به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

رسانه

شرکت بازرسی نمونه سال 1398

شرکت بازرسی مهندسی آراد به عنوان شرکت بازرسی نمونه استان تهران در سال 1398 انتخاب گردید و در مراسم روز جهانی استاندارد در استان تهران لوح تقدیر اعطا شد.