به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

تعرفه بازرسی کابل راه (تله کابین، تله سیژ)

  • برای جستجو می توانید از Ctrl + F استفاده نمایید.
  • این لیست بر اساس کد تجهیز مرتب شده است.
  • هزینه های اعلامی به ریال می باشند.
  • هزینه های مندرج در جدول ذیل فقط هزینه بازرسی فنی نوبت اول مطابق اعلام سازمان ملی استاندارد ایران می باشد و سایر هزینه ها از قبیل بازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب، تست نشتی شار مغناطیسی کابل و ... پس از بازرسی و مشخص شدن جزئیات اعلام می گردد.
  • هزینه های اعلام شده بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
  • هزینه های اعلامی بدون احتساب هزینه های ایاب و ذهاب می باشند.
  • هزینه های بازرسی دوم 50 درصد هزینه بازرسی های اولیه می باشد.
  • هزینه های بازرسی سوم و به بعد 30 درصد هزینه بازرسی های اولیه می باشد.
  • هزینه های بازرسی مراقبتی 40 درصد هزینه بازرسی اولیه می باشد.

ردیف کد نام خط نوع خط رده دامنه هزینه بازرسی توضیحات تکمیلی
1 163 تله سیژ چالیدره تله سیژ سنگین B کابل راه 124,839,880 12 دکل - 54 صندلی
2 173  تله کابین عون ابن علی (بام تبریز) تله کابین سنگین B کابل راه 101,544,400  
3 174 تله کابین خط يك توچال تله کابین سنگین B کابل راه 166,652,280 18 دکل - 34 کابین
4 175 تله کابین خط دو توچال تله کابین سنگین B کابل راه 246,095,840 40 دکل - 33 کابین
5 176 تله کابین خط سه توچال تله کابین سنگین B کابل راه 215,035,200 29 دکل - 33 کابین
6 177 تله سیژ ارم تله سیژ سنگین B کابل راه 97,960,480 8 دکل - 37 صندلی
7 178 تله سیژ پوما توچال تله سیژ سنگین B کابل راه 140,370,200 10 دکل - 76 صندلی
8 179 تله سیژ دوپل مایر توچال تله سیژ سنگین B کابل راه  314,190,320 20 دکل - 205 صندلی
9 180 تله کابین دربند سر تله کابین سنگین B کابل راه 221,605,720  
10 181 تله سیژ 4 نفره دره دربند سر تله سیژ سنگین B کابل راه 186,363,840  
11 184 تله کابین حیران تله کابین سنگین B کابل راه 150,524,640  
12 185 تله کابین لاهیجان تله کابین سنگین B کابل راه 130,215,760 5 دکل - 26 کابین
13 186 تله کابین خط دو نمک آبرود تله کابین سنگین B کابل راه 171,430,840  
14 187 تله سیژ 4 نفره قله دربند سر تله سیژ سنگین B کابل راه 170,236,200  
15 188 تله سیژ توچال تله سیژ سنگین B کابل راه 184,571,880  
16 189 تله سیژ 2 نفره دربند سر تله سیژ سنگین B کابل راه  174,417,440  
17 190 تله کابین پردیسان کرمان تله کابین سنگین B کابل راه 132,007,720  
18 191 تله کابین دهكده سیب فيروز کوه تله کابین سنگین B کابل راه 166,054,960  
19 192 تله کابین خط یک نمک آبرود تله کابین سنگین B کابل راه 225,189,640  
20 193 تله سیژ کاسپین قزوین تله سیژ سنگین B کابل راه 153,511,240  
21 194 تله کابین پولادکف شیراز تله کابین سنگین B کابل راه 200,102,200  
22 195 تله سیژ آلوارس اردبیل تله سیژ سنگین B کابل راه 159,484,440  
23 196 تله سیژ آبعلی تله سیژ سنگین B کابل راه 123,645,240  
24 197 تله کابین رامسر تله کابین سنگین B کابل راه 203,088,800 17 دکل - 40 کابین
25 198 تله سیژ فریدون شهر تله سیژ سنگین B کابل راه 62,121,280  
26 199 تله کابین گنج نامه همدان تله کابین سنگین B کابل راه 208,464,680  
27 200 تله سیژ تاریک دره همدان تله سیژ سنگین B کابل راه 204,283,440  
28 201 تله کابین صفه اصفهان تله کابین سنگین B کابل راه 171,430,840  
29 202 تله سیژ ناژوان اصفهان تله سیژ سنگین B کابل راه 133,799,680 13 دکل - 40 صندلی
30 203 تله سیژ قله دیزین تله سیژ سنگین B کابل راه 164,263,000  
31 204 تله سیژ دربند تهران تله سیژ سنگین B کابل راه 93,779,240  
32 205 تله سیژ آفتاب شمشک تله سیژ سنگین B کابل راه 258,639,560  
33 206 تله سیژ چمن دیزین تله سیژ سنگین B کابل راه 160,679,080  
34 207 تله سیژ 3 نفره دیزین تله سیژ سنگین B کابل راه 198,310,240  
35 208 تله کابین خط چهار دیزین تله کابین سنگین B کابل راه 180,390,640  
36 209 تله کابین آبعلی تله کابین سنگین B کابل راه 86,014,080 5 دکل - 10 کابین
37 210 تله کابین دره دیزین تله کابین سنگین B کابل راه 239,525,320  
38 211 تله کابین شاله دیزین تله کابین سنگین B کابل راه 191,142,400  
39 212 تله کابین قله دیزین تله کابین سنگین B کابل راه 210,256,640  
40 213 تله سیژ مهتاب شمشک تله سیژ سنگین B کابل راه  212,645,920  
41 214 تله سیژ بیجار کردستان تله سیژ سنگین B کابل راه 212,645,920  
42 215  تله کابین هزاره غرب آذربایجان غربی تله کابین سنگین B کابل راه    
43 216 تله کابین دانشگاه علوم تحقیقات تله کابین سنگین B کابل راه 297,465,360 18 دکل - 77 کابین
44 217 تله سیژ شهمیرزاد سمنان تله سیژ سنگین B کابل راه   132,605,040  
45 218 تله سیژ معصومه قم تله سیژ سنگین B کابل راه    
46 219 تله کابین ستاره درخشان گیلان تله کابین سنگین B کابل راه    
47 220 تله کابین پارس میکا کیش تله کابین سنگین B کابل راه 154,108,560 9 دکل - x کابین
48 221 تله سیژ تپه چغا بروجرد تله سیژ سنگین B کابل راه 93,779,240