به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

کابل راه (تله کابین، تله سیژ، تله اسکی)

کابل راه (تله کابین، تله سیژ، تله اسکی)

کابل راه های حمل مسافر (تله کابین، تله سیژ) برای استفاده های ورزشی، تفریحی و در برخی موارد صنعتی می باشند. لذا با توجه به اهمیت موضوع ایمنی، اخذ گواهینامه استاندارد برای کابل راه های حمل مسافر اجباری می باشد.

شرکت بازرسی مهندسی آراد اولین شرکت بازرسی در کشور می باشد که موفق به اخذ تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (سازمان ملی استاندارد ایران) شده و از سال 1394 خدمات بازرسی در این زمینه را ارائه می دهد.

شرکت ما با بهره مندی از متخصصین مجرب و کاردان پروژه های متعددی را هم در مراحل ساخت و نصب و هم در مرحله بهره برداری به اجرا و اتمام رسانده است.

با توجه به گستردگی علوم دخیل در مجموعه کابل راه ها (مکانیک، برق، ابزار دقیق، عمران، مواد و ...) بازرسی این محصولات از پیچیدگی بیشتری برخوردار بوده و شرکت ما در سوابق فعالیت خود توانسته است ضمن تامین ایمنی کابل راه های کشور، در کیفیت عملکرد آنها نقش بسزایی داشته باشد.

مبنای بازرسی و صدور گواهینامه کابل راه ها، استانداردهای ملی 23 گانه بوده که این استانداردها دقیقا متناظر با 23 استاندارد اروپا (EN) می باشند.

ما با بهره مندی از تیم های تخصصی متشکل از سه تیم بازرسی فنی (مکانیکال، الکتریکال، سیویل)، NDT و مباحث طراحی خدمات بازرسی کابل راه را ارائه می دهیم.

شرکت ما در راستای تکمیل خدمات بازرسی و آزمون کابل راه ها اقدام به تامین تجهیز آزمون نشتی شار مغناطیسی طناب های فولادی (MFL) و آموزش های مورد نیاز از مدرسین بین المللی نموده و پس از کسب شرایط احراز لازم از قبیل دانش فنی، مهارت های لازم و تجارب کافی اقدام به ارائه خدمات آزمون MRT نموده است.

برای درخواست بازرسی کابل راه به آدرس سامانه نظارت بر کابل راه مراجعه نمایید.

بررسی طرح ساخت و تولید قطعات

بررسی و ارزیابی کلی مستندات طراحی، نقشه ها و مشخصات کابل راه

بررسی کتابچه راهنمای نصب، نگهداری و بهره برداری

بازرسی از فرآیند ساخت و تولید

بازرسی سیستم های مکانیکی

بازرسی اجزای الکتریکی، الکترونیکی و ابزار دقیق

بازرسی جوش و مواد

بازرسی از فرآیند نصب و مونتاژ سیستم های کابل راه

آزمون های عملکردی کابل راه

بازرسي در مبدا، خرید، قبل حمل و مقصد

بازرسی قبل از شروع بهره برداری و در حین بهره برداری

بازرسی بر مبنای ریسک

بررسی طرح ساخت و تولید قطعات

بررسی و ارزیابی کلی مستندات طراحی، نقشه ها و مشخصات کابل راه

بررسی کتابچه راهنمای نصب، نگهداری و بهره برداری

بازرسی از فرآیند ساخت و تولید

بازرسی سیستم های مکانیکی

بازرسی اجزای الکتریکی، الکترونیکی و ابزار دقیق

بازرسی جوش و مواد

بازرسی از فرآیند نصب و مونتاژ سیستم های کابل راه

آزمون های عملکردی کابل راه

بازرسي در مبدا، خرید، قبل حمل و مقصد

بازرسی قبل از شروع بهره برداری و در حین بهره برداری

بازرسی بر مبنای ریسک

درخواست بازرسی از طریق سامانه استانداردسازی مراکز تفریحی در سایت سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس: سامانه نظارت بر کابل راه

نتایج و تفسیر تست شار مغناطیسی

نتایج تستهای لغزش قفل به میزان 25 درصد قفل ها در هر سال

اخذ تائیدیه لازم در مورد سقوط تخته سنگ و بهمن از مراجع ذیع صلاح

مجوزها و تاییدیه های ارتینگ

مجوزها و تاییدیه های صاعقه گیر

تست میگر یعنی تست عایقی کابل ها

ارائه تاییدیه از اداره برق در خصوص مجموعه هایی که حریم خطوط انتقال را رعایت نکرده اند.

موارد زیر در مورد سامانه نیروی محرکه  / گیربکس نتایج تست های زیر باید ارائه گردد:

انجام تست عملکردی، نتایج مربوط به تست ارتعاش سنجی، نتایج مربوط بارگذاری و عملکرد صحیح گیربکس

در صورتیکه گیربکس تعمیر شده باشد ارائه نتایج و گزارش تعمیرات به شرکت بازرسی ارائه گردد.

تاییدیه مهندس عمران

نقشه های قطعات قفل با مشخص شدن قطعات حساس

نقشه های برقی سیستم

پروفیل طولی مسیر و نتایج نقشه برداری

مستندات امداد و نجات

گواهینامه های آموزشی

تاییدیه سازمان آتش نشانی

دفاتر ثبت وقوع و حوادث و تعمیر و نگهداری

تکمیل چک لیست های روتین بهره برداری

دستور العمل بهره برداری و کتابچه های تعمیراتی دستگاه