی استاندارد ایران، فرم درخواست بازرسی به همراه کروکی محل ساختمان، فرم مشخصات فنی، فرم گواهی تایید اجزا)

تذکر 1: در صورت عدم قید تعداد طبقات ساختمانی در صفحه آپلود شده پروانه ساختمان، صفحه دوم پروانه یا صفحه­ ای که تعداد طبقات مجاز در آن قید شده باید به شرکت بازرسی ارائه گردد.

تذکر 2: در صورت مغایرت مشخصات پروانه ساختمانی ثبت شده در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور و مشخصات قید شده در پروانه ساختمانی (شماره یا تاریخ پروانه) جهت اصلاح به اداره کل استاندارد استان مربوطه ارجاع می­ گردد.

تذکر 3: در صورت مغایرت نام متقاضی با نام مالک مندرج در پروانه ساختمانی، مدارکی دال بر ارتباط قانونی متقاضی با ملک مربوطه باید توسط متقاضی ارائه گردد.

تذکر 4: برای بازرسی مجدد (دوم به بعد): تکمیل و ارائه فرم درخواست بازرسی مجدد و فیش واریزی هزینه بازرسی نوبت درخواستی به شرکت بازرسی

تذکر 5: برای ساختمان های فاقد پروانه می بایست یکی از موارد مدارک الزامی برای ساختمان های بدون پروانه ارائه گردد.

5 تعیین زمان بازرسی اول حداکثر تا 5 روز از درخواست بازرسی 
6

انجام بازرسی از آسانسور بر اساس استانداردهای مربوطه و چک لیست های مربوطه و ارائه گزارش بازرسی و فرم یافته های بازرسی در محل ساختمان متقاضی (مالک / عرضه کننده آسانسور)

تذکر 1: پس از انجام بازرسی نوبت اول و با تشخیص شرکت بازرسی به لزوم صحه ­گذاری آدرس محل نصب آسانسور و در صورت مغایرت آدرس نسبت به آدرس درج شده در پروانه ساختمانی، مطابق روش ابلاغی اداره کل استاندارد استان مربوطه (استعلام از شهرداری مربوطه، تاییدیه کد پستی یا دریافت قبض انشعاب برق سه فاز یا انشعاب گاز)، نسبت به صحه گذاری آدرس اقدام می­ گردد.

تذکر 2: پس از بازرسی اول در صورت مغایرت تعداد طبقات ساختمانی اجرا شده با طبقات مجاز مندرج در پروانه ساختمانی، می­ بایست گواهی عدم خلافی که تعداد طبقات اجرا شده در آن مشخص شده باشد و یا تاییدیه مهندس ناظر ساختمان توسط متقاضی (مالک) تا زمان صدور گواهینامه به شرکت بازرسی ارائه گردد.

تذکر 3: در صورت وجود موارد عدم انطباق خاص و مورد نیاز به طرح در کمیته فنی که در بازرسی نوبت اول گزارش شده، توسط بازرس جهت بررسی به اطلاع مدیر فنی رسانده می­شود و در صورت تایید مدیر فنی، برای ارائه مدارک مورد نیاز جهت طرح در کمیته فنی به اطلاع متقاضی (مالک / شرکت عرضه کننده آسانسور) رسانده می ­شود.

7 در صورت وجود موارد عدم انطباق تکرار مراحل ردیف های 4 الی 6 (بازرسی مجدد)

--

8

در صورت عدم وجود موارد عدم انطباق اقدام به تکمیل پرونده (اخذ قرارداد سرویس و نگهداری یکساله، بیمه نامه یکساله، نقشه و محاسبات آسانسور) می شود.

تذکر 1: در صورتیکه از تاریخ آخرین بازرسی که موارد عدم انطباق در آن مشاهده نشده، سه ماه گذشته باشد، صدور گواهینامه نیازمند انجام یک نوبت بازرسی با هزینه بازرسی نوبت سوم می ­باشد.

تذکر 2: با توجه به محدودیت زمانی 15 روزه برای صدور گواهینامه از تاریخ صدور بیمه نامه و عقد قرارداد سرویس و نگهداری، متقاضی می ­بایست کپی بیمه ­نامه و اصل قرارداد سرویس و نگهداری را در اسرع وقت به شرکت بازرسی تحویل نماید.

تذکر 3: با توجه به لزوم انجام تغییرات در شرایط نصب در موارد خاص نظیر کم بودن زاویه آلفا و عدم تامین شرایط کشش سیم بکسلها یا موارد مشابه دیگر، توصیه می­ گردد محاسبات فنی مربوطه قبل از اتمام مراحل بازرسی جهت بررسی و صحه­ گذاری به شرکت بازرسی تحویل گردد تا تغییرات لازم در صورت لزوم در طول مراحل بازرسی انجام گیرد و از اطاله فرآیند بازرسی پیشگیری شود.

تذکر 4: در صورتی که اعتبار پروانه طراحی و مونتاژ شرکت عرضه کننده آسانسور در زمان صدور گواهینامه به اتمام رسیده باشد، شرکت عرضه کننده آسانسور مطابق تصمیم اداره کل استاندارد استان مربوطه می بایست به یکی از روش های زیر اقدام نمود:

الف) با معرفی یک شرکت دارای پروانه طراحی و مونتاژ معتبر به مهر و امضا فرم مربوطه (با امضا شرکت ثبت نام کننده، شرکت جدید معرفی شده، مالک) اقدام نموده و شرکت معرفی شده نیز قرارداد سرویس و نگهداری یکساله به شرکت بازرسی ارائه نماید.

ب) اخذ نامه ای از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه خطاب به اداره کل استاندارد استان مربوطه مبنی بر در جریان بودن تمدید پروانه و اعلام اداره کل استاندارد استان مربوطه به شرکت بازرسی جهت مجوز صدور گواهینامه استاندارد به نام شرکت عرضه کننده آسانسور

  • متقاضی (مالک / عرضه کننده آسانسور)
9

بررسی مدارک اخذ شده و ارجاع به مدیر فنی

10 تایید نهایی مدارک و مستندات پرونده توسط مدیر فنی
11 آپلود بیمه نامه و قرارداد سرویس و نگهداری در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور
12 صدور گواهینامه یکساله حداکثر تا 5 روز کاری پس از تکمیل مدارک
13

ارائه اصل گواهینامه صادره به متقاضی (مالک / عرضه کننده آسانسور)