به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

بازرسی قبل از نصب و حین نصب و مونتاژ آسانسور

برای داشتن یک آسانسور ایمن و با کیفیت عالی باید از اولین مراحل طراحی و مونتاژ رعایت استانداردهای مربوطه را مطالبه نمود. بعد از اتمام مراحل طراحی و مونتاژ هرچند که رعایت استانداردهای لازم و الزامات مربوطه الزامی و ضرروی می باشد، اما این امر می تواند هزینه های مضاعف و اتلاف زمان و انرژی زیادی را به همراه داشته باشد. در حالیکه که آشنایی به الزامات مربوطه و رعایت آنها می تواند از چنین مشکلاتی پیشگیری نموده و به یک آسانسور با کیفیت و ایمن منتهی شود.

از طرفی بسیاری از عدم انطباق های مشاهده شده در مرحله بازرسی های بعد از نصب و قبل از بهره برداری ناشی از عدم اطلاع سازندگان ساختمان و مالکان از الزامات و استانداردهای مربوطه می باشد. لذا در این خصوص می توان با اخذ خدمات بازرسی از شرکت های بازرسی توانمند و باتجربه در مرحله قبل از نصب و رعایت الزامات مربوطه از قبیل شرایط چاهک آسانسور، شرایط چاه آسانسور، شرایط محل نصب موتور و اتاق فلکه، شرایط معابر و سایر بخش های مرتبط با آسانسور از مشکلات، دوباره کاری ها، تخریب و اصلاح، هزینه های مجدد، اتلاف زمان و ... پیشگیری نمود.

ما بر اساس تخصص، دانش، تجربه و مهمتر از همه تسلط به الزامات مربوطه و استانداردهای آسانسورهای برقی می توانیم در بازرسی های قبل از نصب و حین نصب ضمن رعایت استانداردها، از عواقب و مشکلات ناشی از عدم رعایت الزامات و استانداردها برحذر نموده و پس از اتمام نصب و مونتاژ و قبل از بهره برداری شما را از یک آسانسور ایمن و مطابق استاندارد بهره مند نماییم.