به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

مصوبات کمیته فنی تجهیزات تفریحی - حین بهره برداری

 مصوبات کمیته های فنی تجهیزات تفریحی - بازرسی حین بهره برداری
ردیف شرح مصوبه شماره کمیته
1 مقرر شد شرکتهای بازرسی کننده از صدور هر گونه تاییدیه ایمنی برای چرخ و فلک پورتابل مکانیکی ایستاده خودداری نمایند. 2
2

در مورد شمول استاندارد شهربازی برای برخی تجهیزات به شرح زیر تصمیم گیری شد:

 • در مورد ماشینهای کارتینگ علاوه بر الزامات کارتینگ طبق استاندارد 8987، تاییدیه فدراسیون اتومبیل رانی برای ماشین ها و مجموعه پیست اخذ شود.
 • وسایل تفریحی کامپیوتری و برقی با صندلی ثابت و متحرک مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد
 • بازیهای مجازی نظیر تیر اندازی درون صفحه نمایش مشمول مقررات ملی استاندارد 8987 نمی باشد.
 • وسایل تیراندازی با تفنگ یا افشانکهای بادی و آبی ودارت، مشمول استاندارد اجباری نیست لیکن از محوطه وسایل تفریحی بایستی مجزا یا محصور شوند.
 • بازیهای بولینگ، از نوع کامپیوتری مطابق ردیف b این بند، مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده ولی نوع ورزشی آن مشمول نمی باشد لیکن باید از محوطه تفریحی جدا شود.
 • بازی بیلیارد مشمول استاندارد اجباری نیست اما چنانچه برقی و از نوع کامپیوتری است مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد.
 • برای بازی پینت بال بایستی بهره بردار از فدراسیون ورزش مربوطه کست مجوز نماید.
 • بازی های پرتاپ توپ  یا حلقه به سمت اشیا نظیر عروسک، لیوان، بازیهای شانسی، قرعه کشی و جایزه ای و بازیهایی که کاربر فقط با چند دکمه کار می کند و تیک دریافت می نماید اگر برقی باشد جزء وسایل کامپیوتری محسوب گردیده و در غیر اینصورت مشمول مقررات استاندارد اجباری نمی باشد.
8
3 در خصوص اجرای نرده های عمودی وسایل تفریحی، مقرر شد برای فاصله میله های عمودی نرده، ملاک عمل شابلون سر کوچک بوده و بنابراین فاصله 12 سانتیمتر در نظر گرفته شود. فاصله مذکور هم جهت میله های عمودی و هم جهت میله افقی تا سطح زمین لازم الاجرا است. 8
4 جهت اجرای بند8-3 استاندارد ملی 2-8987 در خصوص صدور مجوز آتش نشانی، ارائه تاییدیه سازمان آتش نشانی برای کلیه مجموعه های تفریحی سرپوشیده الزامی گردد. 8
5 در خصوص نحوه اجرای بند 6-2-6 استاندارد ملی 2-8987 مقرر شد کیت کمک های اولیه مطابق پیوست شماره 2 توسط مالک یا بهره بردار شهربازی تهیه شده و در شهربازی مستقر شود. تشخیص کفایت کیت تهیه شده و محل قرارگیری آن بسته به وسعت و تعداد تجهیزات و ریسک بروز حوادث به عهده شرکتهای بازرسی کننده می باشد. 8
6

در ارتباط با دستور مدیر کل محترم دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور به معاونین امور عمرانی استانداری های سراسر کشور درخصوص لزوم اخذ تاییدیه از سازمان ملی استاندارد جهت صدور مجوز تاسیس شهربازی جدید یا نصب تجهیز جدید در شهرهای بازی مقرر شد:

 • شرکت های بازرسی کننده و ادرات کل استانی لیست و چیدمان تجهیزات موجود در شهرهای بازی را داشته باشند و در صورت مشاهده و اطلاع یافتن از جابجایی تجهیزات یا نصب تجهیز جدید در شهرهای بازی موجود موضوع را به اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد منعکس نمایند.
 • درصورت اطلاع از راه اندازی شهربازی جدید بدون قرار گرفتن در فرایند استاندارد سازی تجهیزات از مرحله نصب، موضوع را به اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد منعکس نمایند
9
7

در خصوص سرسره آبشار مقرر شد عینا بند 7-16 استاندارد ملی 1-8987 اجرا گردد.

