به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

درباره ما

بیانیه بی طرفی و استقلال

 ما تعهد می نماییم مسئول بی طرفی فعالیت های بازرسی بوده و با جلوگیری از فشارهای تجاری، مالی و سایر فشارها از مصالحه بی طرفی ممانعت نماییم و از هرگونه رابطه ای که بی طرفی این شرکت را در فعالیت های بازرسی تهدید کند از قبیل: مالکیت، حاکمیت، مدیریت، تامین مالی، بازاریابی، نشان تجاری سازی یا سایر محرک ها برای ارجاع کارفرمایان جدید اجتناب کنیم و از ایجاد هرگونه ارتباط خارج از حیطه کاری با سازندگان و کسانی که دارای منافعی در رابطه با اقلام مورد بازرسی می باشند، خودداری نماییم و با شناسایی و حذف مخاطرات مرتبط با بی طرفی انجام وظیفه نماییم.