به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir

تعرفه بازرسی کابل راه (تله کابین، تله سیژ)

  • برای جستجو می توانید از Ctrl + F استفاده نمایید.
  • این لیست بر اساس کد تجهیز مرتب شده است.
  • هزینه های اعلامی به ریال می باشند.
  • هزینه های مندرج در جدول ذیل فقط هزینه بازرسی فنی نوبت اول مطابق اعلام سازمان ملی استاندارد ایران می باشد و سایر هزینه ها از قبیل بازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب، تست نشتی شار مغناطیسی کابل و ... پس از بازرسی و مشخص شدن جزئیات اعلام می گردد.
  • هزینه های اعلام شده بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
  • هزینه های اعلامی بدون احتساب هزینه های ایاب و ذهاب می باشند.
  • هزینه های بازرسی دوم 50 درصد هزینه بازرسی های اولیه می باشد.
  • هزینه های بازرسی سوم و به بعد 30 درصد هزینه بازرسی های اولیه می باشد.
  • هزینه های بازرسی مراقبتی 40 درصد هزینه بازرسی اولیه می باشد.

ردیف کد نام خط نوع خط رده دامنه هزینه بازرسی توضیحات تکمیلی
1 163 تله سیژ چالیدره تله سیژ سنگین B کابل راه   12 دکل - 54 صندلی
2 173  تله کابین عون ابن علی (بام تبریز) تله کابین سنگین B کابل راه    
3 174 تله کابین خط يك توچال تله کابین سنگین B کابل راه   18 دکل - 34 کابین
4 175 تله کابین خط دو توچال تله کابین سنگین B کابل راه   40 دکل - 33 کابین
5 176 تله کابین خط سه توچال تله کابین سنگین B کابل راه   29 دکل - 33 کابین
6 177 تله سیژ ارم تله سیژ سنگین B کابل راه   8 دکل - 37 صندلی
7 178 تله سیژ پوما توچال تله سیژ سنگین B کابل راه   10 دکل - 76 صندلی
8 179 تله سیژ دوپل مایر توچال تله سیژ سنگین B کابل راه    20 دکل - 205 صندلی
9 180 تله کابین دربند سر تله کابین سنگین B کابل راه    
10 181 تله سیژ 4 نفره دره دربند سر تله سیژ سنگین B کابل راه    
11 184 تله کابین حیران تله کابین سنگین B کابل راه    
12 185 تله کابین لاهیجان تله کابین سنگین B کابل راه   5 دکل - 26 کابین
13 186 تله کابین خط دو نمک آبرود تله کابین سنگین B کابل راه    
14 187 تله سیژ 4 نفره قله دربند سر تله سیژ سنگین B کابل راه    
15 188 تله سیژ توچال تله سیژ سنگین B کابل راه    
16 189 تله سیژ 2 نفره دربند سر تله سیژ سنگین B کابل راه     
17 190 تله کابین پردیسان کرمان تله کابین سنگین B کابل راه    
18 191 تله کابین دهكده سیب فيروز کوه تله کابین سنگین B کابل راه    
19 192 تله کابین خط یک نمک آبرود تله کابین سنگین B کابل راه    
20 193 تله سیژ کاسپین قزوین تله سیژ سنگین B کابل راه    
21 194 تله کابین پولادکف شیراز تله کابین سنگین B کابل راه    
22 195 تله سیژ آلوارس اردبیل تله سیژ سنگین B کابل راه    
23 196 تله سیژ آبعلی تله سیژ سنگین B کابل راه    
24 197 تله کابین رامسر تله کابین سنگین B کابل راه   17 دکل - 40 کابین
25 198 تله سیژ فریدون شهر تله سیژ سنگین B کابل راه    
26 199 تله کابین گنج نامه همدان تله کابین سنگین B کابل راه    
27 200 تله سیژ تاریک دره همدان تله سیژ سنگین B کابل راه    
28 201 تله کابین صفه اصفهان تله کابین سنگین B کابل راه    
29 202 تله سیژ ناژوان اصفهان تله سیژ سنگین B کابل راه   13 دکل - 40 صندلی
30 203 تله سیژ قله دیزین تله سیژ سنگین B کابل راه    
31 204 تله سیژ دربند تهران تله سیژ سنگین B کابل راه    
32 205 تله سیژ آفتاب شمشک تله سیژ سنگین B کابل راه    
33 206 تله سیژ چمن دیزین تله سیژ سنگین B کابل راه    
34 207 تله سیژ 3 نفره دیزین تله سیژ سنگین B کابل راه    
35 208 تله کابین خط چهار دیزین تله کابین سنگین B کابل راه    
36 209 تله کابین آبعلی تله کابین سنگین B کابل راه   5 دکل - 10 کابین
37 210 تله کابین دره دیزین تله کابین سنگین B کابل راه    
38 211 تله کابین شاله دیزین تله کابین سنگین B کابل راه    
39 212 تله کابین قله دیزین تله کابین سنگین B کابل راه    
40 213 تله سیژ مهتاب شمشک تله سیژ سنگین B کابل راه     
41 214 تله سیژ بیجار کردستان تله سیژ سنگین B کابل راه    
42 215  تله کابین هزاره غرب آذربایجان غربی تله کابین سنگین B کابل راه    
43 216 تله کابین دانشگاه علوم تحقیقات تله کابین سنگین B کابل راه   18 دکل - 77 کابین
44 217 تله سیژ شهمیرزاد سمنان تله سیژ سنگین B کابل راه      
45 218 تله سیژ معصومه قم تله سیژ سنگین B کابل راه    
46 219 تله کابین ستاره درخشان گیلان تله کابین سنگین B کابل راه    
47 220 تله کابین پارس میکا کیش تله کابین سنگین B کابل راه   9 دکل - x کابین
48 221 تله سیژ تپه چغا بروجرد تله سیژ سنگین B کابل راه