10
8 برای کابین های متحرک روی آب حتی در صورتی که طبق الزامات استاندارد، مهارها در ناحیه بالاتر از ناحیه 1 قرار گیرند مهار سرنشین به هیچ عنوان نباید اجزا شود و جهت ایمن سازی سرنشین درصورت لزوم از تمهیدات دیگری مانند استفاده از جلیقه نجات استفاده گردد. 10
9

برای مجموعه های سرپوشیده اجرای کلید محافظ جان برای خطوط پریزها اجباری است. و در مجموعه های سرباز نیز در صورت استفاده از پریز در ارتفاع قابل دسترسی ، لاین مربوطه بایستی به کلید محافظ جان مجهز گردد.

( طبق بند (5-9-3) استاندارد ملی 1-8987)
10
10

در مورد صاعقه گیر، طراح موظف است لزوم یا عدم لزوم صاعقه گیر را در مستندات خود تصریح نماید علاوه بر ان لزوم اجرا توسط شرکتهای بازرسی و براساس بند 5-4 استاندارد ملی 1-8987 و معیارهای تعیین شده در استاندارد  AS1769 باید تعیین شود. در صورت تشخیص شرکت بازرسی مبنی بر لزوم وجود صاعقه گیر اجرای آن بایستی توسط شرکتهای معتبر مورد تائید وزارت نیرو یا برق منطقه ای انجام شده و تائیدیه شرکت مذکور دریافت گردد.

10
11

در خصوص موضوع تحلیل خستگی و تعیین عمر تجهیزات مقرر گردید تحلیل خستگی قطعات و اجزا حساس و تعیین عمر باقیمانده بر اساس استاندارد ملی 1-8987 و مراجع  الزامی انجام گیرد ونتایج در فرم پیوست 4 (فرم لیست قطعات حساس و دارای عمر محدود) که شامل لیست قطعات و اجزای دارای عمر محدود، عمر باقیمانده تخمین زده شده برای قطعه ، محل موضعی پیش بینی وقوع تخریب (شماره نقشه یا قطعه)، زمانبندی سرویس دوره ای قطعه، زمانبندی بازرسی های دوره ای و نوع آن از قطعه، توسط طراحان محترم به شرکت های بازرسی کننده ارائه گردد.

11
12

درخصوص تعیین عمر باقیمانده دستگاه مقرر گردید نتایح ارائه شده در تعیین عمر المان های دارای عمر محدود به انضمام پاره ای از اطلاعات استخراجی مرتبط با بحث کیفیت و سابقه تغییرات و تعمیرات صورت گرفت بر روی تجهیز به عنوان ورودی مورداستفاده قرار گرفته و بر اساس استاندارد ملی و مراجع الزامی وسایر رفرنس های معتبر علمی در تعیین عمر باقیمانده مورد استفاده قرار گیرند. همچنین در این راستا به منظور ایجاد وحدت رویه مقرر گردید که یک روش اجرائی و چارچوب علمی و تجربی به عنوان راهنما برای تجهیزات بهره بردای شده موجود و همچنین تجهیزات ساخته شده، درکارگروه های فنی آتی مورد بحث و درکمیته استاندارد سازی بعدی مطرح گردد. تا تصویب روش اجرایی مذکور، لازم است عمر باقیمانده تجهیزات توسط طراحان محترم تعیین گردد. بدیهی است عمر تعیین شده به عنوان یک تخمین بوده و بعد از اتمام قابل ارزیابی مجدد توسط طراح می باشد.

