به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

لیست خطوط کابل راه (تله کابین، تله سیژ)

  • این لیست بر اساس کد تجهیز مرتب شده است.
  • وضعیت بازرسی صرفا برای خطوطی مشخص شده است که مسئولیت بازرسی و پاسخگویی آن خطوط با شرکت بازرسی آراد می باشد و برای سایر خطوط که توسط این شرکت بازرسی نشده است، اطلاعاتی در دسترس ما نبوده و با علامت (--) در ستون وضعیت بازرسی مشخص شده است.
  • برای خطوطی که دارای گواهینامه معتبر می باشند، می توانید در ستون توضیحات تکمیلی با کلیک روی تاریخ اعتبار، تصویر گواهینامه را مشاهده نمایید.
  • برای خطوطی که بازرسی آنها در جریان بوده و هنوز به صدور گواهینامه منتهی نشده است، در ستون وضعیت بازرسی با در حال بازرسی مشخص شده اند.
  • برای خطوطی که بازرسی آنها به اتمام رسیده و در انتظار ادامه روند از سوی کارفرما می باشند، در ستون وضعیت بازرسی با بازرسی شده مشخص شده اند.

ردیف کد نام خط نوع خط رده دامنه فصل کاری وضعیت بازرسی توضیحات تکمیلی
1  163 تله سیژ چالیدره تله سیژ سنگین B کابل راه 12 ماه در حال بازرسی در حال بازرسی
2 173  تله کابین عون ابن علی (بام تبریز) تله کابین سنگین B کابل راه - -- --
3 174 تله کابین خط يك توچال تله کابین سنگین B کابل راه 12 ماه دارای گواهینامه معتبر تاریخ اعتبار: 1399/11/21
4 175 تله کابین خط دو توچال تله کابین سنگین B کابل راه 12 ماه دارای گواهینامه معتبر تاریخ اعتبار: 1399/11/17
5 176 تله کابین خط سه توچال تله کابین سنگین B کابل راه 12 ماه دارای گواهینامه معتبر تاریخ اعتبار: 1399/09/11
6 177 تله سیژ ارم تله سیژ سنگین B کابل راه 9 ماه در حال بازرسی در حال بازرسی
7 178 تله سیژ پوما توچال تله سیژ سنگین B کابل راه - -- --
8 179 تله سیژ دوپل مایر توچال تله سیژ سنگین B کابل راه  - -- --
9 180 تله کابین دربند سر تله کابین سنگین B کابل راه - در حال بازرسی در حال بازرسی
10 181 تله سیژ 4 نفره دره دربند سر تله سیژ سنگین B کابل راه - در حال بازرسی در حال بازرسی
11 184 تله کابین حیران تله کابین سنگین B کابل راه - -- --
12 185 تله کابین لاهیجان تله کابین سنگین B کابل راه 12 ماه دارای گواهینامه معتبر تاریخ اعتبار: 1399/09/25
13 186 تله کابین خط دو نمک آبرود تله کابین سنگین B کابل راه - -- --
14 187 تله سیژ 4 نفره قله دربند سر تله سیژ سنگین B کابل راه - در حال بازرسی در حال بازرسی
15 188 تله سیژ توچال تله سیژ سنگین B کابل راه - -- --
16 189 تله سیژ 2 نفره دربند سر تله سیژ سنگین B کابل راه  - در حال بازرسی در حال بازرسی
17 190 تله کابین پردیسان کرمان تله کابین سنگین B کابل راه - -- --
18 191 تله کابین دهكده سیب فيروز کوه تله کابین سنگین B کابل راه - -- --
19 192 تله کابین خط یک نمک آبرود تله کابین سنگین B کابل راه - -- --
20 193 تله سیژ کاسپین قزوین تله سیژ سنگین B کابل راه - -- --
21 194 تله کابین پولادکف شیراز تله کابین سنگین B کابل راه - -- --
22 195 تله سیژ آلوارس اردبیل تله سیژ سنگین B کابل راه - -- --
23 196 تله سیژ آبعلی تله سیژ سنگین B کابل راه - -- --
24 197 تله کابین رامسر تله کابین سنگین B کابل راه  12 ماه دارای گواهینامه معتبر تاریخ اعتبار: 1400/02/10
25 198 تله سیژ فریدون شهر تله سیژ سنگین B کابل راه - -- --
26 199 تله کابین گنج نامه همدان تله کابین سنگین B کابل راه - در حال بازرسی در حال بازرسی
27 200 تله سیژ تاریک دره همدان تله سیژ سنگین B کابل راه - -- --
28 201 تله کابین صفه اصفهان تله کابین سنگین B کابل راه 12 ماه در حال بازرسی در حال بازرسی
29 202 تله سیژ ناژوان اصفهان تله سیژ سنگین B کابل راه 12 ماه در حال بازرسی در حال بازرسی
30 203 تله سیژ قله دیزین تله سیژ سنگین B کابل راه 6 ماه بازرسی شده -
31 204 تله سیژ دربند تهران تله سیژ سنگین B کابل راه - -- --
32 205 تله سیژ آفتاب شمشک تله سیژ سنگین B کابل راه  6 ماه بازرسی شده -
33 206 تله سیژ چمن دیزین تله سیژ سنگین B کابل راه - -- --
34 207 تله سیژ 3 نفره دیزین تله سیژ سنگین B کابل راه - -- --
35 208 تله کابین خط چهار دیزین تله کابین سنگین B کابل راه - -- --
36 209 تله کابین آبعلی تله کابین سنگین B کابل راه - -- --
37 210 تله کابین دره دیزین تله کابین سنگین B کابل راه - -- --
38 211 تله کابین شاله دیزین تله کابین سنگین B کابل راه - -- --
39 212 تله کابین قله دیزین تله کابین سنگین B کابل راه 6 ماه بازرسی شده -
40 213 تله سیژ مهتاب شمشک تله سیژ سنگین B کابل راه  6 ماه بازرسی شده -
41 214 تله سیژ بیجار کردستان تله سیژ سنگین B کابل راه 6 ماه بازرسی شده -
42 215  تله کابین هزاره غرب آذربایجان غربی تله کابین سنگین B کابل راه - -- --
43 216 تله کابین دانشگاه علوم تحقیقات تله کابین سنگین B کابل راه  12 ماه در حال بازرسی -
44 217 تله سیژ شهمیرزاد سمنان تله سیژ سنگین B کابل راه   - -- --
45 218 تله سیژ معصومه قم تله سیژ سنگین B کابل راه - -- --
46 219 تله کابین ستاره درخشان گیلان تله کابین سنگین B کابل راه - -- --
47 220 تله کابین پارس میکا کیش تله کابین سنگین B کابل راه 12 ماه در حال بازرسی در حال بازرسی
48 221 تله سیژ تپه چغا بروجرد تله سیژ سنگین B کابل راه - -- --