به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

تعرفه بازرسی آسانسورهای برقی

 • برای جستجو می توانید از کلیدهای Ctrl + F استفاده نمایید.
 • تعرفه های بازرسی آسانسور مصوب سازمان ملی استاندارد ایران بوده و می توانید از طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور اطمینان حاصل نمایید.
 • نرخ تعرفه های بازرسی شخصی عینا بازرسی اولیه / پایان کار محاسبه می گردد.
 • یادآوری 1: پرداخت هرگونه مبلغ دیگر شامل ایاب و ذهاب، اسکان و ... تحت هر عنوانی ممنوع می باشد.
 • یادآوری 2: پرداخت مالیات ارزش افزوده طبق قانون مجاز می باشد.
 • یادآوری 3: حق الزحمه بازرسی برای آسانسورهای مازاد بر 5 توقف، در بازرسی اولیه / پایان کار فقط برای حق الزحمه تشکیل پرونده و بازرسی اول و به میزان 669،500 ریال (729،755 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) به ازاء هر توقف مازاد بر 5 توقف افزایش می یابد.
 • یادآوری 4: حق الزحمه بازرسی برای آسانسورهای مازاد بر 5 توقف، در بازرسی ادواری فقط برای حق الزحمه تشکیل پرونده و بازرسی اول و به میزان 334،750 ریال (364،877 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) به ازاء هر توقف مازاد بر 5 توقف افزایش می یابد.
 • یادآوری 5: شرکتهای بازرسی موظف به صدور صورتحساب با ذکر جزئیات برای هر درخواست بازرسی و ارائه به متقاضی و ثبت یک نسخه از آن در پرونده بازرسی می باشند.
 • حق الزحمه بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی برابر است با هزینه بازرسی سوم آسانسورهای کششی یعنی معادل 5،838،040 ریال می باشد.
 • شماره کارت جهت واریز حق الزحمه بازرسی 6958 - 9907 - 9975 - 6037
 • حساب شرکت به شماره 0225833274002 نزد بانک ملی شعبه ستارخان با کد 0127 به نام شرکت آراد پایا کیفیت
 • شماره شبا IR68 0170 0000 0022 5833 2740 02
تعرفه بازرسی و صدور گواهینامه اولیه آسانسور (ریال)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعرفه بازرسی و صدور گواهینامه ادواری آسانسور (ریال)
تعداد توقف بازرسی اول بازرسی دوم بازرسی سوم و به بعد تعداد توقف بازرسی اول بازرسی دوم بازرسی سوم و به بعد
5 و کمتر 14،595،100 8،757،060 5،838،040 5 و کمتر 8،757،060 5،838،040 4,378,530
6 15،324،855 6 9،121،937
7 16،054،610 7 9،486،814
8 16،784،365 8 9،851،691
9 17،514،120 9 10،216،568
10 18،243،875 10 10،581،445
11 18،973،630 11 10،946،322
12 19،703،385 12 11،311،199
13 20،433،140 13 11،676،076
14 21،162،895 14 12،040،953
15 21،892،650 15 12،405،830
16 22،622،405 16 12،770،707
17 23،352،160 17 13،135،584
18 24،081،915 18 13،500،461
19 24،811،670 19 13،865،338
20 25،541،425 20 14،230،215
21 26،271،180 21 14،595،092
22 27،000،935 22 14،959،969
23 27،730،690 23 15،324،846
24 28،460،445 24 15،689،723
25 29،190،200 25 16،054،600
26 29،919،955 26 16،419،477
27 30،649،710 27 16،784،354
28 31،379،465 28 17،149،231
29 32،109،220 29 17،514،108
30 32،838،975 30 17،878،985