11
13

درخصوص رویه بررسی دفترچه های محاسباتی توسط شرکت های بازرسی، باتوجه به بند 6-4 دستورالعمل اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد به شماره مدرک د-75126 و لزوم بررسی های موردنظر نسب به تعیین نقاط وقطعات حساس در وسیله توسط طراح، جهت شفاف سازی در خصوص آنالیزهای طراحی ونیز ایجاد وحدت رویه بین شرکت های بازرسی برای بررسی آیتم های یکسان در دفترچه های محاسباتی پیوست 5 برای تجهیزات بهره برداری شده مورد بررسی قرار گرفت. بدیهی است این آیتم ها به عنوان حداقل موارد مورد نیاز و به عنوان مواضع حساس در ایمنی جهت تحلی تجهیزاتی می باشد که بدون بازرسی های مرتبط حین ساخت و نصب در شرایط فعلی بهره برداری می شوند و به هیچ وجه رافع مسئولیت های طراح در صورت شناسایی مواضع و اجزای حساس دیگر در تجهیز و تحلیل آنها نمی باشد.

11
14

درخصوص مدارک و مستندات مورد نیاز برای دستگاه کارتینگ، لازم است طراح نسبت به ارائه شناسنامه ها و مستندات فنی و همچنین محاسبات مسیر بر اساس شعاع های انحنای پیست و بررسی واژگونی ارائه نماید. در خصوص محاسبات و آنالیز تنش در شاسی ماشین کارتینگ طی یک بازه زمانی 6 ماهه جهت بررسی فرصت داده شد.

12
15

درخصوص مدارک و مستندات مورد نیاز برای دستگاه کارتینگ، لازم است طراح نسبت به ارائه شناسنامه ها و مستندات فنی و همچنین محاسبات مسیر بر اساس شعاع های انحنای پیست و بررسی واژگونی ارائه نماید. در خصوص محاسبات و آنالیز تنش در شاسی ماشین کارتینگ طی یک بازه زمانی 6 ماهه جهت بررسی فرصت داده شد.

12
16

مقرر شد پروژه استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات در مراکز تفریحی که از همان ابتدا بصورت سامانه ای در ان درج اطلاعات شده و همه مراحل فرایند نگهداری و تعمیرات در آن قابلیت ردیابی دارد در دستور کار کارگروه فنی قرار گیرد

12
17

در صورت مجوز بهره برداری برای تجیزات شهربازی که پیشینه بازرسی ساخت و نصب ندارند شرکت بازرسی موظف است بند یا بندهاییی از استاندارد که قابل اجرا نبوده است را در ذیل مجوز بهره برداری ذکر نماید

12
18

در خصوص " امکان تحلیل و در نظر گرفتن سیم بکسل به عنوان عناصر سازه ای در آنالیزهای طراحی " با توجه به اینکه سیم بکسل در بعضی از تجهیزات شهربازی، حامل باز می باشد، بنابراین با توجه به عدم مغایرت با استاندارد های ملی 8987، می توان در آنالیزهای محاسباتی بع عنوان عناصر سازه ای در نظر گرفت. در این حالت باید نحوه اتصالات تکیه گاهی با استفاده از اجزای مکانیکی استفاده شده، توسط طراح مورد تحلیل دقیق قرار گیرد

