به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

مدارک لازم برای تاییدیه استاندارد تجهیزات شهربازی رده سنگین و نیمه سنگین

برای آشنایی بیشتر از تجهیزات تفریحی رده سنگین و نیمه سنگین به جدول لیست تجهیزات رده بندی شده مراجعه نمایید.

1) دفترچه محاسباتی و دستورالعمل بازدید مطابق با الزامات سری استاندارد ملی ایران به شماره 8987 و دستورالعمل های سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص وسایل تفریحی.

  • برای وسایل تفریحی وارداتی لازم است نسبت به ارائه دفترچه راهنما (شامل شناسنامه وسیله، دستورالعمل بازدیدهای روتین، نحوه راه اندازی و بهره برداری، نحوه نگهداری و تعمیر و تعویض، ایمنی و اقدامات اضطراری، وظایف و شرایط اپراتوری) - چک لیست ها (شامل بازدیدهای روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه، سوابق تعمیرات، تغییرات، حوادث، شناسایی و ارزیابی خطر) - دستورالعمل مونتاژ و دستورالعمل نصب سازنده - لیست و مشخصات فنی قطعات مصرفی، قطعات و اجزای حساس واقع در معرض تنش خستگی و نوع و درصد آزمونهای غیرمخرب به زبان فارسی اقدام گردد.

2) فرم اظهارنامه قبول مسئولیت توسط سازنده، طراح و مالک شهربازی

3) نقشه چیدمان بروز شده تجهیزات تفریحی که دارای تاریخ، مهر و امضای مجموعه تفریحی باشد (ابعاد کلی تجهیزات، فاصله از تجهیزات مجاور، محل استقرار چاه های ارت)

4) انجام آزمون های غیرمخرب توسط شرکت و تائید عدم وجود عیب بر روی مواضع تعیین شده توسط طراح

5) فرم معرفی نامه ناظر فنی (لازم است توسط مالک/بهره بردار و ناظرفنی معرفی شده تکمیل گردد)

6) ارائه گواهینامه دوره های آموزشی زیر برای ناظرین فنی شهربازی بر اساس دستورالعمل های سازمان ملی استاندارد ایران و ارائه گواهينامه هاي آموزشي داخلي براي هر يك از اپراتورها (بر اساس نامه شماره 65447 سازمان ملی استاندارد ایران لازم است شرایط احراز و تعداد مسئولین فنی شهربازی مدنظر قرار گیرد)

  • آشنایی با الزامات سری استاندارد های ملی ایران به شماره 8987
  • آشنایی با مهارت های لازم در خصوص اپراتوری تجهیزات تفریحی
  • آشنایی با مبانی برق عمومی در تجهیزات تفریحی
  • آشنایی با جوش و آزمون های غیرمخرب در تجهیزات تفریحی (به استثناء آن دسته از وسايل تفریحی که فاقد اتصالات جوشی می باشد)
  • آشنایی با مبانی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک در تجهیزات تفریحی (به استثناء آن دسته از وسايل تفریحی که فاقد سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک می باشد)

7) ارائه تاییدیه محافظ جان و سیستم ارت معتبر مجموعه تفریحی و اتصال آن به نرده ها، میله ها، کلیه تابلوهای برق و فرمان و وسایل تفریحی مستقر در مجموعه بر اساس فرمت مصوب سازمان ملی استاندارد ایران و ارائه تائید صلاحیت مرجع صادر کننده (وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و سازمان ملی استاندارد ایران)

در صورت نصب تجهیز در مجموعه تفریحی سرپوشیده، مدارک زیر نیز لازم است از سوی مالک/بهره بردار ارائه گردد:

8) ارائه تائیدیه آتش نشانی در خصوص ایمنی مجموعه تفریحی مبنی بر برقراری الزامات اعلان حریق، اطفاء حریق و خروجی اضطراری از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  (بند 4-12-2 از 1-8987 و 4-1-7 و 8-3 و 8-4 از 2-8987)

9) ارائه تائیدیه استحکام ساختاری بنا مبنی بر رعایت الزامات آیین نامه ساختمان سازی ایران و تحمل بارهای زنده، مرده و کاری اعلام شده از سوی طراح وسایل تفریحی جهت نصب آن ها در مجموعه مورد نظر با ذکر نام هر یک از وسایل تفریحی مطابق با فرمت مصوب از شخص/ شرکت مشاوره عمرانی مورد تائید سازمان نظام مهندسی با پروانه معتبر (بند 4-3-1 از استاندارد 1-8987)