به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

ارتباط با بخش بازرسی آسانسور

مسئولین مربوطه جهت پاسخگویی:

 

پیگیری امور پرونده های استان تهران: خانم زینی 021-40663362 داخلی 101 تهران، میدان توحید، خیابان توحید، کوچه فرهادیه، پلاک 3، طبقه 3، واحد 10 - کد پستی: 1457896181
پیگیری امور پرونده های استان آ.ش: آقای عادل 041-33354898  تبریز، چایکنار، روبروی شهرداری منطقه یک، پلاک 24، طبقه 4 - کد پستی: 5154756547
پیگیری امور پرونده های استان آ.غ: خانم خداپناهنده 044-32248261 ارومیه، خیابان خیام جنوبی، روبروی کوی 17، مجتمع آذربایجان، ورودی سوم، پلاک 312، طبقه 1، واحد 3 - کد پستی: 5714634534
امور مالی:  خانم معصومی 021-40663362 داخلی 200  
مدیر فنی:  آقای مهندس سلیمان نژاد 021-40663362 داخلی 102  
جانشین مدیر فنی: آقای مهندس قانعی 021-40663362 داخلی 106  
رسیدگی به شکایات: خانم شیخ اسماعیلی  021-40663362 داخلی 103  

 

کانال ارتباطی با شرکت جهت تبادل اطلاعات و مدارک:

 

Email: info@aradco.ir Telegram:  09120750109 WhatsApp:  09120750109  
آدرس پستی دفتر مرکزی: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، کوچه فرهادیه، پلاک 3، طبقه 3، واحد 10 - کد پستی: 1457896181