12
19

در خصوص حد پذیرش ضرایب اطمینان در نتایج و خروجی های دفترچه محاسبات، با توجه به پراکندگی پاره ای از نتایج و استفاده از ورودی های فرضی درآنالیز محاسباتی و مشاهده پاره ای از نتایج غیر منطقی به لحاظ فنی و عملی که خارج از معیارهای قابل قبول استاندارد 8987 می باشد، با توجه به اینکه طراحان محترم روش تنش مجاز را مبنای محاسبات و ترکیب بار قرار می دهند لازم است شرکت های بازرسی نسبت به مقایسه ضرایب اطمینان با  مقادیر جدول 7 استاندارد (ضرایب ایمنی اجزای مکانیکی و اجزای ایمن نظیر شفت ها، پین ها و....) و مقادیر استاندارد AS3990 (ضریب اطمینان تنش خمشی فشاری برای تمامی پروفیل ها) اقدام نمایند و در صورت خارج بودن نتایج از حدود پذیرش از صدور مجوز بهره برداری برای تجهیز اجتناب نمایند. همچنین لازم است شرکت های بازرسی طی نامه، نتایج غیر منطقی را به طراحان و رونوشت آن را به سازمان ملی استاندارد اعلام نمایند.

12
20

در خصوص بررسی دفترچه های فنی و محاسباتی تجهیزات شهرهای بازی ارجاع داده شده از طریق سامانه به شرکت های بازرسی مقرر گردید شرکت بازرسی کننده ای که قبلا تجهیزات مذکور را مورد بازرسی قرار داده است بر اساس نامه درخواست شرکت بازرسی کننده جدید نسبت به تکمیل و تائید برگه های شناسایی فنی و محاسباتی که در زیر آورده شده، اقدام نموده و آن را به شرکت بازرسی کننده جدید ارسال نماید. همچنین در صورت امکان، شرکت بازرسی کننده قبلی می تواند کل دفترچه ها را به شرکت بازرسی کننده جدید ارسال نماید. در هر صورت طی یک بازه زمانی 6 ماهه باید دفترچه ها به صورت کامل، فی مابین شرکت های بازرسی مبادله شود تا نسبت به بررسی و رفع نواقص احتمالی بر اساس آخرین مصوبات اقدام و جهت اصلاح به شهربازی دار/بهره بردار اعلام گردد. در صورت عدم اصلاح و تکمیل مستندات بعد از 6 ماه شرکت بازرسی اختیار دارد نسبت به ابطال مجوز بهره برداری صادره اقدام نماید.

در اجرای این مصوبه برای تجهیزات سبک، شرکتهای بازرسی کننده برای رفع مشکلات دفترچه های محاسباتی مهلت  شش ماهه را لحاظ نمایند.

12
21

مقرر شد شرکتهای بازرسی کننده حداکثر دو هفته پس از دریافت هزینه بازرسی از متقاضی باید بازرسی را انجام دهند و حداکثر 10 روز پس از انجام بازرسی باید نتیجه بازرسی را در سامانه ثبت کردهو گزارش بازرسی یا تاییدیه صادر شده را در سامانه بارگذاری نمایند. رعایت بازه های زمانی تعیین شده یکی از شاخص های اصلی در تعیین ظرفیت بازرسی شرکتهای بازرسی کننده می باشد.

13
22

مقرر شد سازمان ملی استاندارد بند 8 استاندارد 2-8987 را از ابتدای سال 94 بصورت کامل اجرایی نماید و در کوتاه مدت نیز تمهیدات لازم برای ایمن سازی سرسره های آبشار مستقر در شهرهای بازی و فضاهای پیرامونی آن از قبیل آموزش نیروی انسانی، بکارگیری سیستم های آتش نشانی و .... با همکار سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری صورت پذیرد.

14
23

مقرر شد سازمان ملی استاندارد بند 8 استاندارد 2-8987 را از ابتدای سال 94 بصورت کامل اجرایی نماید و در کوتاه مدت نیز تمهیدات لازم برای ایمن سازی سرسره های آبشار مستقر در شهرهای بازی و فضاهای پیرامونی آن از قبیل آموزش نیروی انسانی، بکارگیری سیستم های آتش نشانی و .... با همکار سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری صورت پذیرد

