به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

رسانه

تقدیم لوح تقدیر مدیر کل استاندارد استان تهران به مدیر فنی بازرسی کابل راه شرکت بازرسی مهندسی آراد

با توجه به زحمات دلسوزانه و عملکرد قابل اطمینان شرکت بازرسی مهندسی آراد در بخش بازرسی کابل راه های استان تهران، مدیر کل محترم استاندارد استان تهران، جناب آقای دکتر بیات، تقدیرنامه ای به مدیر فنی بخش بازرسی کابل راه ها، آقای مهندس آذری، تقدیم نمودند.

این امر برای شرکت بازرسی آراد قوت قلب بوده و باعث ثبات قدم در مسیر تعالی خود می باشد.