به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

شرایط بیمه نامه آسانسور

شرایط بیمه نامه آسانسور

استان تهران:

 1. بیمه گذار می­تواند شرکت عرضه کننده آسانسور یا مالک ساختمان باشد.
 2. در آدرس محل نصب، شماره پلاک ثبتی قید گردد. اگر ملک مورد نظر دارای استعلام آدرس شهرداری باشد، باید آدرس تایید شده توسط شهرداری مد نظر قرار گیرد؛ در غیر اینصورت آدرس باید مطابق پروانه ساختمانی باشد.
 3. ظرفیت و تعداد توقف آسانسور باید دقیقا مطابق تایید شرکت بازرسی در بیمه نامه قید گردد.
 4. عبارت مقابل در شرایط خصوصی عیناً ذکر گردد: مدیر ساختمان و مالکان به صورت بی نام جزء ذینفعان بیمه نامه می باشد
 5. برای پرونده­ های مربوط به مسکن مهر و ساختمان های دولتی می بایست بیمه نامه به نام فردی صادر گردد که از طرف آن نهاد یا موسسه با داشتن معرفی نامه به عنوان نماینده تعیین شده است.
 6. با توجه به محدودیت زمانی 15 روزه برای صدور گواهینامه از تاریخ صدور بیمه نامه، متقاضی می ­بایست کپی بیمه ­نامه را در اسرع وقت به شرکت بازرسی تحویل نماید.

استان آذربایجان شرقی:

 1. بیمه گذار شرکت فروشنده آسانسوری یا مالک ساختمان باشد.
 2. در آدرس محل نصب، شماره پلاک ثبتی قید گردد.  اگر ملک مورد نظر دارای استعلام آدرس شهرداری باشد، باید آدرس تایید شده توسط شهرداری مد نظر قرار گیرد؛ در غیر اینصورت آدرس باید مطابق پروانه ساختمانی باشد.
 3. ظرفیت و تعداد توقف آسانسور باید دقیقا مطابق تایید شرکت بازرسی در بیمه نامه قید گردد.
 4. عبارت مقابل در شرایط خصوصی عیناً ذکر گردد: مدیر ساختمان و مالکان به صورت بی نام جزء ذینفعان بیمه نامه میباشد
 5. برای پرونده­ های مربوط به مسکن مهر و ساختمان های دولتی می بایست بیمه نامه به نام فردی صادر گردد که از طرف آن نهاد یا موسسه با داشتن معرفی نامه به عنوان نماینده تعیین شده است.
 6. با توجه به محدودیت زمانی 15 روزه برای صدور گواهینامه از تاریخ صدور بیمه نامه، متقاضی می ­بایست کپی بیمه ­نامه را در اسرع وقت به شرکت بازرسی تحویل نماید.

استان آذربایجان غربی:

 1. بیمه گذار شرکت فروشنده آسانسوری یا مالک ساختمان باشد.
 2. در آدرس محل نصب، کدپستی باید قید گردد.
 3. ظرفیت و تعداد توقف آسانسور باید دقیقا مطابق تایید شرکت بازرسی در بیمه نامه قید گردد.
 4. عبارت مقابل در شرایط خصوصی عیناً ذکر گردد: مدیر ساختمان و مالکان به صورت بی نام جزء ذینفعان بیمه نامه می باشد
 5. برای پرونده ­های مربوط به مسکن مهر و ساختمان های دولتی می بایست بیمه نامه به نام فردی صادر گردد که از طرف آن نهاد یا موسسه با داشتن معرفی نامه به عنوان نماینده تعیین شده است.
 6. با توجه به محدودیت زمانی 15 روزه برای صدور گواهینامه از تاریخ صدور بیمه نامه، متقاضی می ­بایست کپی بیمه ­نامه را در اسرع وقت به شرکت بازرسی تحویل نماید.