14
24

مقرر شد برای تجهیزات سبک شهربازی دفترچه های محاسبات تهیه شده کفایت کرده و ادامه روند بررسی، روی دفترچه های نگهداری و تعمیرات متمرکز شود. برای تجهیزات نیمه سنگین و سنگین نیز با توجه به نامه شماره 5213 مورخ 01/02/93 سازمان ملی استاندارد به شرکتهای بازرسی کننده ، اجرای مفاد نامه با اخذ تعهد مکتوب از طراح جهت رفع نواقص در مهلت توافق شده کماکان به قوت خود باقی است

14
25

چنانچه وسایل تفریحی در سامانه شهربازی توسط ادارات کل به صورت خارج از شرایط نصب ثبت گردد به منزله نصب قدیمی وسایل تفریحی می باشد، البته شرکت بازرسی کننده موظف است کلیه سوابق و مستندات را از بهره بردار مطالبه و بررسی نماید.

14
26

در خصوص وسایل تفریحی که طول عمر مفید آن کمتر از یکسال توسط طراح تخمین زده شده است و عمر مفید در بازه زمانی اعتبار تاییدیه به پایان می رسد، بازه زمانی تاییدیه صادرشده توسط مدیر سیستم به کمتر از یکسال کاهش یابد.

14
27

صحه گذاری فرضیات، داده ها و نتایج لحاظ شده در دفترچه های محاسبات به عهده طراح است و چنانچه طراح در مورد هر کدام از دفترچه های تهیه شده احساس خطر می نماید موظف است نسبت به بازبینی محاسبات خود بصورت رایگان اقدام نماید و بدیهی است هزینه هر گونه آزمون مورد نیاز به عهده بهره بردار می باشد. لازم به ذکر است کلیه مسئولیت مستندات طراحی تهیه شده بر عهده طراح محترم می باشد.

14
28

در مورد استخر توپ غیر بادی مقرر شد با توجه به اینکه ساخت استخرتوپ غیربادی در واحد تولیدی انجام نمی شود انجام بازرسی حین نصب و صدور گواهی نامه حین نصب کفایت کند.

14
29 در خصوص وسیله تفریحی با نام منوریل مقرر شد اولا این وسیله تفریحی فقط در شهربازی که تحت کنترل و نظارت کامل مدیر شهربازی است نصب شود و نصب بهره برداری این وسیله در مجموعه های تفریحی که از سایر دسترسی ها پارک مانند تردد اتومبیل محفوظ نشده و زیر نظر مدیر شهربازی بهره برداری نمی شوند ممنوع است همچنین با توجه به ذکر عبارت "ممکن است ضروری به نظر برسد" در بند 5-14 از استاندارد ملی 1-8987 چنانچه بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط سازنده / طراح نیاز به نصب حصار پیرامونی نباشد، می توان از نصب حفاظ پیرامونی صرف نظر کرد 15
30

در خصوص کاربرد لوله های اسپیرال در وسایل تفریحی شهر بازی مقرر شد سازنده تاییدیه ساخت لوله مذکور را به همراه مشخصات فنی بر اساس استانداردهای مربوطه ارائه نماید تا طراح محترم پس از تحلیل های مهندسی بتواند در خصوص امکان استفاده از آن اظهار نظر نماید

