به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

تعرفه بازرسی آسانسورهای برقی

  • برای جستجو می توانید از کلیدهای Ctrl + F استفاده نمایید.
  • تعرفه های بازرسی آسانسور مصوب سازمان ملی استاندارد ایران بوده و می توانید از طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور اطمینان حاصل نمایید.
  • نرخ تعرفه های بازرسی شخصی عینا بازرسی اولیه / پایان کار محاسبه می گردد.
  • یادآوری 1: پرداخت هرگونه هزینه دیگر شامل ایاب و ذهاب، اسکان و ... تحت هر عنوانی ممنوع می باشد.
  • یادآوری 2: پرداخت هزینه مالیات ارزش افزوده طبق قانون مجاز می باشد.
  • یادآوری 3: هزینه بازرسی برای آسانسورهای مازاد بر 5 توقف، در بازرسی اولیه / پایان کار فقط برای هزینه تشکیل پرونده و بازرسی اول و به میزان 298،660 ریال (325،539 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) به ازاء هر توقف مازاد بر 5 توقف افزایش می یابد.
  • یادآوری 4: شرکتهای بازرسی موظف به صدور صورتحساب با ذکر جزئیات برای هر درخواست بازرسی و ارائه به متقاضی و ثبت یک نسخه از آن در پرونده بازرسی می باشند.
  • شماره کارت جهت واریز هزینه بازرسی 6958 - 9907 - 9975 - 6037
تعرفه بازرسی و صدور گواهینامه اولیه آسانسور (ریال)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعرفه بازرسی و صدور گواهینامه ادواری آسانسور (ریال)
تعداد توقف هزینه بازرسی اول هزینه بازرسی دوم هزینه بازرسی سوم و به بعد تعداد توقف هزینه بازرسی اول هزینه بازرسی دوم هزینه بازرسی سوم و به بعد
5 و کمتر 3،906،473 2،278،776 1،302،157 5 و کمتر 1،302،157 651،078 325،539
6 4،232،012 6 1،410،630
7 4،557،552 7 1،519،103
8 4،883،091 8 1،627،576
9 5،208،630 9 1،736،049
10 5،534،169 10 1،844،522
11 5،859،708 11 1،952،995
12 6،185،247 12 2،061،468
13 6،510،786 13 2،169،941
14 6،836،325 14 2،278،414
15 7،161،864 15 2،386،887
16 7،487،403 16 2،495،360
17 7،812،942 17 2،603،833
18 8،138،481 18 2،712،306
19 8،464،020 19 2،820،779
20 8،789،559 20 2،929،252
21 9،115،098 21 3،037،725
22 9،440،637 22 3،146،198
23 9،766،176 23 3،254،671
24 10،091،715 24 3،363،144
25 10،417،254 25 3،471،617
26 10،742،793 26 3،580،090
27 11،068،332 27 3،688،563
28 11،393،871 28 3،797،036
29 11،719،410 29 3،905،509
30 12،044،949 30 4،013،982