به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

بخشی از شرکت آراد شوید

درخواست شغل
بازرس فنی مکانیکال و آشنا به تجهیزات مکانیکی

شعبه: تهران

شرایط مورد نیاز: رشته تحصیلی مهندسی مکانیک، آشنایی با نرم افزارهای CAD و CAE، حداکثر 30 سال، دارای کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی، شرایط جسمی با حداکثر وزن 80

شرایط خاص کاری: در برخی موارد کار در ارتفاع، ماموریت خارج از استان حداکثر 10 روز در ماه

بازرس جوش و آزمون های غیرمخرب

شعبه: تهران

شرایط مورد نیاز: رشته تحصیلی مهندسی مکانیک یا متالورژی، دارای گواهینامه های سطح دو NDT در روش های VT, PT, MT, UT، حداکثر 30 سال، دارای کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی، شرایط جسمی با حداکثر وزن 80

شرایط خاص کاری: در برخی موارد کار در ارتفاع، ماموریت خارج از استان حداکثر 10 روز در ماه