15
31 در خصوص وسايل تفريحي قديمي و وارداتي که داراي طرح اتصالات تک نقطه اي هستند مانند انواع آفتاب مهتاب و برخي از سیمیلاتورها مقرر گرديد شمول بند 5-12 از استاندارد 1-8987 مورد ارزيابي قرار گرفته و مراتب در کار گروه فني بعدي مورد بحث و بررسي بیشتري قرار گیرد  
32 مقرر گرديد سازماندهي مشخصي جهت طراحان فعال در حوزه وسايل تفريحي و تعیین عمر مفید تجهیزات در نظر گرفته شود  
33 در خصوص فاصله تاب زنجیري کودک (براي استفاده کنندگان زير 14 سال) مقرر گرديد حداقل فاصله کابین تا موانع پیراموني به اندازه نصف حداکثر قد استفاده کننده مجاز در نظر قرار گرفته شود  
34 مقرر گرديد تائیديه هاي (گواهینامه/مجوز) بازرسي در حوزه تجهیزات تفريحي مطابق با فرمت يکسان صادر شود و تصمیم گیري در خصوص تعیین فرم نهايي تائیديه موکول به جلسه بعدي کارگروه فني گرديده است  
35 در جلسه کار گروه فني جهت تعیین رويه مناسب مورد بحث و بررسي قرار گیرد  
36 با توجه به اينکه لازم است حفظ شرايط و الزامات آتش نشاني سالانه مورد بررسي قرار گیرد مقرر گرديد مجموعه هاي تفريحي سرپوشیده علیرغم دريافت پايان کار، پس از گذشت بازه زماني يکساله از صدور آن، نسبت به دريافت تايیديه از سازمان آتش نشاني اقدام نمايند.  
37 مقرر گرديد هزينه بازرسي تجهیز کشتي تا 6 نفر 7/0 هزينه کشتي تا 14 نفره در نظر گرفته شود و هزينه کشتي تا 14 نفر نیز در جلسه کار گروه فني مورد ارزيابي و اصلاح قرار گیرد  
38 مقرر گرديد هزينه بازرسي غول تاب نیز مطابق با هزينه بازرسي آسانسور بالاي 30 متر و هزينه بازرسي يوروبانجي نیز 5/1 برابر هزينه بازرسي ترامپولین در سامانه ثبت شود.  
39

در خصوص شمول تجهیزات استعلام شده در حوزه وسايل تفريحي تصمیمات ذيل اتخاذ گرديد: (تصاوير تجهیزات مزبور در فايل پیوست لحاظ شده است)  

 1. تجهیزاتي که مشمول حوزه وسايل تفريحي قرار نگرفتند: بیگ ويل، شهربازي آکواريوم، توپ انساني بولینگ غول پیکر، دوچرخه ريل رو، دوچرخه مخصوص اسکي، گام زن متحرک، آبپاش طنابي، تیوپ سواري نشانه زن، جست تیوپي کنترل شده، دوچرخه آبي فنري، قايق لوله اي، ماشین پدالي لوله اي، چرخ و فلک پدالي، صندلي رونده، آکروبات تعادلي و قالیچه معلق يک نفره
 2. تجهیزاتي که مشمول سري الزامات استاندارد 8987 (وسايل و سواري هاي شهربازي) قرار گرفتند: ترن هوايي پدالي، دوچرخه سواري در مسیر دوار (چرخ و فلک پدالي)، تجهیزات شهربازي قابل حمل (پرتابل)، قايق کانال رو، پیست پرش در آسمان (سکوي تیوپي شیرجه (قالیچه معلق گروهي (با حرکت بر اساس نیروي ثقل) و زيپ لاین موتوردار (تفاوت ارتفاع در طرفین به صورت موتوري صورت مي پذيرد)
 3. تجهیزاتي که مشمول سري الزامات استاندارد 6436( تجهیزات زمین بازي) قرار گرفتند: بارفیکس متحرک، صخره نوردي با ارتفاع سقوط حداکثر 3 متر (پیست ايمن مکعب)، پیست دوار اسکیت برد، دوچرخه سواري کنترل شده (چرخ و فلک زمین بازي)، پیست مورب صخره نوردي سرسره دار با ارتفاع سقوط حداکثر 3 متر و الاکلنگ کابلي
 4. تجهیزاتي که مشمول الزامات استاندارد 23 گانه کابل راه قرار گرفتند: زيپ لاين هايي با پیشران برقي مانند تله فريک ها
 5. تجهیزاتي که مشمول سري الزامات استاندارد 22151 (مسیرهاي طنابي) قرار گرفتند: عبور کنترل شده از آب و مسیر تعادلي کابلي

 6. در خصوص میني پارک آبي مقرر گرديد تصوير کامل تري جهت امکان تصمیم گیري ارائه شود.