به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

مصوبات کمیته فنی کابل راه

ردیف شرح مصوبه شماره کمیته
1

در خصوص تجهیزات کابل راه های منصوب (تا قبل سال 93) که فاقد برخی مستندات فنی و عمومی می باشند و به شرطی که مستندات قابل صحه گذاری از طریق آزمون عملکردی باشد، در صورت تائید صحت عملکردتوسط شرکت بازرسی می توان از ارائه مدارک مذکور صرف نظر نمود. همچنین مستنداتی که ارائه کننده مشخصاتی مانند سال ساخت تجهیز، سرعت، ظرفیت، طول خط و همانند آن باشد، در صورت عدم ارائه آنها می توان طی اظهار نظر رسمی مالک دستگاه را که طراح بیان می کند به همراه مستنداتی که از طریق مهندسی معکوس (پروفایل مسیر و ...) به شرط تائید شرکت بازرسی مورد تائید می باشد.

7
2

در خصوص پیچ هایی که هیچگونه مشخصات فنی بر روی آنها نیست و به دلیل عدم وجود مستندات و مدارک فنی نمی توان نسبت به تعویض آنها اقدام اقدام نمود، مقرر گردید با ایجاد مواضع متناظر و شرایط همسان آنها را تقویت نمود.

7
3

در خصوص قفل ها و حمل کننده ها که مستندات و مدارکی ندارند مقرر گردید نسبت به تهیه نقشه ها ازقطعات مستعمل اقدام نشود و ملاک عمل تست های عملکردی باشد و بدیهی است که به دلیل عدم وجود رویه تست و تلرانس های مربوط به تست مطلق بوده و نتایج به صورت رد یا قبول است، در صورت مردود شدن قطعه مد نظر باید از چرخه بهره برداری خارج گردد. مثلا در تست اصطکاک قفل چون حد مجازی در دست نیست، در صورت سر خوردن باید قفل مربوطه از رده خارج گردد.

7
4

در خصوص شتاب سنج و سیستم مانیتورینگ شتاب، مقرر گردید تمامی مجموعه های فاقد این سیستم نسبت به تهیه و نصب آن اقدام نمایند.

7
5

در خصوص سیستم سکوریته هایی که فاقد تائیدیه سازنده اصلی هستند، مقرر گردید تست های عملکردی مندرج در چک لیست های ابلاغی از سازمان ملی استاندارد ملاک عمل باشد در صورت پاس کردن این تست ها سیستم سکوریته پذیرفته شود.

7
6

تدوین و تصویب ساعت کارشناسی کابل راه:

  • بازرسی دوم معادل 50 درصد بازرسی اول، بازرسی سوم به بعد 30 درصد بازرسی اول و بازرسی ادواری 40 درصد بازرسی اول می باشد.
  • هزینه ساعت کارکارشناسی مشابه بازرسی تجهیزات تفریحی و بخش نامه های اعلامی سازمان ملی استاندارد می باشد.
8
7 مقرر گردید چنانچه در خصوص ساخت و تعویض فلکه، شفت فلکه، شفت قرقره  به صورت رندوم و سایر اجزا اقدام شود. لازم است نتایج آنالیز شیمیایی قطعه مورد نظر جهت انطباق ارائه گردد. 9
8

در خصوص تجهیزات منصوب قبل از اجباری شدن استاندارد کابل راه (93/01/01) پایین بودن لبه فلنج قرقره دکل ها با توجه به مبنای طراحی و رعایت موارد ایمنی مورد قبول است.

9
9

مصوبه فدراسیون کوه نوردی یا هیئت کوه نوردی و یا مهندس عمران دارای پروانه معتبر نظام مهندسی مربوطه تدابیر لازم برای جلوگیری از سقوط تخته سنگ الزامیست.

9
10

با توجه به دستورالعمل سازندگان معتبر، مقرر گردید نسبت به انجام آزمون های غیر مخرب کامل شفت فلکه های محرک و متحرک در بازه زمانی 15 ساله اقدام شود. دستورالعمل مذکور توسط احدی از شرکت های بازرسی انجام گردد.

9
11

در خصوص فاصله بین حمل کننده ها و سیستم نظارت بر فاصله کابین ها مطابق نظر سازنده یا دستورالعمل مورد تائید شرکت بازرسی اقدام گردد.

10
12

در خصوص آزادی فضای جانبی کابین بین حمل کننده و دکل (یا هر سازه ثابت) مقرر گردید، با توجه به موقعیت جغرافیایی کابل راه و یا در نظر گرفتن سرعت و جهت باد، با ارزیابی شرکت بازرسی محدودیت سرعت در بهره برداری معین گردد.

10
13

در مورد شتاب کاهنده در محل جدا شدن قفل از کابل و اتصال به کابل با توجه به چک لیست (مورد جزیی) مقرر گردید شرکت بازرسی با تست عملکرد میدانی در خصوص آن اظهار نظر نمایید.

همچنین در خصوص مبحث گریپ فورس مقرر گردید مجموعه هایی که امکان نصب سنسور مربوطه را ندارند، تست لغزش به طور کامل در مورد تمامی قفل ها سالیانه انجام و در بازرسی های ادواری به صورت رندوم انجام گردد. بدیهی است مطابق دستورالعمل مربوطه لازم است صحت عملکرد قفل ها توسط مسئول فنی نیز در زمان های مقرر بررسی گردد.

10
14

درخصوص مقاومت اهمی چاه های ارت در مناطق کوهستانی مقرر گردید، میزان مقاومت اهمی چاه های ارت تا 4 اهم در مناطق غیرکوهستانی و در مناطق صخره ای تا 7 اهم مورد قبول و تائید شرکت های بازرسی قرار گیرد.

11
15

درخصوص  بازه زمانی بازرسی های مراقبتی مقرر گردید، بازدیدهای مراقبتی هر سه ماه یکبار در زمان بهره برداری انجام گردد.

11
16

مقرر گردید در خصوص امداد و نجات مجموعه های کابل راه، بهره بردار موظف است یا تجهیزات و نفرات آموزش دیده در محل حضور مستقر نماید و یا با ارگان یا سازمان تخصصی امداد نجات تفاهم نامه امضا گردد. (طبق استاندارد 10175)

11